Orsaker till och symtom på högt och lågt blodtryck

Ibland när du har högt eller lågt blodtryck är det ett sekundärt symtom på ett allvarligare tillstånd som måste diagnostiseras av läkare.
Orsaker till och symtom på högt och lågt blodtryck

Senaste uppdateringen: 04 april, 2019

Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på symtom kring hypertoni (högt blodtryck) och hypotoni (lågt blodtryck). För att avgöra om du har högt eller lågt blodtryck, och hur det kan behandlas, kommer vi förklara orsakerna till och symtomen på dessa problem.

Orsaker till hypotoni

Lågt blodtryck kan vara ärftligt och är vanligare än högt blodtryck, särskilt bland smala eller unga kvinnor. Om din mamma har lidit av det är det troligt att du också kommer göra det. Eftersom det inte alltid resulterar i tydliga symtom brukar de flesta inte behandla det.

De tillstånd som kan leda till lågt blodtryck är: hypotyreos, Addisons sjukdom, hypofysinsufficiens, hjärtinsufficiens, perikardit, hjärtrytmssjukdomar och andra hjärt-kärlsjukdomar, samt flera dagar av vila plus brist på vätska eller salt i kroppen.

Blodtryckskontroll

Vissa läkemedel kan också orsaka hypotoni. Några av dessa inkluderar psykofarmaka (mot sömnlöshet eller depression), läkemedel mot hjärtarytmier, antihypertensiva läkemedel (mot högt blodtryck), vätskedrivande medel, läkemedel mot kranskärlssjukdomar (till exempel kärlkramp) samt vasodilatorer.

Orsaker till hypertoni

Högt blodtryck kan utvecklas när som helst under livet och drabbar både män och kvinnor. Det ökar blodet som pumpas från hjärtat samt venernas sammandragningar. Det räknas som en hjärt-kärlsjukdom och kan orsakas av hjärtinfarkter. Ett stort problem är att 95% av hypertonifallen inte har naturligt manifesterade orsaker.

En person kan drabbas av högt blodtryck som ett resultat av fetma eller övervikt, brist på fysisk aktivitet eller en stillasittande livsstil, stress, rökning eller överdrivet intag av salt, fett eller alkohol. Kroniskt högt blodtryck påverkar vitala organ, som hjärnan, hjärtat, njurarna och ögonen, vilket kan orsaka allt från hjärtinsufficiens till synförlust.

Blodtryckskontroll 2

Hypertoni kan vara ärftligt, och män är mer benägna att drabbas av det, särskilt de som är över 40 år och överviktiga. Dåliga kolesterolvärden är direkta orsaker till sjukdomen.

Symtom på hypotoni

I fallet med lågt blodtryck kan du lida av en eller flera symtom, som utmattning, större behov av att sova längre, försämrad fysisk form, koncentrationssvårigheter, depressiva känslomässiga reaktioner, apati, sömnstörningar, sömnsvårigheter, brist på energi, asteni, yrsel, brist på styrka, ett behov av flera timmar för att verkligen komma igång på morgonen, en tendens att snabbt bli utmattad, ökad risk för att bli kall (särskilt i händer och fötter) och blekhet (särskilt i ansiktet).

De cirkulatoriska symtomen på lågt blodtryck uppkommer när blodtillförseln till hjärnan är otillräcklig. Detta kan till exempel ske under dagar med höga temperaturer eller när du är i solen vid middagstid. Trötthet och svaghet är mycket vanliga symtom och kan uppstå efter att du har ätit, då blod ansamlas i magregionen.

Hjärta och stetoskop

Yrsel är ett annat vanligt symtom på hypotoni, liksom svår huvudvärk, svimning, medvetslöshet, dimsyn och synrubbningar. Detta är ett tydligt tecken på att något inte står rätt till. Hjärtat kan börja slå snabbare (takykardi) och venerna dras samman (vilket är anledningen till att du kan bli blek och att händer och fötter blir kalla). Vidare kan du börja kallsvettas och även svimma (eftersom hjärnan inte får tillräckligt med syre och inte har muskelkontroll).

Symtom på hypertoni

Det finns även symtom på högt blodtryck, och det är viktigt att uppmärksamma de varningssignaler kroppen ger. Dock är inte de första tecknen på hypertoni märkbara; de är inte särskilt specifika och de utvecklas successivt.

Några vanliga symtom är irritation, sömnlöshet, orolig sömn, återkommande mardrömmar, en tendens att vakna upp flera gånger under natten samt öronproblem, som tinnitus, surrande eller ljud i öronen, mm.

Symtom på högt blodtryck


Intensiv huvudvärk eller yrsel kan vara indikationer på högt blodtryck, särskilt när du har att göra med en hel del stress, nervproblem eller ångest. Kvinnor som är 50 år eller äldre visar symtom på högt blodtryck som kan likna de vid klimakteriet (humörsvängningar, andningsproblem, huvudvärk, yrsel), vilket resulterar i att många inte får lämplig behandling. Medelålders män kan också uppleva symtom relaterade till erektil dysfunktion.

I vissa fall kan bröstsmärta, andnöd, tryck i bröstet eller en kvävande känsla kräva läkarvård eftersom högt blodtryck kan relatera till hjärtproblem. Arytmi kan också orsaka hypertoni.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.