Perforation av nässkiljeväggen: Orsaker och behandling

En av de vanligaste orsakerna till detta tillstånd är att man har genomgått ett kirurgisk ingrepp av näsan. Men det finns även andra orsaker.
Perforation av nässkiljeväggen: Orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 20 juni, 2021

En perforation av nässkiljeväggen är ett tillstånd som drabbar näsan. I vissa fall orsakar det inga symptom. Det är dock också förknippat med en hög risk för komplikationer.

Några av orsakerna till att detta uppstår är vissa kirurgiska ingrepp, till exempel plastikkirurgi, och även kokainkonsumtion. Båda dessa orsaker är vanligare idag i olika länder i världen.

Har man en perforation av nässkiljeväggen kan detta kräva medicinsk eller kirurgisk behandling. I den här artikeln ska vi berätta mer om detta tillstånd och hur man kan behandlar det.

Vad är en perforation av nässkiljeväggen?

Näsan är en komplex struktur som vi behöver för att kunna andas korrekt. Den har två håligheter som kallas näshålor, som är ansvariga för att filtrera luften som inhaleras. På så sätt kan luft nå lungorna renare, fuktigare och varmare, med syfte att förhindra infektioner och skador.

Näshålorna är separerade från varandra genom nässkiljeväggen, eller nässeptumet. Det är en struktur som består av brosk och ben och avdelar näsan vertikalt. Det utgör näsborrarnas innervägg. Det underlättar på detta sätt luftflödet.

En perforation av nässkiljeväggen består av att ett hål uppstår. Det skapar en kommunikation mellan näshålorna, och beroende på hålets storlek kan symptomen vara mer eller mindre allvarliga.

Orsaker till en perforation av nässkiljeväggen

Etiologin för perforation av nässkiljeväggen är mycket varierad. Detta beror på det faktum att eftersom det är en struktur som består delvis av brosk är den känslig för vissa ämnen som kan skada vävnaderna.

En av de vanligaste orsakerna till detta tillstånd är att ha genomfört ett kirurgiskt ingrepp i näsområdet. Det kan uppstå som en komplikation av plastikkirurgi, särskilt när man utför det för att behandla ett andningsproblem.

Plastikkirurgi av näsan är en operation som förändrar näsformen, vilket man kan göra av estetiska skäl och för att förbättra andningen.

Å andra sidan, enligt MSD-handboken, kan detta också vara en sekundär skada vid en infektion eller skada. Ihållande näsblod och piercingar i näsan (de som går genom nässeptumet) kan orsaka tillståndet.

man som återhämtar sig efter näsoperation
En av de möjliga komplikationerna av en näsoperation är perforering i nässkiljeväggen.

Andra orsaker till detta tillstånd

En annan orsak som också är vanlig är användningen av olika substanser i näsan. Mer specifikt är kokain den drog som är mest kopplad till detta specifika problem. Som en studie utfördHospital de la Santa Creu i Sant Pau visar är detta för närvarande den främsta orsaken till denna typ av perforation.

Kokain är ett ämne som får blodkärlen i näsan att dra ihop sig. Eftersom vävnaderna inte får tillräckligt med blod skadas de, och perforering kan uppstå.

Men många andra läkemedel och droger är också associerade med detta problem, bland annat en viss typ av nässpray som innehåller kortikosteroider. Det kan också orsakas av syrebehandling genom en mask.

Liknande är en annan orsak till detta tillstånd exponering för kemikalier eller toxiner. Detta är oftast något som drabbar personer som arbetar i fabriker eller kemilaboratorier.

Symptomen orsakade av perforation av nässkiljeväggen

Symptomen beror på hålets storlek. Det kan vara väldigt litet, mindre än en centimeter. Eller så kan det vara större, till och med upp till 2,5 centimeter.

Det mest karakteristiska symptomet för detta tillstånd är frekventa näsblödningar. Den medicinska termen för näsblod är epistaxis. Blödningen kan vara häftig och upplevas skrämmande eftersom näsborrarna innehåller många blodkärl.

I vissa fall drabbas patienten av rinorré istället för näsblod. Detta är den medicinska termen för en rinnande näsa. Det är också vanligt att en sårskorpa bildas runt hålet, vilket kan göra det svårt att andas.

Vanligt är också att dessa individer upplever huvudvärk eller smärta i näsan. Ett annat karakteristiskt tecken på en perforation av nässkiljeväggen är väsande andning. Detta är när man avger ett visslande, väsande ljud när man andas, och det beror på att luften passerar genom hålet vid varje in- och utandning.

