Rödklöver för klimakteriet: är det effektivt?

Rödklövertillskott används vid behandling av klimakteriebesvär. Idag ska vi berätta vad vetenskapen säger om det.
Rödklöver för klimakteriet: är det effektivt?
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Senaste uppdateringen: 02 november, 2022

Rödklöver är effektivt att använda för att lindra besvär vid klimakteriet. På grund av dess innehåll av fytoöstrogener – ämnen som verkar på samma sätt som kvinnliga hormoner (östrogener) – är det förknippat med hormonbalansen i detta skede.

Denna produkt kommer från växten Trifolium pratense, som tillhör baljväxtfamiljen. Den växer vilt i jordarna i Europa och Asien, men även på ängar i Nordamerika. Dess små blommor i nyanser av rött, rosa och benvitt är populära att använda för terapeutiska ändamål.

Mer exakt använder man det ofta som ett komplement för astma, kikhosta, högt kolesterol, benhälsa och,så klart, klimakteriet. I denna artikel ska vi fokusera på det senare tillståndet och berätta vad forskningen säger.

Är rödklöver effektivt för att minska besvär vid klimakteriet?

Rödklöver (Trifolium pratense) finns på marknaden i olika presentationer. Den torkade örten för teberedning är vanligtvis en av de mest använda. Men man kan också hitta tabletter, pulver, extrakt, topiska behandlingar och tinkturer.

Populär litteratur har kopplat konsumtionen av denna växt med en förbättring av klimakteriebesvär. Specifikt menar man att det kan minska nattliga värmevallningar, benavmineralisering, huvudvärk och risken för kroniska sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar. Men finns det då några vetenskapliga bevis?

Rödklöver mot klimakteriet.
Rödklöver antas minska värmevallningar, på grund av dess verkan som liknar den från kroppens naturliga östrogener.

Forskning om rödklöver och dess effekter vid klimakteriet

Under de senaste decennierna har forskare studerat potentialen hos rödklöver och dess derivat för att minska klimakteriebesvär. Således har man kommit fram till att det innehåller koncentrationer av fytoöstrogener såsom daidzein, genistein, biochanin A och formononetin, associerade med olika fördelar.

Men åsikterna om dess effekter för att lindra klimakteriet är alltjämt delade. Enligt litteraturöversikt publicerad i National Center for Biotechnology Information finns det inte tillräckliga bevis för att stödja effektiviteten av rödklöverisoflavonextrakt för att lindra klimatiska vasomotoriska symtom (värmevallningar och svettningar).

Samma översikt drar ändå slutsatsen att växten har en möjlig positiv inverkan på hälsan för mogna kvinnor i klimakteriet. Detta på grund av dess potential för upprätthållande av benhälsan och förebyggande av åderförkalkning.

Samtidigt visar recension i American Journal of Obstetrics and Gynecology att kvinnor som tog rödklöver upplevde en måttlig minskning av värmevallningar jämfört med en placebogrupp. För andra menopausala symtom, såsom humör, sexuella problem och sömnstörningar, observerade man en mindre effekt. Detta tyder på att växten verkligen kan vara till hjälp för kvinnor i detta skede.

Detta stöds av en nyare metaanalys, publicerad i tidskriften Nutrients, som visaar att rödklöverextrakt ger en “måttlig effekt” för att minska den dagliga frekvensen av värmevallningar. Forskarna betonar samtidigt ändå behovet av mer avgörande bevis.

Möjliga effekter på lipidprofil och benhälsa

Förutom att minska värmevallningar, kan tillskott av rödklöver även ge ytterligare fördelar för perimenopausala och postmenopausala kvinnor. En metaanalys som delas i tidskriften Maturitas visar att isoflavoner som härrör från denna växt bidrar till lägre koncentrationer av totalkolesterol.

I sin tur belyser en studie som delas i Nutrients att rödklöverns antocyaniner och isoflavoner har antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper. Eftersom de hämmar de negativa effekterna av oxidativ stress, gynnar de också kardiovaskulär hälsa.

När det gäller dess effekter på förebyggande av bendemineralisering visar en studie i Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine att daglig konsumtion av ett rödklöverextrakt är fördelaktigt för benhälsan hos friska kvinnor i klimakteriet.

I studien fick deltagarna en daglig dos på 150 ml av ett rödklöverextrakt innehållande 37,1 mg isoflavoner. Efter 12 veckor kunde man observera en minskad förlust av bentäthet. Det behövs dock större och längre studier för att bekräfta dessa effekter.

