5 tips för att förebygga depression

5 tips för att förebygga depression

Senaste uppdateringen: 29 november, 2018

Depression är en psykisk sjukdom som kan få mycket allvarliga konsekvenser för din kropp. I allmänhet är detta en komplex process som bland andra faktorer är förbunden med psykologiska och kemiska aspekter. Av denna anledning är det mycket viktigt att uppmärksamma denna sjukdom och söka hjälp när du märker av de första symptomen. Det är inte alltid lätt att göra något åt, men här ger vi dig fem tips för att förebygga depression.

1. Tro på dig själv

Ett mycket viktigt tips är att alltid lita på dig själv och dina förmågor. Du bör värdera dig själv efter dina kunskaper och färdigheter samt dra dina slutsatser utifrån tidigare erfarenheter. Som ett resultat bör du vara medveten om vem du är och vilka möjligheter du har i livet.

Att vara trygg i dig själv kan vara svårt eftersom det kräver engagemang och uppmärksamhet. Några strategier för att öka ditt självförtroende inkluderar att testa dig själv på uppgifter som du utför med rimliga prestationskrav, erkänna att det är mänskligt att begå misstag, vara medveten om vilka dina effektivaste inlärningsmetoder är samt att fira framgångar du uppnår i proportion till hur svåra de var för dig att uppnå.

2. Omge dig med bra människor

Promenad

För att förebygga depression är det mycket viktigt att du omger dig med människor som får dig att må bra. Du bör vistas i sällskap av människor som värdesätter och respekterar dig samt får dig att må bra i dig själv – människor som även hjälper dig att se dina styrkor och brister, men alltid på ett konstruktivt sätt.

Fundera en stund på de människor som är en del av ditt liv och fråga dig själv vilka av dessa som stödjer dig och är känslomässigt bra för dig.

3. Håll negativa tankar borta för att förebygga depression

För att förebygga eventuell depression är det också viktigt att du håller dig ifrån eller gör dig av med negativa tankar. I detta fall rekommenderar vi att du byter ut negativa tankar mot positiva tankar relaterade till mål som du vill uppnå. Detta kommer öka din energi och förmåga att koncentrera dig på positiva saker samt hjälpa dig att höja din sinnesstämning.

4. Försök lösa alla dina problem

Lycklig kvinna

Att fly från problem är inte bra för din självkänsla eller för att undvika depression. Tvärtom är det bäst att lösa de problem du har på bästa möjliga sätt. Att skjuta på det kan leda till en hel del problem och öka din stress, vilket gör att du löper högre risk att känna dig deprimerad.

5. Sök professionell hjälp innan det är för sent

När du märker av de första tecknen på depression, vilka kan variera från person till person, är det bäst att träffa en legitimerad terapeut eller psykolog för att få rätt diagnos och behandling. Som vi nämnde i början talar vi här om en allvarlig och handikappande sjukdom som måste diagnostiseras och behandlas av en expert, precis som är fallet vid en fysisk sjukdom.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.