Slutligen kan tillståndet också innebära estetiska konsekvenser. Enligt Herediana Medical Journal är så kallad sadelnäsa en missbildning som i de flesta fall är orsakad av denna typ av perforation. Detta kännetecknas av att näsan blir lägre.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: Hypertrofi i näsmusslorna: orsaker och symptom

Behandling

Det finns olika sätt att behandla perforation av nässkiljeväggen. Valet av behandling beror på patientens symptom och hålets storlek. I många fall räcker en medicinsk behandling. Hälso- och sjukvårdspersonal kan ordinera en salva bestående av bacitracin eller mupirocin.

Denna salva minskar bildandet av sårskorpor i området kring hålet.

Patienten kan också använda en saltlösning som man använder som spray. Liksom salvan hjälper det till att minska bildandet av sårskorpor och sår.

Vissa fall kan kräva operation. Läkaren kan då ta ett vävnadsimplantat från en annan del av patientens kropp. Man kan även infoga konstgjorda slemhinnor för att stänga till hålet.

Andra kirurgiska alternativ

Läkare på sjukhuskliniken i Barcelona utför en alternativ kirurgisk behandling för att återställa nässkiljeväggar. För denna operation använder de en klaff som de tar från de fibrösa vävnaderna som omger skallen (det kallas en perikraniell klaff).

Först gör de ett snitt i hårbotten där de sedan tar vävnaden. Sedan gör de en öppning genom det främre benet. Därefter placerar de vävnaden över hålet i näsan. På detta sätt återställer de nässkiljeväggen genom att täcka hålet.

Fördelarna med denna teknik är att den är smärtfri och har en snabb återhämtningsprocess. Det lämnar inga ärr. Det enda ärret är på baksidan av skallen, som läker av sig själv.

perforation av närskiljeväggen
En perforation i nässkiljeväggen påverkar näsans mellanliggande septum.

Diagnos

För att diagnostisera en perforation i nässkiljeväggen är det viktigt att läkaren känner till symptomen och undersöker näshålan. För detta ändamål kan de tillgripa komplementära tester som gör att de kan se näshålorna ordentligt.

En endoskopi är det vanligaste testet. Det består av att man för in ett litet rör med en kamera genom näsborrarna. Man kan även föra in andra verktyg genom denna slang för att avlägsna sårskorpor. Läkare kan samtidigt även ta vävnadsprover.

En studie publicerad i Journal of Radiology förklarar att en CT-skanning är ett av de mest fördelaktiga testerna för diagnos, särskilt hos personer som har förvärvat skadan genom kokainkonsumtion.

Perforation av nässkiljeväggen kan förhindras

Det är viktigt att notera och komma ihåg att i många fall perforation av nässkiljeväggen går att undvika, när detta uppstår till följd av inhalation av läkemedel eller irriterande ämnen.

Av denna anledning är det viktigt att skydda dina näsborrar om du arbetar i fabriker eller laboratorier, förutom att undvika dessa typer av destruktiva vanor.

Därutöver bör du alltid uppsöka en läkare om du börjar känna av något av de symptom som vi har nämnt ovan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Medina, R., Espinós, M. A., Bartumeus, P., Tamarit, J. M., & Vilar, J. (2009). Perforación del tabique nasal en consumidores de cocaína: Importancia de la tomografía computarizada. Radiologia, 51(1), 90–92. https://doi.org/10.1016/S0033-8338(09)70411-4
  • Nariz en silla de montar. (n.d.). Retrieved November 9, 2020, from http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2014000200010
  • Perforación del tabique – Trastornos otorrinolaringológicos – Manual MSD versión para público general. (n.d.). Retrieved November 9, 2020, from https://www.msdmanuals.com/es-co/hogar/trastornos-otorrinolaringológicos/trastornos-de-la-nariz-y-de-los-senos-paranasales/perforación-del-tabique
  • Neumann, Andreas, Carolina A. Morales-Minovi, and Hans-Jürgen Schultz-Coulon. “Cierre de las perforaciones del tabique nasal mediante colgajos «en puente».” Acta Otorrinolaringológica Española 62.1 (2011): 31-39.
  • Puiggrós, I. V., Olmo, A. P., Ramón Montserrat, J., Hospital De La, G., Creu, S., & Pau, S. (n.d.). Libro virtual de formación en ORL PATOLOGÍA DEL SEPTUM NASAL. SEPTOPLASTIA.
  • Molina, Purificación Contreras, et al. “Complicaciones nasales y orbitarias secundarias al abuso de cocaína inhalada.” Acta Otorrinolaringológica Española 63.3 (2012): 233-236.
  • Keskin, Duygu, Cemal Cingi, and Ibrahim Sayin. “Puesta al día de la terapia con corticoides intranasales.” Incidencia de la queratitis infecciosa y resultados de 351 712 procedimientos de cirugía refractiva con láser excimer (2014): 521.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.