Säg & gör vad du borde för att ha rent samvete

Ett rent samvete uppnås inte bara genom att respektera andra – du måste även lära dig att upprätthålla dina åsikter och sätta gränser för att skydda ditt välmående.
Säg & gör vad du borde för att ha rent samvete

Senaste uppdateringen: 03 december, 2019

För att vara en bra kommunikatör räcker det inte med att göra sin röst hörd. En person som är bestämd, respektfullt men stabilt, har ett tyst och rent samvete. De har ett ärligare och också mer autentiskt hjärta.

Men enligt flertalet studier, som till exempel en från Save Journal, är bara 18% av befolkningen bestämda. Resten av oss “överlever” mer eller mindre, med vilket vi menar att vi observerar, nickar och håller tyst. Fall inte ner i dessa extremer.

Du måste inte vara den som aldrig aktar sig för vad du säger, som aldrig är tyst och alltid pratar. Det är heller inte hälsosamt att vistas i en värld av konformitet och tystnad. Du måste, mer än något annat, lägga huvudet på kudden varje kväll med ett rent samvete. Att veta att dina värderingar och handlingar är i total harmoni. Vi uppmuntrar dig därför att tänka mer på detta idag.

Hur man har ett rent samvete

Enligt en intressant artikel som publicerats i Psychology Today strävar 86% av befolkningen framförallt mot att undvika konflikt. Vi försöker alla leva i balans för att kunna accepteras. Vi accepterar vissa obehagliga beteenden eller attityder för att undvika mer problem, för att inte känna oss stressade runt vissa personer eller plötsligt stötas bort av de omkring oss.

Dessa beteenden är vanliga, både bland familjemedlemmar och på arbetsplatsen. Du står ut med din fars temperament. Du accepterar din kusins ovisa ord och tolererar till och med att arbetskamraten konstant talar illa om dig bakom din rygg. Till slut kommer du tolerera det så mycket att du, utan att inse det, har skapat ett stort berg.

Detta berg speglar vad du har blivit som person: en som håller tyst och tillåter saker. Låt oss ta en titt på hur man kan hantera dessa situationer bättre.

marionetter med kikare

Allt har en gräns och det är en fråga om värdighet

Inget kommer hända om du bara träffar din irriterande kusin och tvingas handskas med denne en gång om året. Det kommer heller inte finnas något problem om din fars temperament är sällsynt. Han kanske inser hur han agerar och ändrar det till något bättre.

  • Men om dessa saker och andra beteenden upprepas och redan påverkar din värdighet och självkänsla är det dags att agera.
  • Alla har sin gräns. Vissa kan tolerera vissa saker medan andra “tänder till” vid minsta provokation.
  • Sätt inte dina gränser vid linjen för smärta och förstörelse. Om något stör dig är det din gräns; det är då du måste trycka på den röda knappen och skrida till handling.

Att ha ett rent samvete innebär att vara stark och objektiv i vad du inte gillar och vad som stör dig

Det handlar inte om att såra den andra personen. Du behöver heller inte gråta eller bete dig illa. Du måste dock vara direkt.

“Jag gillar inte att du pratar bakom min rygg. Det visar på en brist på respekt som jag inte tolererar. Vad du gör är inte något som mogna, respektfulla personer gör. Sluta upp med det och sprid inte lögner.”

“Jag vill inte göra allt du ber om, och jag kan inte heller det. Jag kommer hjälpa dig när du behöver, men ibland missbrukar du min vänskap utan att respektera eller ens tänka på mig.”

  • Uppmärksamma även en annan aspekt av det: hur andra svarar på vad du säger är inte ditt ansvar.
  • Om de tar det dåligt eller tar illa vid sig kommer de till slut acceptera det, och du kommer att ha visat din personliga mognad.
Kvinna med fåglar

Att stå upp för dig själv betyder ofta att gå emot vad du fått lära dig

Tro det eller ej, men du lever i en kultur där man tror att de som försvarar sig är själviska. Sanningen är att respektlöshet är vad som inte passar in. Du måste veta hur man tolkar och förstår kontexten och situationen. Det står dock klart att vi inte alltid blir lärda att stå upp för oss själva och älska oss själva.

  • Emotionell intelligens är något som inte lärs ut i skolan.
  • Hemma antar många att det är dina föräldrars jobb. Alltför många barn lär sig att man genom att prata om sina känslomässiga behov blir svagare.
  • Det är bättre att gråta i hemlighet eftersom andra inte “blir sårade när du gömmer vad som gör ont”.

Det är tankesätt som du måste bryta ner så snart som möjligt.

  • För att leva med ett rent samvete måste du försvara ditt utrymme, dina värderingar och dina rättigheter. Det kommer alltid finnas stunder när du måste reagera mot något eller någon. Många är vana vid att överbemanna andra och vara själviska.

Du måste lära dig att alltid agera med respekt och rent samvete, men samtidigt försvara dina gränser. Gör och säg alltid vad du känner utan att såra andra, men skydda dig själv. Ingen kan göra det bättre än du.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.