Ortomolekylär medicin: vad är det?

Ortomolekylär medicin har lika många anhängare som motståndare. Den har beskrivits av vissa medicinsektorer som bedräglig och ovetenskaplig. Men de som jobbar inom denna sektor försvarar dess giltighet, eftersom den är baserat på grundläggande principer för universell hälsa.
Ortomolekylär medicin: vad är det?
Anna Vilarrasa

Skriven och verifierad av nutritionist Anna Vilarrasa.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ortomolekylär medicin är en alternativmedicinsk inriktning baserad på tillförsel av näringsämnen till kroppen för att kompensera för brister orsakade av sjukdom. Dessa näringsämnen måste komma från naturliga källor.

AENTOC (spanska föreningen för ortomolekylär medicin) beskriver att ortomolekylär medicin syftar till att “främja frånvaron av sjukdom hos patienten och tillåta individer att leva i ett gott hälsotillstånd.”

En kort historisk genomgång

Ortomolekylär medicin är inte ett nytt påhitt. Linus Pauling, som vann Nobelpriset i kemi 1954, var den första personen som definierade termen ortomolekylär.

Läkaren Catherine Kousmine använde också en behandling baserad på näringstillskott för att behandla sjukdomar som multipel skleros, polyartrit och vissa typer av cancer. Idag ägnar Kousmine Foundation sig åt utbildning och vidareutveckling av denna läkares metod.

En av hennes lärjungar, som behandlade ett stort antal patienter i Frankrike, är Jean Seignalet. Han skrev boken La nutrition ou la troisième médecine (“Dieten eller den tredje medicinen”), som har utkommit i flera upplagor och har översatts till flera språk.

Hur fungerar ortomolekylär medicin?

En mängd olika grönsaker och fisk upplagt på ett bord.
Tanken bakom utformningen av ortomolekylär kost är att täcka de brister som orsakas av sjukdom med naturliga element.

Enligt grunden för denna disciplin uppstår sjukdomar på grund av en biokemisk obalans i kroppen som påverkar våra celler, vilket orsakar obalanser. Genom att förse cellerna med rätt mikronäringsämnen uppnår vi en optimal balans och korrekt funktion.

Detta uppnås genom att det behandla befintliga sjukdomar, som vi har beskrivit ovan. Men det kan också förbättra ospecifika åkommor, såsom migrän, brist på energi och matsmältningsproblem.

De mikronäringsämnen som behövs för våra celler är:

Hur behandlar man patienter enligt denna alternativmedicin?

Behandlingen baserad på ortomolekylär medicin är alltid personlig och individuell. En specialiserad läkare eller terapeut är ansvarig för att bedöma patientens näringsstatus.

Från vissa analytiska tester kan denna specialist fastställa var den biokemiska obalansen finns, vilka näringsbrister som finns och vad som kräver korrigering. Generellt är det nödvändigt att använda kosttillskott.

Det första terapeutiska verktyget är kosten. Denna kostplan syftar till att ge optimal näring till cellerna. Den är i allmänhet baserad på intaget av kvalitetsproteiner, omättade fetter och komplexa kolhydrater.

Kosten undviker specifikt tillsatta sockerarter, mejeriprodukter och mättade fetter. Experter brukar också rekommendera riktlinjer för en hälsosam livsstil. Rekommendationer som att delta i fysisk träning, få tillräckligt med vila och undvika stress är vanliga. Man kan också komplettera behandlingen med andra alternativa terapier vid behov.

Du kanske också är intresserad av: Ultrabearbetade livsmedel ökar cellulärt åldrande

Har denna alternativmedicin stöd från den medicinska sektorn?

Nutritionist håller i en bricka med grönsaker och frukt.
Det är en utbildad specialist som bestämmer kraven inom ortomolekylär medicin och utarbetar den terapeutiska planen.

När man pratar om kost och behandlingar finns det som alltid personer som är för och andra som är emot dessa olika verktyg. Låt oss se vilken ståndpunkt den medicinska sektorn tar när det gäller ortomolekylär medicin.

Begränsningarna för denna typ av medicin

De som är kritiska till ortomolekylär medicin anser att den inte är tillräckligt tillförlitlig, särskilt eftersom den inte är baserad på beprövade vetenskapliga studier. Dessutom ifrågasätter de också användningen av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen som tillskott.

Dessa ordineras nämligen ibland i doser långt över officiella hälsorekommendationer av exempelvis EFSA (European Food Safety Agency) eller US Institute of Medicine. Enligt dessa organisationer kan dessa ofta väldigt höga doser orsaka negativa effekter på både kort och lång sikt.

Vissa organisationer och röster från medicin- och näringssektorn – som Royal Academy of Spanish Medicine, Spanish Association of Dietitians and Nutritionists och American Cancer Society – hävdar att det inte finns några bevis för effektivitete i denna kost och beskriver den som “paravetenskaplig, vilseledande och potentiellt farlig”.

Fördelarna med ortomolekylär medicin

Å andra sidan använder sig försvararna av denna disciplin av kosttillskott som ett terapeutiskt verktyg. Faktum är att även konventionell medicin använder kombinerade behandlingar.

Enligt yrkesverksamma som ägnar sig åt ortomolekylär medicin, finns det bevis och medicinsk praxis som stöder positiva resultat vid behandling av schizofreni, depression, ångeststörningar samt uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörningar. Dessutom har ortomolekylär medicin och nutrition inom konventionella behandlingar lett till goda resultat.

Ortomolekylär medicin väcker intresse

Sammantaget försöker man inom ortomolekylär medicin balansera kroppens biokemi för att säkerställa att alla kroppens system fungerar korrekt. Vissa läkare och näringsspecialister kallar det för pseudovetenskap. Men sanningen är att det vinner mark som ett verktyg för att både bota och förebygga sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • AENTOC (Asociación Española de Nutricionistas y Terapeutas Ortomoleculares Cualificados). Principios de los Nutricionistas Ortomoleculares.
  • Basulto J, et al. Nutrición Ortomolecular”. Postura del GREP‐AEDN (Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas‐Nutricionistas). Febrero 2012.
  • Janson M. Orthomolecular medicine: the therapeutic use of dietary supplements for anti-aging. Clinical interventions in aging. Setiembre 2006. 1(3):261-265.
  • Maheswari S, et al. Zinc adjunct therapy reduces case fatality in severe childhood pneumonia: a randomized double blind placebo-controlled trial. BMC Medicine. Febrero 2012. 10(14).
  • Zell M, Grundmann O. An orthomolecular approach to the prevention and treatment of psychiatric disorders. Advances in mind body medicine. 2012. 26(2):14-28.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.