Rapporter om tungmetaller i kommersiell barnmat

Kommersiell barnmat kan vara förorenad med tungmetaller, enligt vissa rapporter. Vi ger dig all information du behöver för att vara mer försiktig med ditt barns kost.
Rapporter om tungmetaller i kommersiell barnmat
Maria Patricia Pinero Corredor

Skriven och verifierad av nutritionisten Maria Patricia Pinero Corredor.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Det finns ett brett utbud av kommersiell barnmat på marknaden. En ny rapport från House Committee on Oversight and Reform har emellertid avslöjat att vissa av dessa produkter innehåller höga halter av giftiga metaller.

De ämnen som är inblandade är bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Dessa kan komma in i maten genom miljön, från vattnet eller jorden, där råvarorna till produkterna odlas.

En av fem analyserade produkter innehöll mer än 10 gånger så mycket som gränsen på 1 del per miljarder bly, vilken är den gräns som fastställs i USA som folkhälsoåtgärd. Enligt rapporten är dessa metaller i riskzonen för barns långsiktiga hjärnfunktion och neurologisk utveckling.

Vad säger EDF:s rapport om kommersiell barnmat?

En rapport från Environmental Defense Fund (EDF) från 2017 behandlade data från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) Total Diet Study (TDS) från 2003 till 2013.

TDS-studien har hittat tungmetaller i livsmedel sedan 1970-talet och sedan 2003 har 20% av den kommersiella barnmat de testade haft påvisbara blyhalter. Rapporten uppskattar att mer än 1 miljon barn hade blyhalter som överskred de gränser som fastställts av FDA.

Av denna anledning introducerade studien en ny, mycket mer känslig analysmetod 2014. Målet var att upptäcka mycket låga värden av tungmetaller i barnmat. Som ett resultat hittade de en högre andel förorenad mat, 29,3%, jämfört med endast 12,7% före 2014.

Två år senare fann analysen en signifikant minskning av blyvärdena för fruktjuicer, som äppeljuice och druvjuice. Under 2017 var trenden densamma och endast 11% av juicerna befanns vara förorenade. Men 93% av livsmedel som sötpotatis, morötter, småkakor och riskex visade hög blyhalt.

Och nu avslöjar den senaste rapporten från den amerikanska kongressen chockerande nya uppgifter. Resultaten baseras på en undersökning som gjordes 2019 av ideella organisationer som Healthy Babies Bright Futures.

Studien visade att av 168 kommersiella barnmatsprodukter var 160 förorenade med tungmetaller. Av denna anledning fann kongressen det nödvändigt att fastställa strängare standarder för barnmatsproducenter och att reglera dem kraftfullt.

baby äter Kommersiell barnmat

Vilka metaller hittade studien?

Ny forskning om förorening av kommersiell barnmat fann att 95% av kommersiella produkter var förorenade med bly.

75% av alla barnmat innehöll kadmium och 73% innehöll arsenik. 32% av de kommersiella produkterna var förorenade med kvicksilver, medan en fjärdedel av de 168 testade livsmedlen innehöll en blandning av de fyra giftiga metallerna.

Vilka är de mest förorenade livsmedlen?

Författarna till 2019 års studie, Jane Houlihan och Charlotte Brody, noterade att även små mängder av giftiga metaller i dessa livsmedel kan orsaka allvarliga problem för ett barns hälsa.

De produkter som riskerade att orsaka skada var kommersiell barnmat med sötpotatis, riskorn, fruktjuicer och söta mellanmål. Detta är i linje med FDA-rapporten från 2016, som visade att 33 av 39 testade livsmedel var förorenade med tungmetaller.

Risbaserade livsmedel, t.ex. babygröt och snacks, var de som rankades som de mest giftiga. De innehåller mycket oorganiskt arsenik och har ofta spår av alla fyra giftiga metaller.

Hur kan tungmetaller i kommersiell barnmat påverka utvecklingen?

Rapporten från kongressen framhåller att små mängder tungmetaller i mat kan förändra hjärnans utveckling och sänka ett barns IQ. Detta gäller varje måltid, inklusive mellanmål.

Rapporten klargör därtill att exponering för dessa giftiga metaller kan leda till en minskning av framtida ekonomisk produktivitet. Konsumtion innebär också en ökad risk för antisocialt och kriminellt beteende i framtiden.

Enligt Thomas Matte kan även låga halter av bly i mat leda till dålig kognitiv utveckling, beteendestörningar och kortväxthet hos barn. När skadan väl har uppstått kan den inte behandlas eller repareras.

Irritabilitet, buksmärta, nervositet, dålig aptit, huvudvärk och koncentrationssvårigheter är några tidiga symptom på blyförgiftning.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan långvarig exponering för arsenik orsaka hudskador, utvecklingsproblem, neurotoxicitet och låga poäng på intellektuella tester.

Samtidigt varnar en grupp läkare för att de giftiga effekterna av kadmium är mer uttalade i ben och njurar, och att människor med låga järnhalter i kroppen är mer sårbara.

En annan studie publicerad i den medicinska tidskriften Nutrición Hospitalaria visar att kvicksilver påverkar utvecklingen av nervsystemet hos foster. Det kan också förändra den kognitiva funktionen, reproduktionen och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos nyfödda.

Hur man undviker kommersiell barnmat med tungmetaller

Följande är några rekommendationer att överväga för att minska ditt barns risk att bli utsatt för tungmetaller:

 • Kontrollera etiketterna noga: Etiketten innehåller detaljer om produktens huvudingredienser, vilket kan hjälpa dig att identifiera risken för att den innehåller tungmetaller.
 • Ge ditt barn naturliga livsmedel och prioritera variation: Barn behöver en balanserad kost som innehåller flera olika frukter, grönsaker, spannmål och magert kött.
 • Variera spannmålen du ger ditt barn: Ris är gott, men andra sädesslag som havre, quinoa, korn och couscous är också bra, hälsosamma alternativ.
 • Kontrollera din vattentillförsel: Brunnsvatten eller gamla rör kan innehålla tungmetaller.
 • Ersätt juice med hela frukter: Hela eller mosade frukter är säkrare än juicer. Vissa juicesorter innehåller höga halter av tungmetaller, som kroppen lättare tar upp.
 • Laga din egen barnmat: Förutom att detta är mer ekonomiskt undviker du dessutom föroreningar som kan uppstå under bearbetning och förpackning.
 • Servera rätt sorts fisk: Vissa fiskar är en källa till kvicksilver och andra metaller. På grund av detta bör du försöka att undvika svärdfisk, vit tonfisk och haj. Lax, torsk och sej är hälsosammare alternativ.
förberedd hemlagad barnmat

Upptäck mer i den här artikeln: Sepsis hos spädbarn och barn: Varningstecken

Rapporter om kommersiell barnmat

2017 års rapport innehöll viss information om blyinnehåll i kommersiell barnmat. Till exempel fann en analys av 2164 kommersiella barnmatsprodukter att blynivåerna hade ökat jämfört med tidigare år:

 • 20% av alla prover innehöll bly, jämfört med 14% av andra livsmedel.
 • 8 produkter innehöll bly i mer än 40% av proverna.
 • Druvjuice hade de högsta värdena av bly jämfört med andra typer av juice.
 • Sötpotatis och morotspuré, kex och riskakor innehöll stora mängder bly.

Tills det finns bättre regler som gäller för produktion av barnmat, är det förmodligen bättre att laga mat hemma av färska råvaror. Detta kommer att minska exponeringen av giftiga metaller för dina barn och du kan välja vilken mat du ger dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.