Periodontit: En problematisk sjukdom i tandköttet

Periodontit är en sjukdom i tandköttet som är förknippad med dålig munhygien. Tidigt ingripande är viktigt eftersom det annars kan orsaka komplikationer. Nedan berättar vi hur du gör för att behandla detta tillstånd.
Periodontit: En problematisk sjukdom i tandköttet

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Sjukdom i tandköttet är ganska vanligt bland den allmänna befolkningen. På grund av den konstanta exponeringen för bakterier kan denna mjuka vävnad drabbas av inflammatoriska och infektiösa problem. Bland dessa har periodontit blivit en av de vanligaste, särskilt på grund av de komplikationer som följer med detta tillstånd.

Vad består denna sjukdom i tandköttet av? Och hur behandlar man det?

Periodontit är en kronisk tandköttssjukdom. Det inträffar när ben och ligament som stöder tänderna blir inflammerade på grund av spridning av bakterier.
Detta tillstånd drabbar 25% av alla vuxna i åldrarna 35 till 44 år. Dess förekomst ökar också från 65 års ålder.

I den här artikeln tittar vi närmare på denna sjukdom.

Vad är periodontit?

Periodontit är en sjukdom i tandköttet, vilket är resultatet av ansamling av tandplack, vilket i grunden är resultatet av dålig munhygien. Det manifesterar sig som inflammation och blödande tandkött.

Samtidigt påverkar det också vävnaderna som stöder tänderna, vilket skapar en indragning av tandköttet och att det uppstår mellanrum mellan tänderna.

Det är kännetecknat av en svår infektion av ligament och vävnader nära tanden, vilket är farligt. Detta eftersom att det vanligtvis inte orsakar symptom förrän det redan har orsakat allvarliga komplikationer för vår orala hälsa.

läkare undersöker sjukdom i tandköttet
Periodontit uppstår på grund av ackumulering av bakteriell plack på tänderna. Det har ofta att göra med dålig munhygien.

Orsakerna till denna sjukdom i tandköttet

Den främsta orsaken till periodontit är en mycket stor tillväxt av bakterier i munvävnaderna. Detta härrör vanligen från dålig munhygien, brist på tandborstning och konstant exponering för stress och rökning. Även genetiska faktorer och anatomiska avvikelser påverkar dess förekomst.

Det är dock viktigt att notera att periodontit är en följd av tandköttsinflammation som inte har blivit behandlad i tid. Denna inflammation i tandköttet är den främsta orsaken till blödande tandkött under tandborstning, något som kan vara smärtfritt till en början.

Andra faktorer som har att göra med att det uppstår är följande:

 • Att ta mediciner som orsakar muntorrhet eller förändringar i tandköttet.
 • Brist på vitamin B och C.
 • Användning av narkotika som att röka hasch eller vattenpipa.
 • Hormonella förändringar som de som uppstår under graviditeten eller under klimakteriet.
 • Sjukdomar i immunsystemet.
 • Andra kroniska sjukdomar som diabetes och osteoporos.

Symptom på periodontit

Bland det mest besvärliga med periodontit är att det i vissa fall inte uppvisar några symptom. Även om de flesta av de som drabbas har haft fall av sjukdom i tandköttet tidigare, så är detta inte alltid fallet.

Vissa upplever inget obehag förrän en allvarlig komplikation uppstår. Vissa misstolkar det också som blödningar från ett sår orsakat av tandborstning.

I vilket fall som helst är det viktigt att vara uppmärksam på vissa karakteristiska varningstecken på denna sjukdom. De vanligaste inkluderar följande:

 • Blödande tandkött
 • Inflammerat och rött tandkött
 • Problem eller obehag när du tuggar mat
 • Dålig andedräkt
 • En känsla av att tänderna är rörliga och lösa
 • Förekomsten av luckor mellan tänderna
 • Tandköttet drar sig tillbaka
 • Överkänslighet mot kalla eller varma temperaturer
 • Tänder som inte passar ihop när du biter ihop

Förekomsten av dessa symptom indikerar att tandköttets hälsa är i fara. I allvarliga fall kan det leda till tandlossning om man inte ingriper på ett adekvat sätt med behandling. Av den anledningen är det viktigt att gå till en tandläkare och få nödvändig tandvård.

