Orsaker, symptom och behandling av bradykardi

Bradykardi är när hjärtat inte slår tillräckligt snabbt. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om orsaker och behandling av bradykardi för att ha mer kunskap ifall det skulle hända dig.
Orsaker, symptom och behandling av bradykardi
José Lapenta

Skriven och verifierad av kirurg José Lapenta.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det tillstånd som kallas bradykardi uppträder när hjärtat slår långsammare än det borde. I dagens artikel ska vi titta närmare på orsaker, symptom och behandling av bradykardi.

Under normala förhållanden börjar hjärtrytmen med en elektrisk impuls som sedan fortsätter genom sinusnoden – även kallad “Keith-Flacks-noden” – som sitter i hjärtats högra atrium. Denna nod är ansvarig för att ställa in hjärtfrekvens och rytm. Det är av den anledningen som vi tänker på den som ett slags “pacemaker”. Ibland förändras hjärtrytmen om ledningssystemet skadas eller om det finns en extra väg. Det kan göra att det slår för snabbt (takykardi) eller för långsamt (bradykardi) eller bara oregelbundet.

Dessa onormala slag kallas för “arytmier” och kan förekomma i både de övre kamrarna (förmaken) och de nedre kamrarna i hjärtat (ventriklarna). Denna artikel kommer att fokusera på definitionen av bradykardi och de behandlingar som finns tillgängliga för detta tillstånd.

Vad är bradykardi?

Uttrycket bradykardi avser ett antal tillstånd där hjärtat slår långsammare än vanligt. Mer specifikt använder man termen när hjärtat slår färre än 60 slag per minut.

Enligt en artikel i Trends in Cardiovascular Medicine, är det antingen ett normalt fenomen hos unga idrottare eller en del av åldringsprocessen eller en sjukdom. I sin tur kan man klassificera tillståndet enligt nivån på förändring i hierarkin i hjärtats ledningssystem.

läkare studerar ekg
Bradykardi är när hjärtat slår för långsamt.

Ta reda på mer i den här artikeln: Hur gör man för att tolka ett elektrokardiogram (EKG)?

Orsaker till bradykardi

Detta tillstånd uppträder ofta hos idrottare eller hos personer som är extremt stillasittande. Det är också vanligt hos personer med vissa typer av hjärtsjukdom eller de som genomgår vissa läkemedelsbehandlingar. Möjliga orsaker, enligt Mayo kliniken, inkluderar:

 • Skador på hjärtvävnad på grund av åldrande
 • Förändringar i hjärtvävnad på grund av hjärtsjukdom
 • Medfödda hjärtfel
 • Infektioner i hjärtvävnaden
 • En komplikation av hjärtkirurgi
 • Okontrollerade nivåer av kalium eller kalcium i blodet
 • Obstruktiv sömnapné
 • Inflammatoriska sjukdomar, som lupus
 • Läkemedel mot hjärtrytmstörningar

Huvudsakliga symptom

Den kliniska presentationen av arytmier varierar från asymptomatiska elektrokardiografiska tecken till ett brett spektrum av symptom. De vanligaste vid bradykardi är:

 • yrsel eller svindel
 • svimningar
 • utmattning och trötthet
 • bröstsmärta
 • andnöd
 • förvirring

Det är viktigt att notera att en person med detta tillstånd kräver farmakologisk behandling av sin bradykardi. Om symptomen är svåra kan man behöva en pacemaker.

Komplikationer av sjukdomen

Bradykardi kan också leda till hälsokomplikationer och man inte snabbt påbörjar behandling. Följande är de mest relevanta:

 • Hjärtats oförmåga att pumpa tillräckligt med blod (hjärtsvikt)
 • Plötslig hjärtstopp eller plötslig död
 • Upprepade svimningar
 • Förändringar i blodtrycket (hypotoni och högt blodtryck)

Diagnos

Det är avgörande att hitta ett orsakssamband mellan symptomen och de olika avvikelser som kan finnas på ett givet elektrokardiogram (EKG) för att kunna ställa diagnosen bradykardi. Processen kan vara svår med tanke på detta tillstånds periodiska och oförutsägbara karaktär.

Det är viktigt att ta hänsyn till patientens sjukdomshistoria och också att utföra ett EKG med minst 12 avledningar. Därtill kan ett elektrokardiogram (långvarigt Holter-EKG) och ett stresstest behövas för att bestämma rätt behandling av patientens bradykardi.

Behandling av bradykardi

Detta bör begränsas till patienter med ett korrekt dokumenterat tydligt samband mellan symptom och hjärtrytm. De som är asymptomatiska behöver inte någon specifik behandling.

I allmänhet är det första steget i behandlingen av symptomatiska individer att sluta ta läkemedel som sänker hjärtfrekvensen. Dessutom finns det interventioner för alla relaterade underliggande förhållanden.

Slutligen föreslår läkaren implantation av en permanent pacemaker när andra behandlingar inte fungerar. Läkaren kommer i så fall att tillhandahålla alla nödvändiga detaljer, som risker, fördelar och förberedelser för att placera pacemakern.

läkare håller upp pacemaker
Din läkare kan föreslå placering av en pacemaker om din kropp inte svarar på behandling enav din bradykardi.

Prognos

Tillståndets progression och prognos beror på flera faktorer, inklusive:

Den naturliga utvecklingen av denna sjukdom är mångsidig och ofta oförutsägbar. På grund av detta kan personer med historia av att förlora medvetandet på grund av bradykardi fortsätta att uppleva återkommande svimningsanfall.

Prevalensen av plötslig död är låg. Användning av pacemaker verkar inte förbättra den totala överlevnaden, men det minskar dock sjukligheten.

I vilket fall som helst rekommenderas det att regelbundna medicinska kontroller utförs, eftersom lämpliga ingrepp förhindrar komplikationer. Din läkare eller kardiolog kan rekommendera undersökningar och behandlingar när en oregelbunden hjärtrytm kräver det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vogler, J., Breithardt, G., & Eckardt, L. (2012). Bradiarritmias y bloqueos de la conducción. Revista Española de Cardiología, 65(7), 656–667.
 • Sidhu S, Marine JE. Evaluating and managing bradycardia. Trends Cardiovasc Med. 2020 Jul;30(5):265-272.
 • Alliance, A. (2018). Programa de Estudio y Tratamiento de las Arritmias Cardiacas. https://www.heartrhythmalliance.org/files/files/A-A Uraguay/100915-FINAL-AA-Uruguay-Bradicardia (ritmo cardíaco lento).pdf
 • Hernández, G. A. (2007). Symptomatic bradicardia and pacemaker use in the emergency room. Revista Facultad de Medicina (Colombia), 55(3), 191–209.
 • Vogler, J. (2015). Bradiarritmias y bloqueos de la conducción. 65(7), 656–667.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.