Möjliga biverkningar och kontraindikationer

Information som delas av Icahn School of Medicine vid Mount Sinai visar att inga allvarliga biverkningar har rapporterats från att ta rödklöver i upp till ett år. Möjliga, mindre biverkningar inkluderar illamående, huvudvärk och utslag.

Personer med risk för bröstcancer bör konsultera en läkare innan de intar denna typ av tillskott. Forskning har nämligen visat på negativa effekter – cellproliferation och apoptos – av isoflavoner på bröstcancerceller in vitro och in vivo. Därför, för säker användning, är det viktigt att söka råd från en specialist.

Denna växt ökar också risken för blödning. Av denna anledning rekommenderas inte samtidig användning av antikoagulantia. Du bör inte heller ta det med p-piller eller läkemedel mot cancer.

Av säkerhetsskäl bör det undvikas i följande fall:

 • Unga barn
 • Graviditet och amning
 • Patienter med cancer eller neoplastisk historia
En kvinna som kontrollerar sina bröst.
Kopplingen mellan isoflavoner och bröstcancer är inte helt klar. Därför rekommenderas försiktighet vid intag av fytoöstrogener.

Rekommenderad dosering av rödklöver vid klimakteriet

Kosttillskott med rödklöver innehåller ofta doser på 40 till 80 mg per dag. Det kan variera beroende på tillverkare. Därför är det viktigt att du läser på innehållsetiketten. Eventuella frågor bör du lösa med din läkare.

Vad ska man komma ihåg?

Flera olika forskningsstudier visar att rödklöver har potential som ett adjuvans för att minska klimakteriebesvär. Forskare betonar ändå behovet av mer omfattande studier för att bekräfta dessa effekter. Tills vidare kan man hitta tillskottet i örtbutiker och på apotek. Det anses allmänt säkert för de flesta friska kvinnor. Du bör dock konsultera en läkare innan du börjar ta det regelbundet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C, Gocan A, Stammler M, Imhof M. Improvement of postmenopausal depressive and anxiety symptoms after treatment with isoflavones derived from red clover extracts. Maturitas. 2010 Mar;65(3):258-61. doi: 10.1016/j.maturitas.2009.10.014. Epub 2009 Nov 30. PMID: 19948385.
 • Wang SW, Chen Y, Joseph T, Hu M. Variable isoflavone content of red clover products affects intestinal disposition of biochanin A, formononetin, genistein, and daidzein. J Altern Complement Med. 2008 Apr;14(3):287-97. doi: 10.1089/acm.2007.0617. PMID: 18370585; PMCID: PMC2771774.
 • Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews [Internet]. York (UK): Centre for Reviews and Dissemination (UK); 1995-. Clinical studies of red clover (Trifolium pratense) dietary supplements in menopause: a literature review. 2006. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK73154/
 • Ghazanfarpour M, Sadeghi R, Roudsari RL, Khorsand I, Khadivzadeh T, Muoio B. Red clover for treatment of hot flashes and menopausal symptoms: A systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2016;36(3):301-11. doi: 10.3109/01443615.2015.1049249. Epub 2015 Oct 15. PMID: 26471215.
 • Kanadys W, Barańska A, Błaszczuk A, Polz-Dacewicz M, Drop B, Kanecki K, Malm M. Evaluation of Clinical Meaningfulness of Red Clover (Trifolium pratense L.) Extract to Relieve Hot Flushes and Menopausal Symptoms in Peri- and Post-Menopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2021 Apr 11;13(4):1258. doi: 10.3390/nu13041258. PMID: 33920485; PMCID: PMC8069620.
 • Kanadys W, Baranska A, Jedrych M, Religioni U, Janiszewska M. Effects of red clover (Trifolium pratense) isoflavones on the lipid profile of perimenopausal and postmenopausal women-A systematic review and meta-analysis. Maturitas. 2020 Feb;132:7-16. doi: 10.1016/j.maturitas.2019.11.001. Epub 2019 Nov 10. PMID: 31883666.
 • Lee SG, Brownmiller CR, Lee SO, Kang HW. Anti-Inflammatory and Antioxidant Effects of Anthocyanins of Trifolium pratense (Red Clover) in Lipopolysaccharide-Stimulated RAW-267.4 Macrophages. Nutrients. 2020 Apr 15;12(4):1089. doi: 10.3390/nu12041089. PMID: 32326385; PMCID: PMC7230587.
 • Ziaei S, Halaby R. Dietary Isoflavones and Breast Cancer Risk. Medicines (Basel). 2017 Apr 7;4(2):18. doi: 10.3390/medicines4020018. PMID: 28930233; PMCID: PMC5590054.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.