Så kombinerar du epilepsi och amning

Amning och epilepsi är en kombination som får nyblivna mammor med denna sjukdom att känna osäkerhet. Därför ger vi dig några rekommendationer för hur du kan amma säkert medan du tar medicin för epilepsi.
Så kombinerar du epilepsi och amning
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Generellt sett rekommenderar man amning till alla nyblivna mödrar, även de med sjukdomen epilepsi. Faktum är att användningen av vissa av de antiepileptiska läkemedel som finns på marknaden inte leder till bieffekter hos bebisen. Detta är dock någonting man måste diskutera med sin neurolog i varje enskilt fall.

Detta är en mycket vanlig fråga bland mammor med epilepsi, som vill amma sina barn, och det är något man bör ta i beaktande i sådana fall. Skötseln av ett barn är också beroende av tillräcklig matning som en huvudsaklig faktor i barnets tillväxt.

Dagens artikel innehåller några rekommendationer du kan hålla i minnet för att minimera eventuella oönskade effekter. Låt oss börja med att konstatera att epilepsi och amning är helt möjligt, och vid vissa typer av antiepileptika.

Definitioner av epilepsi

Epilepsi definierar man som en sjukdom där personen får anfall på grund av en underliggande kronisk process i hjärnan. Vidare så orsakar denna process upprepade urladdningar av nervimpulser, synkront. 

På samma sätt är ett anfall en plötslig episod som uppstår av onormala och överdrivna utsläpp eller synkroniserad aktivitet i hjärnans neuronerDetta leder till en obalans mellan upphetsning och hämning i hjärnan.

Vi måste klargöra att förekomsten av ett eller flera anfall, där orsaken går att rätta till eller undvika, inte är synonymt med epilepsi. Som vi tidigare nämnde finns det inget sätt att rätta till en förändring på hjärnnivå när det handlar om epilepsi.

Det finns flera varianter av epilepsi och varje variant har en speciell behandling och prognos. Det vanligaste tillvägagångssättet är att använda sig av antiepileptiska läkemedel.

Epilepsi och amning: en animering över elektrisk aktivitet i hjärnan.
Ett synkront och överdrivet utsläpp av många neuroner samtidigt leder till ett epileptiskt anfall.

Behandlingar för epilepsi

Behandlingen för en patient som lider av epilepsi är baserad på antiepileptiska läkemedel. Som du kanske kan förstå, är det också det främsta tillvägagångssättet att närma sig denna sjukdom.

I ett idealscenario kan man fullständigt förhindra anfall från att uppstå utan bieffekter, eller åtminstone med minimala bieffekter. Helst skriver läkarna ut ett enda läkemedel. Detta kallar man den lägsta effektiva dosen av monoterapi.

Därför börjar läkarna alltid med att ge ett enda antiepileptiskt läkemedel, och ökar sedan doseringen om det är nödvändigt. En del patienter är mera resistenta mot behandlingen och kommer att behöva ta mer än ett läkemedel. 

Generellt sett är det en process med flera justeringar för att hitta rätt behandling, och det kan ta en lång tid innan man hittar det bästa för varje person. Läkarna beräknar och utför doseringsstudier genom att ta blodprov av patienten för att kunna göra justeringar.

Epilepsi och amning

Epilepsi och amning är äntligen kompatibla. Det är viktigt för dessa mödrar att genomgå täta kontroller under graviditeten och efter förlossningen

Under graviditeten bör man fästa större uppmärksamhet på mätning av antiepileptiska läkemedel i blodet. Detta på grund av att en graviditet kan minska medicinerna som distribueras i kroppen. På så vis kan en gravid kvinna ha en ökad risk för anfall. Av dessa anledningar kan det alltså bli nödvändigt att öka doseringen under denna tid.

När kvinnan väl har fött sitt barn bör man ta vissa saker i beaktande för att ändra hennes behandling och för att ta hand om hennes bebis under amningstiden:

  • Man bör göra en justering i dosen av hennes antiepileptiska läkemedel, och vanligen innebär detta att läkarna minskar den.
  • Anfall kan uppstå som en konsekvens av dålig nattsömn; därför råder läkarna mamman att sova tillräckligt mycket för att undvika denna triggande faktor. 
  • Mamman bör avstå från att samsova med sin bebis och aldrig bada bebisen när hon är ensam.

Som vi redan sagt finns det vissa fall där antiepileptiska läkemedel går ihop med amning. Läkarna råder dig att amma om det är möjligt i minst 6 månader, och sedan fortsätta i två eller fler år som ett komplement till bebisens kost. Tänk dock på att detta inte gäller alla antiepileptika, särskilt inte de nyare preparaten där man ännu inte klarlagt alla biverkningar.

Medicinering vid epilepsi och amning

En kvinna med epilepsi ammar sitt barn.
En del mediciner är kompatibla med amning och andra är det inte. Det är nödvändigt med medicinsk rådgivning.

Det finns en lång lista på olika antiepileptiska läkemedel som en person kan använda regelbundet och de överförs till bröstmjölken i varierande mängder. Vissa av läkemedlen överförs inte i så stora mängder till bröstmjölken medan andra gör det i större mängd.

Neurologens val gällande vilken antiepileptika denna skriver ut sker i hänsyn till skillnaden i olika mediciner. Dessutom bör mamman absolut inte låta bli att ta medicinen, dock kan hon kan behöva dela upp den dagliga dosen eller låta bli att amma bebisen ett par timmar efter att man tagit sin medicin.

Är läkemedlet säkert för bebisen?

En nyfödd kan bli dåsig och ha svårt att äta eller vara irriterad om den reagerar på medicinen som går över i mammans bröstmjölk. Av denna anledning måste man kontrollera doseringen noga, baserat på nivåerna i mammans blod.

Sammanfattningsvis vill vi framhålla vikten av att en neurolog noga övervakar kvinnan under graviditeten och amningsperioden för att ta hand om den nyföddas hälsa, och mamman. Det är bara en läkare som kan avgöra hur man ska använda medicinen och när medicineringen kan avslutas, om detta någonsin går att göra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.