Sjukdomar orsakade av protozoer

Symptom som feber, trötthet, svåra hudutslag och även takykardi är tecken på sjukdomar orsakade av protozoer. Läs mer om det här!
Sjukdomar orsakade av protozoer

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Symptom som feber, trötthet, svåra hudutslag och även takykardi är tecken på sjukdomar orsakade av protozoer. Framför allt finns det två sätt på vilka dessa patologier smittar människor. För det första genom att man dricker förorenat vatten. För det andra genom att man blir biten av ett ryggradslöst djur som har dessa mikroorganismer i kroppen.

Flera vetenskapliga studier har fokuserat på dessa zoonotiska sjukdomar. Vet du vad en protozo är? Känner du till de mest typiska sjukdomarna som dessa små organismer orsakar? Att förstå patogenernas epidemiologiska dynamik är viktigt för att lära sig att undvika dem. Fortsätt läsa den här artikeln för att lära dig mer!

Vad är protozoer?

Protozoer är heterotrofa mikroorganismer, vilket innebär att de äter organiskt material. De lever i fuktiga miljöer – antingen helt nedsänkta i vattenmiljöer eller i grunda vattensamlingar på land.

Enligt källor som Clinical Microbiology Reviews består protozoer av 18 olika fyla som omfattar cirka 30 000 arter. Den mest använda klassificeringen delar upp dessa karakteristiska mikroorganismer i fyra grupper:

 • Rhizopoder
 • Ciliater
 • Flagellater
 • Apicomplexa

Deras storlek varierar från 10 till 50 mikrometer. De rör sig genom vätskor med hjälp av extracellulära organeller som kallas flageller. Studier har visat att många arter lever fritt, medan andra har specialiserat sig på att parasitera människor och andra ryggradsdjur (vilda eller boskaps- och tamdjur).

Sjukdomar orsakade av protozoer

På grund av karaktären hos de orsakande patogenerna är dessa sjukdomar ett mycket allvarligare problem i låginkomstländer. Dessa kan förekomma i alla typer av befolkningsgrupper oavsett kön eller ålder. De är dock definitivt vanligare hos små barn.

Exempelvis fann en studie som genomfördes i en region i Tjerkessien att av 79 barn som ingick i urvalet, så hade upp till 22% den protozoiska parasiten Giardia lamblia i mag- och tarmkanalen. Det här antalet är oroväckande högt när man tar hänsyn till storleken på urvalsprovet.

Andra statistiska prover visar även dessa på sårbarheten hos spädbarn för dessa gastrointestinala protozoer. I en studie som man genomförde i Valdivia (Chile) kunde forskarna till exempel observera att 34% av studieobjekten hade patogenen Entamoeba coli i en analys av 219 avföringsprover från spädbarn.

Denna höga förekomst av patogena protozoer har allt att göra med bristen på sanitet och fekal förorening av vatten för offentlig konsumtion. Låt oss titta på en lista över vanliga sjukdomar orsakade av protozoer.

sjukdomar orsakade av protozoer

Toxoplasmos

Arten Toxoplasma gondii, en obligat intracellulär parasit, är orsaken till denna sjukdom. Denna protozo kan finnas asymptomatisk hos en människa, men problemet uppstår när det tar sig över till en gravid kvinnas foster.

I många fall kan fostret dö av infektionen, men hos friska människor är sannolikheten att inte visa upp några symptom hela 80%.

Enligt Global Water Pathogen Project (GWPP), i Sydamerika, har de flesta infektioner sitt ursprung i förorenat vatten. Å andra sidan, i höginkomstländer, är den vanligaste smittvägen genom kontakt med tamkatter som inte regelbundet blir tagna till en veterinär.

Giardiasis

Detta är en diarrésjukdom orsakad av den tidigare nämnda protozon, Giardia lamblia. Den lever i tunntarmen hos den infekterade personen och smittar genom avföring från ett sjukt djur eller människa.

Detta är dessutom en kosmopolitisk parasit (den förekommer i alla regioner i världen). Vidare är det viktigt att notera att den särskilt drabbar barn som kan komma att lida av allvarlig undernäring om de inte får behandling. Giardiasis har symptom som buksmärta, uppblåsthet och riklig diarré.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Vanliga symptom på tarmparasiter: är jag drabbad?

Trypanosomiasis

Afrikansk trypanosomiasis eller ”sömnsjukdom” är en patologi orsakad av protozoer av släktet Trypanosoma. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är dess dödlighet nästan 100% hos obehandlade patienter.

