Så här känner du igen en narcissist i ditt liv

Vet du hur man känner igen en narcissist? Vill du veta hur de är, vad de tänker, hur de agerar och hur man hanterar dem? Läs vidare för att ta reda på vad denna personlighetsstörning handlar om.
Så här känner du igen en narcissist i ditt liv

Senaste uppdateringen: 28 maj, 2022

Det är viktigt att veta hur man känner igen en narcissist. Det här är en person med en enorm känsla av grandiositet, ett behov av erkännande och specialbehandling, brist på empati, egocentrism och överdriven själviskhet. Som i alla personlighetsmönster kan detta fenomen förekomma i olika grader.

Det finns till exempel subkliniska narcissistiska personligheter: Individer med vissa narcissistiska drag som inte uppfyller alla diagnostiska kriterier. På samma sätt passar vissa individer bättre in i kriterierna på grund av sina karaktärsdrag.

Det är hur som helst lätt att upptäcka en narcissist eftersom dessa individer har många problem i sina professionella och personliga relationer. Men hur paradoxalt det än kan tyckas, brukar de inte självmant konsultera en psykolog eller psykiater. Detta beror på att de är övertygade om att andra är källan till deras problem.

De som trots detta kommer i kontakt med en professionell rådgivare har dock i det mest troliga scenariot sökt hjälp för sina sekundära symptom (som stress, ekonomiska problem och professionella problem).

Hur man känner igen en narcissist

Vi måste säga att personlighetsstörningar är korrelerade med anosognosi. Detta är en persons oförmåga att märka av sina symptom. Det är därför de inte går till en expert för det underliggande problemet, utan för sekundära orsaker, som psykvårdsspecialisten sedan måste ta ställning till och bedöma.

När det gäller narcissister tenderar de att vara övermodiga och kräver överdriven och konstant beundran. De förväntar sig att andra ska erkänna dem som överlägsna.

De har bland annat en tendens att ständigt prata om sina prestationer som de nästan alltid överdriver vilket de även gör med sina förmodade talanger. Dessa är ofta fantastiska eftersom den här typen av personer ser sig själva som mycket framgångsrika och tror att de har en enorm inverkan på andra. Det är en personlig resa där de försöker skapa kontakter med personer som kan bidra till deras mål om överlägsenhet.

Dessa människor behandlar i mångt och mycket andra med förakt och utnyttjar dem till och med, särskilt om de anser dem vara underlägsna. Narcissister blir ofta arga och förbittrade mot dem som inte behandlar dem som de tycker att de förtjänar.

Starka känslor av avund invaderar dem när man bedömer andras prestationer. De har en tendens att vara mycket ytliga och når sällan djupet av sina känslor. De har svårt att reglera sina känslor och beteenden och de anpassar sig inte lätt till förändringar. De är medvetna om sina underlägsenhetskänslor och skamkänslor, men brukar dölja dem.

Man i svart rum tittar på sig själv i spegeln
En narcissistisk personlighet är självisk och självförhärligande och anser andra vara underlägsna.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Hur avslutar man en destruktiv vänskap

Varför beter sig narcissistiska människor på detta sätt?

Vetenskapen har ännu inte kunnat upptäcka en enda orsak som förklarar den narcissistiska personlighetsstörningen, eftersom det är en komplex och invecklad störning. Därför behövs mer forskning för att fastställa ursprunget.

Forskare menar hur som helst att det är en blandning av tre faktorer:

  1. Genetiska eller ärftliga egenskaper.
  2. Neurobiologiska skillnader i korrelationen mellan hjärna, beteende och tänkande.
  3. Sociokulturella skäl (uppväxten, miljön där barnet växte upp samt deras kultur).

Dessutom finns det fler narcissistiska män än kvinnor. Den klassiska debutåldern är vanligtvis i slutet av tonåren, vilket leder till ett antal komplikationer som påverkar personens utbildning, i form av till exempel hög frånvaro i skolan.

I vuxen ålder lider narcissisten av professionella problem, stora mellanmänskliga konflikter, depression och ångest. Kombinationen av dessa faktorer leder ofta till alkoholkonsumtion och missbruk, ibland även med självmordstankar.

Dessa människor kan inte upprätthålla ett socialt engagemang och deras kärleksrelationer håller inte. Långvariga vänskaper är också svåra för dem.

känner igen en narcissist i spegel
Den narcissistiska personligheten upprätthåller varken långvariga vänskaps- eller kärleksrelationer.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Terapeutiska ritualer i psykologi: Egenskaper och fördelar

Hur vården känner igen och hjälper en narcissist

Det är viktigt att veta att dessa människor inte är lätta att hjälpa om de inte indirekt behandlas för sina andra problem – t.ex. alkohol- eller drogmissbruk, problem i skolan eller på arbetsplatsen. Först när man har fått denna persons förtroende kommer det att vara möjligt att ta upp djupare aspekter av deras personlighet, tankar, känslor och beteenden.

Behandlingen är långvarig och svår för en person med en personlighetsstörning. Men det är en behandling som kan hjälpa honom eller henne att minska negativa tankar, konflikter, droganvändning och missbruk samt oregelbundet beteende. Därför, ju tidigare man påbörjar behandlingen, desto bättre är prognosen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • American Psychiatric Association. Narcissistic personality disorder. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 2013;669-672.
  • NIH.GOV (MEDLINEPLUS). “Trastorno de Personalidad Narcisista”.
  • López-Ibor Aliño, Juan J. & Valdés Miyar, Manuel (dir.) (2002). DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto revisado. Barcelona: Editorial Masson. ISBN 9788445810873.
  • Millon, Theodore & Davis, Roger D. Trastornos de la personalidad. Más allá del DSM-IV. Primera edición 1998. Reimpresiones 1999 (2), 2000, 2003, 2004. Barcelona: Editorial Masson. ISBN 9788445805183.
  • Grossman, Seth Millon, Carrie Meagher, Sarah, Ramnath, Rowena. Trastornos de la personalidad en la vida moderna. Primera edición 2001, segunda edición 2006. Barcelona: Editorial Masson & Elsevier. ISBN 9788445815380.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.