Vad är nasal septoplasti och vad innebär det?

Nasal septoplasti är ett kirurgiskt ingrepp som utförs för att korrigera nässkiljeväggens position. Det är en nödvändig operation eftersom denna abnormitet kan orsaka olika hälsoproblem.
Vad är nasal septoplasti och vad innebär det?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Nasal septoplasti är ett kirurgiskt ingrepp för att reparera näsgångarna och underlätta andningen. Det är en operation som man vanligtvis utför på patienter med avvikande nässkiljeväggar, återkommande rinit eller andra bihåleproblem.

Nasal septoplasti är också känd som nässkiljeväggsrekonstruktion. Det är viktigt att klargöra att detta inte handlar om någon skönhetsoperation. Även om det ibland ger upphov till en förändring i näsans form är syftet med ingripandet inte att förbättra utseendet utan att undvika hälsoproblem.

Vad är nasal septoplasti?

Nasal septoplasti är ett korrigerande kirurgiskt ingrepp för att rätta till avvikande nässkiljeväggar. Nässkiljeväggen bör vara i mitten av näsan. Om den inte är korrekt placerad blir en av näsborrarna smalare. Detta förhindrar i sin tur normalt luftflöde och orsakar andningssvårigheter.

Närvaron av en avvikande nässkiljevägg är känt som septal dysmorfi. Det är en förändring vars ursprung kan vara medfödd eller förvärvad. I det första fallet är det resultatet av intrauterina kompressioner, trauma under förlossningen eller förändringar i den kraniofaciala utvecklingen. I det andra fallet beror det på trauma eller förändringar i tillväxten av ansiktet.

Nasala avvikelser kan orsaka obstruktioner, munandning, en benägenhet att utveckla sömnapné och muntorrhet. Det är ett problem som ofta är ett resultat av allergier eller smala näsgångar.

penna pekar på näsan på en dödskalle
En avvikande nässkiljevägg kan störa patientens normala andning, vilket gör gasutbytet svårare.

Vad innebär denna operation?

I de flesta fall involverar nasal septoplasti att patienten behöver sövas inför ingreppet. Det är en enkel operation som i vanliga fall inte kräver någon längre sjukhusvistelse.

Patienten genomgår detta ingrepp medan han eller hon ligger på rygg. Huvudet måste vara upphöjt över överkroppen med cirka 30 grader.

Förfarandet börjar med vasokonstriktiv- och bedövningsinfiltration av nässvkiljeväggens slemhinna. Detta möjliggör en korrekt dissektion mellan brosk och ben. Sedan lyfter kirurgen upp slemhinnan, som sitter på insidan av näsan. På detta sätt exponerar de vävnaden som kräver rekonstruktion.

Ibland är det nödvändigt att ta bort små bitar av ben och brosk. Nästa steg är att sätta tillbaka slemhinnan på plats och sy igen snittet med stygn. Kirurgen lämnar vanligtvis en näsplugg på plats i 48 timmar så att inga blåmärken eller blödningar ska uppstå.

Vad skiljer nasal septoplasti från andra typer av näsplastik

I generella termer avser näsplastik alla näsoperationer. Men nasal septoplasti är inte samma sak som skönhetsoperationer av näsan. Å ena sidan syftar septoplasti till att korrigera en dysmorf nässkiljevägg. Å andra sidan syftar skönhetsoperationer av näsan till att modifiera dess form.

En näsplastikoperation är ett ingripande som modifierar den yttre nässtrukturen och förbättrar dess estetiska utseende. Även om det i vissa fall kan hjälpa näsan att fungera korrekt, är detta inte det specifika syftet med operationen. Sammanfattningsvis är den största skillnaden att septoplasti har en medicinsk grund, medan skönhetsoperationer är estetiskt motiverade.

Före och efter operationen: Vad ska man tänka på?

