Ovanliga symtom på hjärtattack hos kvinnor

Ovanliga symtom på hjärtattack hos kvinnor
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Kardiovaskulära sjukdomar drabbar både män och kvinnor, speciellt efter att de nått vuxen ålder. I länder som USA och Spanien har dessa sjukdomar blivit de främsta orsakerna till dödsfall hos kvinnor, och är till och med större än bröstcancer och äggstockscancer. Faktum är att det finns specifika symtom på hjärtattack hos kvinnor.

Hjärtattacker karaktäriseras av en uppsättning symtom som låter dig veta att du lider av ett allvarligt problem. Men när det kommer till kvinnor är symtomen för en attack lätta att blanda ihop med andra hälsoproblem, vilket kan leda till att man inte tar några åtgärder eller ens reagerar. Hjärt- & lungfonden påpekar även att kvinnor inte tenderar att ta dessa symptom på allvar.

Riskfaktorer

En hjärtattack kan inträffa när som helst utan varning. Det finns dock vissa riskfaktorer som kan öka risken för att drabbas av detta problem någon gång under livet:

De flesta som leder en hälsosamt livsstil löper mindre risk att någonsin drabbas av en hjärtattack. Detta betyder dock inte att det inte finns mindre förutsägbara faktorer, som medfödda hjärtfel, som kan leda till en infarkt.

Ovanliga symtom för hjärtattack hos kvinnor

Hjärta hos kvinna

I många fall kan följande icke-typiska symtom för hjärtattacker vara förvirrande både för patienten och den läkare som undersöker denne. Många experter har faktiskt medgett att om de såg samma symtom igen skulle de troligen inte komma till slutsatsen att problemet var en hjärtattack.

I speciell fall, som personer som har en medfödd risk att drabbas av kardiovaskulära problem, är det dock mer troligt att läkarna känner igen vad som händer och genomför en ordentlig undersökning.

Oavsett om du är inkluderad i ovan nämnda riskgrupper är det dock viktigt för alla kvinnor att vara medvetna om ovanliga symtom på en hjärtattack och tänka på att de kan hålla sig i dagar eller till och med veckor.

Utmattning

En känsla av konstant trötthet är ofta associerad med att inte få tillräckligt med sömn, att ta vissa läkemedel eller att frekvent utsätta sig för stressiga situationer. Om din trötthet inträffar hela tiden eller är extremt allvarlig kan det dock vara det första tecknet på en hjärtattack eller hjärtsjukdom.

I en studie av kvinnor som överlevde en hjärtattack rapporterade 70% att de kände extrem trötthet dagarna och veckorna innan attacken.

Sömnlöshet

Kvinna med huvudvärk

Detta är nära kopplat till symtomen ovan och bör anses vara ytterligare ett ovanligt symtom för hjärtattack hos kvinnor. Ett antal faktorer kan orsaka sömnlöshet, men en studie har visat att nästan hälften av alla kvinnor som drabbats av en hjärtattack även upplevde svårigheter att sova dagarna och veckorna innan.

Hostningar och andfåddhet

Kanske lider du inte av ett andningsproblem, men har plötsligt svårt att andas djupt. Svårigheter att andas kan inträffa under dina dagliga aktiviteter, men när det kommer med en oförklarlig hosta kan det röra sig om ett tidigt varningstecken för en hjärtattack. Glöm dock inte att det kan orsakas av en rad andra hälsoproblem.

Halsbränna och uppsvälldhet

Att känna en brännande känsla eller inflammation i buken efter att ha ätit kan också vara ett tidigt varningstecken för hjärtattack hos kvinnor. En studie fann att 40% av kvinnorna som drabbats av en hjärtattack upplevde dessa problem ögonblicken innan.

Yrsel och rikliga svettningar

Svettningar kan vara ett tecken

Dessa två symtom må vara mer associerade med klimakteriet, men man har även upptäckt att yrsel och rikliga svettningar kan dyka upp strax innan en attack. Hos kvinnor som överlevt en hjärtattack kom 40% ihåg att de kände sig yra precis innan. Ytterligare 40% klagade på kallsvettningar.

Ångest utan tydlig anledning

Oförklarlig ångest är ett slutgiltigt symtom som du bör komma ihåg, speciellt om den kommer med spänningar i bröstet. En tredjedel av de kvinnliga offren för hjärtattacker upplevde ångest strax innan de drabbades. Vidare bör du även veta att stress och ångest faktiskt kan öka risken för att du ska drabbas av en hjärtattack.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mayo Clinic Staff. (2017). Heart attack.
  mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-attack/basics/complications/con-20019520
 • About heart attacks. (2018).
  heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/AboutHeartAttacks/About-Heart-Attacks_UCM_002038_Article.jsp#.V9rWBJMrI1g
 • Heart attack symptoms in women. (2017).
  heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Heart-Attack-Symptoms-in-Women_UCM_436448_Article.jsp#.V1CgLpMrJTY
 • Mayo Clinic Staff. (2017). Heart attack symptoms: Know what’s a medical emergency.
  mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-attack/in-depth/heart-attack-symptoms/art-20047744
 • Night sweats. (n.d.).
  sweathelp.org/where-do-you-sweat/other-sweating/night-sweats.ht

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.