Perikardit - inflammation i hjärtsäcken

Symptomen på perikardit liknar en hjärtattack. Detta tillstånd är dock övergående och kräver i de flesta fall bara vanliga smärtstillande medel. Det kräver sällan ytterligare åtgärder.
Perikardit - inflammation i hjärtsäcken

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Perikardit är en inflammation i hjärtsäcken (perikardiet), ett säckformat membran som omger hjärtat. Detta membran har två lager och mellan dem finns liten mängd vätska. Detta är ett smörjmedel så att de två skikten kan glida fram och tillbaka.

När vätskevolymen i det här mellanrummet ökar hos en person har han eller hon perikardit. Detta kan täppa till hjärtat och försämra funktionen. Men i de flesta fall medför det inga större problem och det försvinner vanligtvis utan behandling. Det är dock viktigt att notera att de svåraste fallen kräver medicinering och till och med kirurgi i vissa sällsynta fall.

Det är främst män mellan 20 och 50 år som blir drabbade av inflammation i hjärtsäcken. Det finns fall som är omöjliga att behandla med läkemedel, och då måste en kirurg ta bort perikardiet. Detta leder som regel inte till några allvarliga konsekvenser.

Typer av inflammation i hjärtsäcken

celler i hjärtsäcken

Det finns två typer av perikardit: akut och kronisk. Här är egenskaperna hos dem:

 1. Akut perikardit drabbar personen plötsligt och varar under en period på mindre än sex veckor och leder relativt ofta till perikardiell effusion. Symptomen liknar en hjärtattack. Endast en liten andel patienter får återfall.
 2. Kronisk perikardit uppstår som ett resultat av en förtjockning av perikardiet eller en ansamling av vätska. Det varar mer än sex veckor och kan leda till högerkammardysfunktion. Detta kan leda till ödem i bukområdet, pretibiaområdet och vristerna. Kronisk perikardit uppstår när fibrös vävnad bildas runt hjärtat, vilket komprimerar det och ökar trycket i blodkärlen som transporterar blod till det. Således stagnerar den perikardiella vätskan och ackumuleras i andra delar av kroppen på väg ut.

Orsaker till perikardit

I cirka 80% av fallen är det omöjligt att fastställa orsaken till perikardit. Det är dock mycket vanligt att ursprunget är resultatet av någon form av infektion. Det är mycket troligt att det är en viral infektion som ligger bakom. Orsaken kan också vara en bakterieinfektion, men detta är mindre vanligt, och endast mycket sällan beror det på en svampinfektion.

Dessutom finns det många fall då en inflammation i hjärtsäcken uppträder tillsammans med några av följande sjukdomar:

 • Autoimmuna sjukdomar
 • Cancer, inklusive leukemi
 • AIDS
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hypotyreos
 • Tuberkulos
 • Reumatisk feber

I andra fall är det ett direkt resultat av en hjärtattack eller hjärtoperation eller trauma i bröstområdet. Ibland kan perikardit komma från en inflammation i myokardiet, strålbehandling av bröstet eller användning av vissa mediciner.

Symptom och diagnos

inflammation i hjärtsäcken
Vi rekommenderar också att du läser den här artikelnOrsaker till bröstsmärta när man hostar

Det typiska symptomen på akut perikardit är mycket obehagliga. Det känns som en stickande smärta på vänster sida av bröstet, bakom bröstbenet. Men vissa människor upplever bara mild dock konstant smärta. Andra människor känner av ett tryck i bröstet med varierande intensitet.

Många gånger känner den drabbade också smärta i vänster axel och nacke. Obehaget blir oftast mer intensivt när de hostar, andas in djupt eller när de lägger sig för att sova på kvällen. Det blir bättre när de sitter upp och lutar sig lite framåt.

Bröstsmärtor är vanligtvis det dominerande symtomet vid kronisk perikardit, men det kan finnas andra akuta symtom som:

 • Hjärtklappning
 • En lätt feber
 • Hosta
 • Svullnad i benen
 • Yrsel
 • Illamående
 • Svaghet
 • Utmattning

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: Symptom och orsaker till förmaksfladder

Behandling av inflammation i hjärtsäcken

De mildare fallen av perikardit löser sig vanligtvis på egen hand. Men när en läkare diagnostiserar perikardit, föreskriver hon eller han sannolikt en läkemedelsbehandling. Denna består vanligtvis av smärtstillande medel som kan ta hand om smärtan och minska inflammation.

Läkare kan också förskriva kolchicin eftersom det minskar inflammation och förhindrar återkommande episoder. Detta läkemedel är dock inte säkert för personer med lever- eller njursjukdomar eller som genomgår andra läkemedelsbehandlingar. En läkare kan också skriva ut kortikosteroider om de nämnda medicinerna inte har önskad effekt. Om inflammationen beror på en bakteriell infektion kommer din läkare också att förskriva antibiotika.

I de allvarligaste fallen, speciellt om hjärttamponad misstänks, kan läkaren dränera vätskan med hjälp av perikardiocentes. En perikardektomi eller ett definitivt avlägsnande av perikardiet är ytterst sällan nödvändigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Freixa, X. (2010). Evaluación, manejo y tratamiento de las pericarditis y miocarditis agudas en urgencias. Emergencias, 22(4).
 • Adlam, D., & Forfar, J. C. (2018). Pericardial disease. Medicine (United Kingdom). https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2018.08.002
 • Rahman, A., & Saraswat, A. (2017). Pericarditis. Australian Family Physician.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.