Oregelbunden sömn kan öka risken för kardiovaskulära problem

I den här artikeln förklarar vi sambandet mellan oregelbunden sömn och en ökad risk för kardiovaskulära problem.
Oregelbunden sömn kan öka risken för kardiovaskulära problem

Senaste uppdateringen: 09 maj, 2022

Det finns ett samband mellan en hur du sover på natten och risken för kardiovaskulära problem. I dagens artikel kan du läsa om hur oregelbunden sömn kan öka risken för kardiovaskulära problem, enligt den senaste forskningen.

Att få en god natts sömn är grundläggande för en allmän god hälsa. Det är dock inte bara viktigt att sova ett visst antal timmar. Att sova på regelbundna tider är också mycket viktigt. I den här artikeln ska vi titta närmare på sambandet mellan oregelbunden sömn och en ökad risk för kardiovaskulära problem.

Vad är kardiovaskulära problem?

Hjärt- och kärlsjukdomar är en grupp av olika sjukdomar som drabbar hjärtat och blodkärlen. De är den vanligaste dödsorsaken i världen. Det betyder att det varje år dör fler människor av någon av dessa sjukdomar än av någon annan orsak.

Dessutom, på grund av vår livsstil och samhällets utveckling, lider fler och fler människor av något av dessa tillstånd. De är ett folkhälsoproblem och många studier pågår för att försöka bringa klarhet i de faktorer som bidrar till risken för kardiovaskulära problem så att åtgärder kan vidtas mot dem.

Några exempel på hjärt- och kärlsjukdomar är:

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Förbättra din sömnkvalitet med hälsosamma sovrutiner

Hur viktigt är det med god sömn?

Som vi redan har nämnt är det viktigt att sova gott, precis som att äta en balanserad kost och utöva dagliga fysiska aktiviteter för att upprätthålla god hälsa. Att inte sova ordentligt har negativa konsekvenser, både psykiskt och fysiskt.

Under sömnen vilar vi våra sinnen och vår kropp. Hela vår kropp tar en paus för att ladda sina batterier till 100 procent inför nästa dag. Att sova dåligt under en längre tid gör att vi samlar på oss trötthet och stress, och leder till att kroppen inte kan utföra alla sina funktioner ordentligt.

Detta innebär att om situationen fortsätter under lång tid och vår kropp inte fungerar som den ska, ökar risken för att utveckla vissa sjukdomar. Detta inkluderar både psykiska sjukdomar, som stress eller depression, och fysiska sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar och metabola problem.

En kvinna som inte kan somna.
En dålig nattsömn har återverkningar på vår fysiska och psykiska hälsa.

Vad innebär det att sömnen är oregelbunden?

När vi pratar om en dålig nattsömn syftar vi på mer än att bara inte kunna sova kontinuerligt i ett visst antal timmar. Vad pratar vi då om? Oregelbunden sömn påverkar också kvaliteten på vår sömn och vår biologiska rytm.

Om antalet timmar vi sover varierar mycket från en dag till en annan, eller om vi går och lägger oss och vaknar vid väldigt olika tidpunkter under dagen, så blir vår sömn oregelbunden. Oregelbunden sömn innebär att vår kropp inte får vänja sig vid en vilorutin, att våra dygnsrytmer är utom kontroll och att kroppen inte fungerar som den ska.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Morgontrött och sömndrucken – därför vaknar du på dåligt humör

Bidrar oregelbunden sömn till risken för kardiovaskulära problem?

Forskare vid Brigham and Women’s Hospital i Boston har genomfört en studie där de undersökte män i åldrarna 60 till 70 utan historia av kardiovaskulära problem.

För att göra detta fäste de en spårningsmonitor, som varje deltagare bar på sin handled. Monitorerna skickade rapporter till forskarna om deltagarnas läggtid, sömnlängd och väckningstid.

Utifrån denna information analyserade de vilka av de manliga deltagarna som hade drabbats av ett kardiovaskulärt problem och relaterade det till deras sömnmönster. Forskarna fann att risken för kardiovaskulära problem var mer än dubbelt så hög hos deltagare som inte upprätthöll en regelbunden kvantitet och kvalitet på sömnen.

En kvinna som gäspar medan hon arbetar på sin bärbara dator.
Hela vårt dagliga liv påverkas av oregelbunden sömn, och studier tyder på att det även utsätter vårt hjärta för risk.

God sömn skyddar mot kardiovaskulära problem

När det gäller att förebygga och behandla hjärt- och kärlsjukdomar fokuserar vi ofta på kost, träning och medicinering. Men vi glömmer ofta en så grundläggande och enkel faktor som ordentlig sömn.

Att studera patienter med en ökad kardiovaskulär risk, med hänsyn till deras typ av sömn och korrigera den genom att införa bättre sömnrutiner, kan därför bidra till att förebygga många av dessa sjukdomar. Trots det arbetar forskare fortfarande med att genomföra nya studier för att utöka vår kunskap i detta avseende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Prolonged sleep restriction induces changes in pathways involved in cholesterol metabolism and inflammatory responses. Sci Rep. 6:24828.
  • Habitual sleep quality, plasma metabolites and risk of coronary heart disease in post-menopausal women | International Journal of Epidemiology | Oxford Academic [Internet]. [cited 2020 Apr 5]. Available from: https://academic.oup.com/ije/article-abstract/48/4/1262/5145716
  • Effect of sleep deprivation on the human metabolome. Proc Natl Acad Sci USA. 111:10761–6.
  • Insomnia and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of cohort studies. Int J Cardiol. 176:1044–7.
  • Miró E. Patrones de sueño y salud. Int J Clin Heal Psychol. 2002;2(2):301–26.
  • Rodríguez, Aída Argentina, et al. “Validez de los métodos de predicción para riesgo cardiovascular en américa latina: revisión bibliográfica.” CONSEJO EDITORIAL 2016-2018 CUERPO EDITORIAL (2017): 51.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.