Barn med autism: 4 viktiga övningar

Autism är en störning som drabbar 1 av 100 barn. Man kan förbättra den emotionella utvecklingen hos barn med autism med specifika aktiviteter.
Barn med autism: 4 viktiga övningar

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2023

Autismspektrumstörning (ASD) är en kronisk, neurobiologisk störning som grundar sig på genetik och påverkar konfigurationen av nervsystemet och hjärnfunktionerna. Vet du hur du kan göra för att förbättra utvecklingen hos barn med autism?

Symtomen är relaterade till social interaktion och kommunikation, samt en bristande förmåga att kunna resonera. Symtomen inkluderar också en begränsning av intressen och beteende. Detta visas klart i en studie publicerad i the Journal of Neurology. 

Men det finns inte två personer med detta neuropsykiatriska tillstånd som kan uppvisa exakt samma egenskaper. Därför finns det olika diagnoskategorier beroende på i vilken grad och på vilket sätt dessa symtom visar sig.

Härnäst ska vi berätta om en serie övningar eller aktiviteter som kan stimulera de kognitiva förmågorna hos barn med autism. 

Övningar för barn med autism

En flicka leker med ett sifferpussel.

1. Aktiviteter med siffror

Som den här forskningen, publicerad i MMWR Surveillance Summaries, framhåller så har barn med autism ofta färre intressen. Men många dras extra mycket till siffror. På grund av sin ålder förstår de ofta inte resonemanget bakom uträkningarna, men de roas av att leka med föremålen.

Dessutom är de mycket fascinerade av föremål som fångar blicken, så du kan hjälpa dem och stimulera deras naturliga intresse av siffror genom att ge dem leksaker med ett intressant utseende. Ett exempel kan vara att du blåser bubblor och låter barnet räkna bubblorna.

Du kan också skapa klassificeringsövningar baserat på olika former eller färger. Det kan hjälpa barnet att lära sig kategorier och att klassa föremål. Till detta kan du använda stora legobitar, bilder, små mjukisdjur eller bollar.

Den här typen av aktivitet utökar barnets intressen och uppmuntrar dem att interagera med andra människor runtom dem. 

Läs mera: 5 vanliga tecken på autism

2. Musikterapi för barn med autism

Barn som deltar i musikterapi.

Musikterapi är en övning som kan hjälpa beteendeutvecklingen. Att ge uttryck för musik sker på en icke-verbal nivå och stöder andra kommunikationssätt. Det passar extra bra för den som kämpar med expressiva funktioner, så som barn med autismspektrumstörningar.

Musikaktiviteter fokuserar på att förbättra känslomässig utveckling och individens uttryckssätt. Det har man visat i ett flertal studier. Så du och ditt barn kan leka tillsammans på ett sätt som kommer att hjälpa barnet känna igen de ljud som den egna kroppen gör.

Ta till exempel barnets skratt, att klappa i händerna eller gäspningar. Att känna igen ljuden är det första steget till att kontrollera dem. Därför bör du sitta tillsammans med ditt barn och upprepa de handlingar som skapar dessa ljud. Sedan kan du och ditt barn tillsammans ge dem namn och mening.

En annan intressant aktivitet är att lära ditt barn en kort, repetitiv sång tillsammans med dig, där ni inkluderar kroppsgester. Målet är att ditt barn ska bli intresserat och utmanat genom att försöka lära sig sången, samtidigt som barnet har roligt under processen.

3. Imitationslekar

Ett barn leker med en lastbil.

Att återskapa eller imitera ett speciellt beteende kan hjälpa ditt barn att förstå världen runt omkring dem. Det kan också hjälpa dem att utveckla sina sociala förmågor. Forskare vid universitetet Ibero-American University of Puebla, Mexico har visat detta i en studie.

Det är viktigt att aktiviteterna åtföljs av positiv förstärkning. Du bör också ha tålamod, och inte förvänta dig att barnet förstår allt vid första försöket.

En rolig imitationslek är att försöka rita vardagliga rutiner, som att kamma håret, borsta tänderna, äta och så vidare, och försöka få barnet att imitera det. Du kan också rita djur och lära ditt barn vilka ljud djuret gör.

Som nästa steg kan du försöka visa ditt barn teckningarna av djuren och fråga om hon eller han kan härma djurets ljud och rörelser. 

Eftersom alla aktiviteter som inkluderar repetition är bra, kan du också hitta på egna aktiviteter baserat på ditt barns intresse. Det kommer att vara ännu mer spännande för barnet.

4. Motion

En pojke rider på sin pappas rygg.

Fysisk aktivitet hjälper till att förbättra psykomotoriska förmågor och ditt barns relation till omgivningen. En studie från the University of Burgos, i samarbete med personal från the Autism Spain Confederation visar att fysiskt välmående förbättrar livskvaliteten hos barn med autism.

Därför kan du i en ideal situation ta med ditt barn ut för att leka tillsammans med andra barn. Men om det inte är möjligt kan du skapa en hinderbana hemma med mjuka leksaker, eller skapa en skattjakt som involverar att springa, hoppa, böja sig och krypa.

Det är viktigt att ditt barn uppskattar dessa aktiviteter så han eller hon inte tappar intresset. Därför är det också viktigt att du anpassar aktiviteterna så de passar ditt barns intressen och behov.

Vi hoppas att dessa övningar för barn med autism kommer att stöda ditt barns utveckling och sociala integration, samtidigt som de också gör att ni kan spendera kvalitetstid tillsammans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.