Skillnader mellan sexuella övergrepp och våldtäkt

Sexuella övergrepp och våldtäkt är inte samma sak, men i båda fallen blir offret tvingat till sexuella handlingar mot sin vilja.
Skillnader mellan sexuella övergrepp och våldtäkt

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Sexuella övergrepp och våldtäkt används av vissa för att referera till samma sak, men genom att förstå skillnaderna mellan dessa två idéer kan vi betona vad de verkligen innebär.

När det gäller både sexuella övergrepp och våldtäkt så kan offren drabbas av tillstånd som posttraumatisk stress, avsevärt lägre självkänsla och känna sig maktlösa.

Låt oss ta en titt på vad sexuella övergrepp och våldtäkt handlar om.

Våldtäkt: påtvingat sex

Typer av sexuella övergrepp och våldtäkt.

Våldtäkt är ett samlag eller handlingar som kan likställas vid ett samlag som utförs mot en persons vilja. Offret tvingas fysiskt eller skräms till sexuella handlingar mot sin vilja.

Det finns generellt tre olika typer av penetrerande våldtäkt: oral, anal och vaginal.

Genital penetration är inte nödvändigtvis den enda typen av penetration som förekommer. Andra föremål eller andra kroppsdelar, som fingrar, kan också användas för penetration.

Trots faktumet att våldtäkt är en handling utan samtycke så är det inte alltid som förövaren vill ha sexuell tillfredsställelse.

I vissa fall kan förövaren vilja utöva sin makt över någon annan för att känna att han eller hon har kontroll. Personen kan bli upphetsad av tanken på att dominera någon annan mot personens vilja.

Våldtäkt kan även användas som redskap för att personen ska få genom sin vilja. Det kan ha att göra med sexuell njutning, makt eller underkastelse.

Sexuella övergrepp i relationer

Övergrepp inom relationer.

Detta kan verka lite chockerande, men sexuella övergrepp förekommer ibland inom relationer. I dessa fall handlar det inte alltid om en fysiskt påtvingad handling eller aggression.

Relationerna kan istället vara fyllda med lurendrejeri och manipulation.

Förövaren försöker få den andra personen att bete sig på ett visst sätt. Denne kan exempelvis få offret att skicka ett foto via telefonen. Förövaren kan också använda smekningar för att skrämma offret.

I vilket fall som helst är det övergrepp.

Vad är kopplingen mellan sexuella övergrepp och relationer? Låt oss ge ett exempel. En person kan tvinga sin partner till att utföra sexuella handlingar trots att han eller hon inte vill göra det.

Det finns ett utövande som kallas “stealthing”, vilket innebär att man tar bort kondomen under samlaget utan att den andra personen vet om det.

Detta är också ett exempel på sexuella övergrepp.

Sexuella övergrepp och våldtäkt är inte alltid parafili

Kvinna som sträcker fram hand.

De sexuella övergreppen och våldtäkterna kan ofta innebära parafili. Det kan dock vara något mycket mer allvarligt.

Barndomstrauman eller någon form av ouppklarat övergrepp som förövaren upplevde som barn kan leda till ett behov av att dominera och använda våld mot andra.

Problemen dyker senare i livet upp på detta sätt, och personen i fråga vet inte hur man ska hantera dem på ett mer hälsosamt sätt, som exempelvis genom att träffa en psykolog.

Detta händer ofta eftersom de flesta personer förnekar de smärtsamma minnena som har en djup och negativ påverkan på dem. Oavsett hur mycket de vill glömma så stannar problemen kvar och blir värre.

En sak som står klart är att det är offret som lider mest. De psykologiska effekterna, rädslan och osäkerheterna som uppstår vid denna typ av våld kan ändra det som offret relaterar till andra personer på.

Ett offer för sexuella övergrepp och våldtäkt kan behöva många år för att återhämta sig, trots att personen i fråga har fått psykologisk hjälp och genomgått olika behandlingar.

Vissa offer kan aldrig komma över denna upplevelse. Det sexuella våldet har orsakat ett djupt sår som påverkar dem under hela deras liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pereira, A., & Zubiaur, M. (2011). Sobre el origen de la violacion. ReCrim.
  • Vallejo, A., & Córdoba, M. (2012). Abuso sexual : tratamientos y atención. Revista de Psicología.
  • Beltran, N. P. (2010). Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil. Papeles Del Psicologo. http://doi.org/10.4321/S1135-76062006000100006

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.