Subtila övergrepp du ska bannlysa från livet

Subtila former av övergrepp kan orsaka smärta, osäkerhet och lågt självförtroende – du måste skydda dig från dem. Säg något om någon sårar dig, även om du riskerar att göra din partner upprörd. Om de inte förstår dig saknar de den empati och emotionella mognad som krävs för att bibehålla ett hälsosamt förhållande.
Subtila övergrepp du ska bannlysa från livet

Senaste uppdateringen: 25 januari, 2019

När vi talar om övergrepp kanske du automatiskt tänker på fysiskt eller psykiskt våld som en person utsätter ett offer för. Men det finns andra mer subtila former av övergrepp som du inte alltid är medveten om. Och lite i taget kan de förstöra en person inifrån.

Vi talar om de hemliga eller passiva attacker som vanligtvis inte resulterar i en reaktion eftersom aggressiviteten inte är direkt eller inte verkar göra så ont. Men över lång tid kan de förstöra ditt självförtroende och din självkänsla. Och se upp, för vi refererar inte bara till skadan som en romantisk partner kan åsamka dig. Ibland kommer detta från dina egna familjemedlemmar.

Idag ska vi lära dig hur du känner igen denna form av övergrepp och försvarar dig mot den.

Hur känner du igen subtila former av övergrepp?

För att förstå vad subtila övergrepp verkligen är ska vi ge dig några exempel som du direkt kommer känna igen. Tänk dig ett barn som från väldigt ung ålder alltid varit ganska klumpig. Hen har en tendens att tappa saker, och varje gång hen gör det uppmärksammar barnets föräldrar det; om hen av misstag har sönder något är det på grund av hens medfödda “klumpighet”.

När detta barn växer upp börjar denna påstådda klumpighet visa sig i prov som de inte klarar, oförmåga att skaffa vänner… Barnets föräldrar älskar hen givetvis och behandlar inte barnet illa. Men under hela sitt liv har hen blivit intalad att hen är medfött klumpig med sämre förmågor än andra barn. Detta är en subtil form av övergrepp som orsakar enorma osäkerheter och lågt självförtroende över tid.

Här är ett annat exempel, ta fallet med ett par som använder mycket ironi i sitt dagliga liv. De är kända för att få personer att skratta på varandras bekostnad, omedvetna om att det sårar den andra personen. De verkar aldrig ta saker på allvar och de gör narr av allt: sakerna de gör, hur de klär sig, sättet de uttrycker sig på… små saker som inte har något ont uppsåt bakom sig. Men de orsakar smärta, vilket gör det till en typ av gömt övergrepp.

Alla vet att dessa typer av beteenden är vanliga i världen och att det ibland inte är värt att svara på dem. De är småsaker. Men när de är ihållande kan det sluta med att någon såras bortom vad som kan repareras. Det är därför viktigt att vi lär oss att känna igen dem.

Hur bör du försvara dig mot “subtila” övergrepp? 

Båt
  • Var medveten om att ord kan vara lika sårande som fysiska slag. Faktum är at emotionella skador kan vara precis lika smärtsamma.
  • Oavsett hur harmlös kommentaren må vara eller hur oskyldig den verkar, låt den inte passera. Uttryck hur du känner tydligt och var inte rädd för att säga att något sårar dig och inte bör upprepas.
  • Lär dig först att sätta gränser för ditt liv och skapa barriärer som folk inte bör korsa. Om något någon säger stör dig, låt det inte passera. Och om de säger något som inte är sant, försvara dig. Det finns personer där ute som är redo att göra elaka och osanna uttalanden, och kanske bör du fråga dig själv varför du fortfarande spenderar tid med dem. Giftiga personer orsakar enbart mer lidande eftersom de själva är fulla av osäkerhet och olycka. Det är inte värt att vara runt dem.
  • Det största problemet med “subtila” övergrepp är att den som genomför dem ofta inte ser det onda i sina handlingar eller ord. De förstår helt enkelt inte vad de gör. Det som för dem bara är ett skämt är uppenbarligen sårande för dig. Om du inte berättar detta för dem och låter dem fortsätta dag efter dag kommer övergreppen till slut bli värre.

Vem kommer övergreppen ifrån?

Övergreppen kan komma från dina föräldrar, syskon, partners och till och med medarbetare. Vem som helst kan vara kapel till att genomföra dessa övergrepp. Folk kan säga att de älskar och respekterar dig, men tvivla inte på dina instinkter. Du måste först försvara din egen integritet och självkänsla, och du vet precis vad som är respektfullt eller kränkande mot dig.

Vissa tror att de har makt eller rätt att fälla skämt på andras bekostnad. De tror till och med att de kan vara respektlösa mot dem. Låt inte någon behandla dig på detta sätt. När något stör dig, kom ihåg det. Detta kan förhindra att du såras i framtiden, och om denna person tar ditt svar på ett dåligt sätt ska du inte oroa dig.

Om de inte kan förstå att de har sårat dig visar det att de saknar empati. Det visar även att de inte har den emotionella mognaden att etablera och bibehålla hälsosamma förhållanden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Drigas, A., & Papoutsi, C. (2018). A New Layered Model on Emotional Intelligence. Behavioral Sciences, 8(5), 45. https://doi.org/10.3390/bs8050045
  • Kiviruusu, O., Berg, N., Huurre, T., Aro, H., Marttunen, M., & Haukkala, A. (2016). Interpersonal Conflicts and Development of Self-Esteem from Adolescence to Mid-Adulthood. A 26-Year Follow-Up. PLoS One, 11(10), e0164942. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164942

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.