Överrörlighet i sakroiliakaleden - vad innebär det?

Det finns många tester en läkare kan utföra för att undersöka området och för att diagnostisera överrörlighet i sakroiliakaleden.
Överrörlighet i sakroiliakaleden - vad innebär det?
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Sakroiliakaleden, eller SI-leden, befinner sig under ländryggen bredvid den nedre delen av ryggraden, ovanför korsbenet. Det är en struktur som förbinder det sakrala benet, vilket är ett triangulärt ben i den nedre delen av ryggraden, längs med bäckenet (höftbenskammen). Både överrörlighet i sakroiliakaleden och andra tillstånd som kommer som följd är vanligast hos unga och medelålders kvinnor.

Sakroiliakaleden har följande egenskaper:

 • Liten, men mycket stark och förstärkt av ligament
 • Begränsad rörlighet
 • Överför alla krafter från överkroppen till höft och ben
 • Fungerar även som en stötdämpare

Anatomin hos sakroiliakaleden

Man kan ha överrörlighet i sakroiliakaleden

Bäckenet utgör basen på överkroppen vilken stöder buken och fungerar som en förening mellan de nedre extremiteterna och överkroppen. Således är det en sluten osteoartikulär krets som består av tre ben och tre leder.

De tre benen är:

 • Två jämna och symmetriska tarmben
 • Udda och symmetriska ben
 • Ryggradsblocket som bildas genom 5 sammanbundna sakrala ryggkotor

Bäckenet är mycket viktigt för ryggradens instabila balans eftersom varje oenighet i den första oundvikligen kommer att påverka den andra. Det är av denna anledning som vi kan betrakta det som en funktionell enhet.

Sakroiliakaleden ger lättnad mellan ryggraden (ovanför) som är flexibel, och ökar stabiliteten i bäckenet (nedanför). Forskare anser att korsbenet är en del av ryggkotorna i korsryggen och att tarmbenet är en del av de nedre extremiteterna.

Orsaker till överrörlighet i sakroiliakaleden

Det är ännu okänt varför smärta uppstår i detta område. Vissa tror dock att en förändring i ledens normala rörelse kan vara orsaken till smärta.

Källan till smärta kan bero på:

 • Överrörlighet: Detta händer när det finns för mycket rörelse och instabilitet i ryggområdet. Vanligtvis känns smärtan i nedre delen eller i höften, och det kan stråla till ljumskområdet.
 • Underrörlighet: I motsats till den tidigare situationen, inträffar detta när det är mycket lite rörelse eller fixering av området. Således känns vanligtvis smärtan på sidan av korsryggen eller i skinkan. Dessutom kan smärtan stråla ner i benet i detta fall.

Du kanske också vill läsa: Övningar för magen som inte skadar ryggen

Smärtan från detta tillstånd beskrivs som samma typ av smärta som av ischias, vilket orsakas av radikulopati.

Utvärdering av sakroiliakaleden

höftbenet

Det finns många test för att undersöka rörligheten hos denna led och för att diagnostisera överrörlighet eller andra tillstånd. Således kan testerna vara av olika komplexitet och anpassas generellt olika av varje fysioterapeut.

Dessutom kan samma test ge olika resultat. Du bör notera att behovet av anamnes före sådana test också är viktigt eftersom det hjälper läkaren att vägleda mot denna typ av undersökning.

Några av de vanligaste diagnostiska testen är:

 • Mobilitetstest av sakroiliakaleden: Trots att det är ganska generellt, bör en läkare överväga detta test först för att utvärdera leden. Detta beror på att det ger dem information om rörlighet inom strukturen.
 • Downing-test: Detta är till för att fastställa de olika skadorna och skillnaden mellan den totala eller partiella rörelsedefekten hos tarmbenet i korsbenet. I själva verket består detta test av två separata:
  • Förlängningstest
  • Förkortningstest
 • Förflyttning av korsbenet mot buken: Med denna teknik kan man upptäcka en blockering av lederna och andra symtom som personen kan uppleva under manövreringen.
 • Gillet-testet för höftrörlighet: Med denna manöver kan en läkare diagnostisera antingen en fixering i tarmbenet eller fixering av korsbenet.

Behandling för överrörlighet i sakroiliakaleden

Det finns olika fysioterapeutiska tekniker för att behandla överrörlighet i sakroiliakaleden såsom:

 • Upplåsning av leder
 • Stretchövningar
 • Omorganisering av de neuromuskulära kedjorna

Bra hållning förbättrar rörligheten i sakroiliakaleden

Förutom de ovan nämnda åtgärderna finns det också andra metoder som kan användas för att förbättra rörligheten i sakroiliakaleden, som exempelvis att applicera is, applicera värme och att vila. Även medicin mot smärta, stöd, korrigerare och kontrollerad fysisk träning kan användas.

Du bör dock gå till en läkare om du känner obehag i detta område, och kom ihåg att aldrig vidta några korrigerande åtgärder utan en läkares tillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mejía, G. E., Arias, M., Valdez, K., Carrillo, S., & Infante, G. (2008). Dolor de la articulación sacroilíaca. Anatomía, diagnóstico y tratamiento. Revista de La Sociedad Espanola Del Dolor.
 • Ramirez, C. (2007). Disfunción de la articulación sacro ilíaca: causa potencial de dolor lumbar. SaludUIS.
 • Cánovas Martínez, L., Orduña Valls, J., Paramés Mosquera, E., Lamelas Rodríguez, L., Rojas Gil, S., & Domínguez García, M. (2016). Sacroiliac joint pain: Prospective, randomised, experimental and comparative study of thermal radiofrequency with sacroiliac joint block. Revista Española de Anestesiología y Reanimación (English Edition). https://doi.org/10.1016/j.redare.2015.12.001.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.