Sårade människor sårar andra för att de har ont

Problemet med sårade människor är att de tror att sättet de agerar på är normalt. De känner trots allt inte till något annat.
Sårade människor sårar andra för att de har ont

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Kanske har folk sårat dig mer än en gång, men har du någonsin stannat upp och tänkt varför de gör det? Vi tänker sällan på vad som kan ha fått en annan person att agera på ett visst sätt. Det är tyvärr normalt beteende för sårade människor. Andra gånger försöker de bara skydda sig själva på detta väldig inkorrekta sätt. Utan att inse det sårar de andra för att de själva har ont.

Sårade människor har genomgått stort lidande

skiss på kvinna med synligt hjärta

Idag vill vi ge dig några exempel för att hjälpa dig förstå varför sårade människor beter sig som de gör.

Tänk dig att ett barn har behandlats illa och även sett samma sak hända en av föräldrarna. Utan att inse det kommer barnet tro att detta beteende är “normalt” och börja efterlikna det. Även om det gråter och känner smärta kan det i vuxen ålder behandla sin partner illa eller använda våld mot andra som inte lyder dem. Det är trots allt ett beteendemönster de har sett sedan barndomen.

Om denna aggression endast inträffar i vuxen ålder kanske personen försöker agera på samma sätt i framtida förhållanden för att det inte ska hända denne. Inombords tänker personen att “det är bättre än att jag drabbas igen”. Samma sak sker med de som har förvägrats tillgivenhet. När de är i relationer klänger de sig fast vid den andra personen och lider av ett starkt känslomässigt beroende.

barn som rider på en gunghäst

Akta dig! Det är en subtil form av övergrepp du aldrig bör tillåta i ditt liv. Avund, behovet att kontrollera sin partner så att denne inte överger dig, skuldkänslor, att göra någon annan ansvarig för din lycka… I slutänden blir den andra personen utsliten av det giftiga förhållandet.

Vad bör man göra runt sårade människor?

Du kan inte förändra en sårad person. Ibland vet de att de inte kan fortsätta på samma sätt och är medvetna om att vad de gör är fel. Det är dock deras beslut, och något som andra inte kan få dem att se. Oftast är deras beteende inte överlagt.

vad kan du göra för att hindra dem från att såra dig?

Här kommer några alternativ:

  • Gå inte längre än du behöver. Ibland kan de försöka manipulera dig. Andra kommer att upptäcka sitt förflutna och få dig att känna ömkan. Men du är också viktig, och du måste ta hand om dig själv.
  • Du kan närma dig dem om du vill, men inte mer än nödvändigt. När du nått din gräns ska du lära dig att gå din väg.
  • Undvik att agera som dem. De är sårade, och om du agerar som dem hjälper du dem bara att fortsätta bete sig på det sättet och potentiellt skada sin självkänsla ännu mer.
  • Om du märker att de försöker såra dig, vänd ryggen till och gå.
  • Säg inte åt dem vad de ska göra. Ingen kan hjälpa andra om de inte är villiga att bli hjälpta. Om du vill undvika att slita ut dig eller försöka i onödan ska du inte säga åt dem att söka professionell hjälp och inte försöka influera deras väg.
Duvor i framgrunden av en pojke

Acceptera dem

Ditt bästa alternativ är att acceptera dem precis som de är. Alla har vi sårats, och kanske har även vi sårat andra utan att mena det. Din överlevnadsinstinkt kommer inte alltid visa sig på de mest lämpliga sätten. Den känner inte till värderingar eller regler; den vill bara att du ska överleva.

Så se inte ned på barnet som hånar ett annat barn i skolan, för det kan sakna självkänsla och ha många problem hemma. Det bästa är att stoppa beteendet och försöka korrigera det i tid, innan det blir för svårt att göra det i vuxen ålder.

barn syr ihop sitt hjärta

När du är mogen är det bara du som kan öppna ögonen, inse vad som sker och be om hjälp att förändras och sluta såra andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barrett, E. L., Mills, K. L., & Teesson, M. (2011). Hurt people who hurt people: Violence amongst individuals with comorbid substance use disorder and post traumatic stress disorder. Addictive Behaviors. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.02.005

  • Murray, S. L., Bellavia, G. M., Rose, P., & Griffin, D. W. (2003). Once hurt, twice hurtful: How perceived regard regulates daily marital interactions. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.1.126

  • Ren, D., Wesselmann, E. D., & Williams, K. D. (2018). Hurt people hurt people: ostracism and aggression. Current Opinion in Psychology. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.026


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.