Infektionen orsakas av bett av tsetseflugor som har patogenen i sig. Sjukdomens symptom inkluderar i första hand sår på huden, följt av feber, huvudvärk, anemi, svaghet i cirkulationssystemet och viktminskning.

Malaria

Malaria är en sjukdom orsakad av protozoer från släktet Plasmodium. Många välgörenhetsorganisationer uppmärksammar denna sjukdom, eftersom experter i Västafrika uppskattar att mer än 2 miljoner människor dör varje år av denna sjukdom, varav 75% är barn.

De viktigaste överföringsvektorerna för denna parasit är myggor av släktet Anopheles. Dessa har protozon i sin kropp och för över den till människans blodomlopp när de sticker för att suga blod. Symptomen varierar mycket, från feber och frossa till illamående, kräkningar och hosta som för med sig blod.

Andra sjukdomar orsakade av protozoer

 • Leishmaniasis: orsakad av protozoer från släktet Leishmania. Sjukdomens symptom sträcker sig från hudutslag till dödliga former som orsakar inflammation i lever och mjälte.
 • Trichomoniasis: detta är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av Trichomonas vaginalis. Medan vissa människor är asymptomatiska när de blir smittade tenderar andra att uppleva intensiv klåda i slemhinnorna i sina intima delar.
 • Balantidiasis: orsakad av parasiten Balantidium coli. Den smittar människor genom förorenat vatten och livsmedel, och symptomen inkluderar vanligtvis mild diarré och buksmärtor.

Du kanske också är intresserad av att läsa: Bekämpa bakterien som orsakar diarré & uppsvälldhet

Vad du bör komma ihåg om sjukdomar orsakade av protozoer

Protozoer är mikroorganismer som förekommer på ett allmänt sätt i alla miljöer. Med detta sagt är de särskilt vanliga på varma platser med en bristfällig sanitär kontroll, vanligtvis låginkomstområden.

Vidare förekommer många av de ovannämnda sjukdomarna i tropiska eller mycket heta länder, eftersom ryggradslösa djur, såsom myggor och flugor, är de huvudsakliga vektorerna för överföring.

Även om det finns specifika läkemedel för var och en av de sjukdomar vi nämnt här, är det alltid bättre att förebygga en infektion. För att göra detta är det viktigt att inte konsumera förorenat vatten eller äta livsmedel utan sanitär kontroll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Protozoo, wikipedia. Recogido a 28 de junio en https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
 • González, A. F., Cuartero, I. G., Díez, A. G., & Fernández, P. F. (2014). Infecciones por protozoos hemoflagelados: leishmaniasis, enfermedad de Chagas y tripanosomiasis africana. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado11(54), 3194-3207.
 • Cavalier-Smith, T. (1993). Kingdom protozoa and its 18 phyla. Microbiology and Molecular Biology Reviews57(4), 953-994.
 • Alvarez, A. R. (2017). Los protozoos: características generales y su rol como agentes patógenos. Ciencia Veterinaria8(1), 62-71.
 • Arias, J. A., Guzmán, G. E., Lora-Suárez, F. M., Torres, E., & Gómez, J. E. (2010). Prevalencia de protozoos intestinales en 79 niños de 2 a 5 años de edad de un hogar infantil estatal en Circasia, Quindío. Infectio14(1), 31-38.
 • Arias, J. A., Guzmán, G. E., Lora-Suárez, F. M., Torres, E., & Gómez, J. E. (2010). Prevalencia de protozoos intestinales en 79 niños de 2 a 5 años de edad de un hogar infantil estatal en Circasia, Quindío. Infectio14(1), 31-38.
 • Navarrete, N., & Torres, P. (1994). Prevalencia de infección por protozoos y helmintos intestinales en escolares de un sector costero de la provincia de Valdivia, Chile. Bol. chil. parasitol49(3/4), 79-80.
 • Global Water Pathogen Project. Toxoplasma gondii. Recogido a 28 de junio en http://www.waterpathogens.org/node/158
 • Ejecutivo, C. (2004). Control de la tripanosomiasis africana humana: informe de la Secretaría (No. EB113/5). Organización Mundial de la Salud.
 • Breman, J. G. (2001). The ears of the hippopotamus: manifestations, determinants, and estimates of the malaria burden. The American journal of tropical medicine and hygiene64(1_suppl), 1-11.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.