Kanske kommer du också att vara intresserad av den här artikeln: 9 naturliga och effektiva sätt att ta hand om tänderna

Vad innebär behandlingen av denna sjukdom i tandköttet?

En tandläkare är alltid bäst lämpad att välja rätt behandling för periodontit eftersom denna kan undersöka hur svårt det individuella fallet är. I allmänhet kan periodontit vara mild, måttlig eller svår. En tandvårdsspecialist bör bestämma graden och möjliga behandlingar.

På grund av de komplikationer det medför är det viktigt att notera att det inte finns några huskurer som kan lindra denna störning. För att stoppa försämringen av de drabbade vävnaderna kräver det lämpliga hygienvanor och att patienten följer en behandling med ordinerad medicin.

Hygien

Det första steget i förebyggande och behandling av periodontit är utan tvekan att säkerställa korrekt munhygien.

Detta innebär korrekt teknik vid tandborstning, som bör ske flera gånger om dagen. Dessutom är det nödvändigt att använda tandtråd och andra kompletterande rengöringsprodukter. Alternativ som daglig användning av munvatten eller en mungel med hyaluronsyra för tandköttet hjälper till att ge extra skydd för munnen.

Båda produkterna har komponenter som hjälper till att stoppa den snabba tillväxten av bakterier och bildandet av tandplack. De stärker också skadade vävnader och bidrar till att de läker.

munvatten mot sjukdom i tandköttet
Användningen av munvatten eller geler med hyaluronsyra för tandköttet kan bidra till behandlingen av periodontit.

Grundläggande behandling av tänderna

I de flesta fall blir tillståndet bättre efter att man har genomgått en grundläggande behandling av tänderna. Det bör komplettera munhygien eftersom det involverar procedurer som hjälper till att eliminera bakterier som har ackumulerats på tänderna och de omgivande områdena.

Vad innebär det?

 • Först behandlas de drabbade områdena med tandrengöring.
 • Sedan kan vårdpersonal rekommendera att man tar antibiotika för att komplettera behandlingen. Valet mellan de olika lösningarna beror på vilken typ av bakterier som finns på tänderna.

Kirurgi

När detta tillstånd är för avancerat räcker inte den grundläggande behandlingen. Om så är fallet kommer tandläkaren att föreslå ett förfarande i form av kirurgi. Denna procedur består av att man skapar åtkomst till de djupa vävnaderna där de sjukdomsframkallande ämnena finns.

Om infektionen redan har orsakat en väsentlig försämring av vävnader och ben är det nödvändigt att använda andra tekniker, såsom guidad vävnadsåtervinning.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: En guide till att använda munvatten

Periodontit är en sjukdom i tandköttet som tenderar att återkomma

Efter behandling av periodontit kommer du att behöva genomgå regelbundna kontroller med en professionell tandläkare. Om du inte sköter munhygienen ordentligt kan sjukdomen återkomma efter ett tag.

Förutom att säkerställa optimal munhygien genom att använda de rekommenderade produkterna är det viktigt att gå på regelbundna kontroller hos tandläkaren. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att kunna vägleda dig till goda hygienvanor och kan utföra tandrengöring samt förebygga och behandla sjukdomar vid behov.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet. 2005 Nov 19;366(9499):1809-20. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67728-8. PMID: 16298220.
 • Saini R, Marawar PP, Shete S, Saini S. Periodontitis, a true infection. J Glob Infect Dis. 2009;1(2):149-150. doi:10.4103/0974-777X.56251
 • Mehrotra N, Singh S. Periodontitis. [Updated 2020 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541126/
 • Dahiya P, Kamal R. Hyaluronic Acid: a boon in periodontal therapy. N Am J Med Sci. 2013;5(5):309-315. doi:10.4103/1947-2714.112473
 • Casale M, Moffa A, Vella P, et al. Hyaluronic acid: Perspectives in dentistry. A systematic review. Int J Immunopathol Pharmacol. 2016;29(4):572-582. doi:10.1177/0394632016652906

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.