För att genomgå en septoplasti måste du prata med din läkare om hur du bör förbereda dig och vilka risker ingreppet kan innebära. Du bör ha din medicinska historia tillgänglig för att kunna svara på alla frågor som läkaren har om den.

Din läkare kommer att utföra en fysisk undersökning där han eller hon skannar huden på insidan och utsidan av näsan. De kan ta bilder som kommer att fungera som referens under den kommande operationen.

Innan denna operation är det bäst att inte ta några mediciner, som ibuprofen eller aspirin. Detta för att de kan öka risken för blödningar. Om du är rökare kommer din läkare att be dig att sluta röka dagarna innan operationen. Dagen innan får du inte äta för mycket eller dricka alkoholhaltiga drycker.

Efter operationen bör du tänka på följande:

 • Vila med huvudet något upphöjt.
 • Undvik att snyta näsan i några veckor.
 • Använd kläder som öppnas och stängs fram eller bak för att undvika att behöva dra dem över huvudet.
 • Utför inte ansträngande aktiviteter och träning.
 • Undvik livsmedel som är mycket starkt kryddade och undvik alkohol.
 • Rök inte under de första månaderna.
man återhämtar sig från Nasal septoplasti
Återhämtningsperioden för en septoplasti varierar, men det är viktigt att följa din läkares rekommendationer för att minska risken för komplikationer.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: De nio vanligaste orsakerna till en blödande näsa

Vad händer efter en nasal septoplasti?

Det är normalt att känna en lätt svullnad i ansiktet, huvudvärk och nästäppa de första dagarna efter ingreppet. Obehaget är vanligtvis milt under återhämtningen och kan lätt kontrolleras med orala smärtstillande medel. Nästäppan tenderar att försvinna efter en vecka.

I allmänhet kommer din läkare att instruera dig att vila hela dagen efter operationen. För att lindra svullnaden kan du placera kalla kompresser i ansiktet men utan att låta näsan bli fuktig. Under det första dygnet bör du inte bada eller duscha. För att rengöra området måste du följa de instruktioner som din läkare ger dig efter operationen.

Om du har andningssvårigheter eller kraftigt näsblod som inte slutar, bör du ringa din läkare eller ta dig till sjukhuset. Detsamma gäller om du har smärtor som inte försvinner med smärtstillande medel, hög feber och frossa, desorientering eller en stel nacke.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Contreras, V., Carrasco-Labra, A., Andrews, N., Brignardello-Petersen, R., & Pantoja, R. (2012). Estudio transversal de la desviación del tabique nasal en las fisuras unilaterales operadas. Cir Pediatr, 25(2), 75-7.
 • Awuapara Flores, S. (2018). Evaluación tomográfica del septum nasal y profundidad del arco palatino posterior en los diferentes patrones faciales verticales de pacientes del Servicio de Ortodoncia de la Clínica Docente UPCH en el periodo 2009 al 2016.
 • Arias-Gallo, J., González-Otero, T., Pingarrón-Martín, L., & Palacios-Weiss, E. (2018). Septoplastia extracorpórea para la correción nasal en casos complejos. Resultados en 16 pacientes. Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, 40(1), 7-14.
 • Gómez, Justino Rodríguez-Alarcón, et al. “La patología neonatal asociada al proceso del parto.” Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría (2002): 161.
 • Soria, J. H., et al. “Tratamiento de la desviación nasal inaparente.” Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 36.3 (2010): 223-230.
 • Canto Vidal, Bernardo. “Rinoplastia primaria y secundaria.” MediSur 10.5 (2012): 375-379.
 • Arias, Jessica Karina Borja, et al. “Tratamiento antiplaquetario prequirúrgico y postquirúrgico.” RECIMUNDO 3.3 ESP (2019): 906-918.
 • Tellez-Galicia, Dania Miriam, and Jaime Vera-Domínguez. “Septoplastia y rinoseptoplastia con anestesia local tumescente vs. anestesia general.” Revista de Sanidad Militar 66.1 (2012): 29-33.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.