Olika typer av hudutslag och orsakerna bakom

Olika typer av hudutslag kan orsaka hudinflammation och irritation. Det finns dock vissa skillnader mellan de kliniska manifestationerna av vart och ett. Läs vidare för att lära dig mer om dem!
Olika typer av hudutslag och orsakerna bakom

Senaste uppdateringen: 30 mars, 2021

Det finns många olika typer av hudutslag. Men alla är kännetecknade av inflammation och irritation. Det är inte alla som är smittsamma, men de kan ändå orsaka förlägenhet eller obehag hos dem som lider av dem.

Eftersom hudutslagen manifesterar sig på olika sätt har de också olika orsaker till varför de uppstår. Därför utvecklas de med olika tecken och symtom, och kräver också olika behandlingar. Hur kan du skilja mellan dem? Nedan berättar vi om deras olika huvudsakliga egenskaper.

Huvudtyper av hudutslag

Många olika faktorer, som bland annat värme, infektioner, allergener, mediciner och immunförsvar kan orsaka hudutslag. För att få adekvat diagnos och behandling måste du därför konsultera en specialist. Efter en undersökning kan läkaren exempelvis rekommendera att du börjar använda medicinska schampon, krämer, salvor eller andra typer av produkter för att kontrollera dina symtom.

Så, vilka är de vanligaste typerna av hudutslag?

1. Olika typer av hudutslag: Atopisk dermatit

Till att börja med så är atopisk dermatit en av de vanligaste typerna av hudutslag. Detta tillstånd manifesterar sig periodiskt vilket betyder att det intermittent flammar upp.

Ofta orsakar det intensiv klåda och rodnad. Beroende på vilken fas utslagen är inne i, kan atopisk dermatit också orsaka röda plack, markerade hudveck och fjällning.

Tyvärr vet experter fortfarande inte vad som orsakar detta hudtillstånd. En studie som publicerats i International Journal of Health Sciences menar dock att det är vanligare hos personer med en familjehistoria av säsongsallergier och genetisk predisposition eller astma. Miljö- och kostfaktorer spelar också en roll.

Barn med hudutslag på magen.
Atopisk dermatit orsakar periodiska utslag som kommer och går under den drabbade personens liv.

2. Psoriasis

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med en stark genetisk predisposition och autoimmuna patogena egenskaper. Enligt studier från International Journal of Molecular Sciences är den globala prevalensen cirka 2%. Det varierar dock beroende på region.

Sammantaget varierar de dermatologiska manifestationerna av psoriasis. Det kan orsaka kliande, erytematösa och avgränsade plack täckta med fjäll. Placken kan gå ihop med varandra och täcka stora delar av huden.

Vanligtvis drabbar det följande områden:

 • Bål
 • Skalp
 • Områden för sträckmuskler på armar och ben

Den här artikeln kan också intressera dig: Hur kan man kontrollera psoriasis i vardagen?

3. Kontaktdermatit

Direkt kontakt med allergener orsakar allergisk kontaktdermatit. Ofta drabbas bara det område som kommit i kontakt med allergenet. Vanliga allergener är bland annat parfymer, billiga smycken av låg kvalitet, hårfärgningsmedel och kosmetiska produkter.

Sammantaget är följande de vanligaste symptomen:

 • Hudutslag
 • Svullnad och klåda
 • Vätskande sår, blåsor och skorpor

4. Olika typer av hudutslag: Tinea versicolor

Därefter har vi pityriasis versicolor som är en hudpigmenteringsstörning. Denna hudsjukdom uppstår på grund av den jästliknande svampen Malessezia furfur. Det är en ytlig mykos som är kännetecknad av väldefinierade hudskador som är något fjälliga och varierar i färg.

Studier utförda av Brazilian Society of Dermatology drog slutsatsen att hudsjukdomen har en högre förekomst hos ungdomar i puberteten, med majoriteten kvinnor. Hypokroma hudskador är de vanligaste och dominerar i överkroppen.

5. Seborroisk dermatit

Seborroisk dermatit är en av de vanligaste typerna av hudutslag. Det orsakas av inflammation i de mest ytliga hudlagren. Vanligtvis drabbar det områden med många talgkörtlar.

Experter vet inte vad som orsakar det. Enligt denna studie kan seborroisk dermatit också associeras med närvaron av Malassezia-svampen. Fetma, extrema klimat, neurologiska störningar och stress är riskfaktorer.

Sammantaget inkluderar symtomen det orsakar följande:

 • Röd hud
 • Gula skorpor eller fjäll i ansiktet, öronen, hårbotten eller andra kroppsdelar
 • Klåda och resistent mjäll

Läs vidare för att lära dig mer: Skillnaderna mellan atopisk och seborroisk dermatit

6. Herpes zoster

Herpes zoster är också känd som “bältros”. Detta är en virussjukdom som är orsakad av reaktivering av varicella-zoster-viruset som förblir latent i sensoriska nervgångar efter en tidigare vattkoppsinfektion.

Viruset orsakar lokal inflammation och blåsor på huden. Smärtan som detta tillstånd orsakar beror på inflammation i nerverna som påverkas av viruset.

Sammantaget inkluderar några av utlösarna för bältros:

 • För det första stress.
 • Användning av immunsuppressiva läkemedel.
 • Akuta eller kroniska sjukdomar.
 • Förekomst av en malignitet.
 • Exponering för viruset.
 • Slutligen, herpes zoster.
Hudutslag på ryggen.
Hudutslag som orsakas av bältros brukar åtföljas av blåsor. Det är en mycket smittsam infektion.

7. Olika typer av hudutslag: Dermatofytos

Dermatofytos också känd som “ringorm”, är en infektion som orsakas av svampar och som kan drabba både huden och naglarna. Symtom och tecken på ringorm inkluderar fjällning, klåda och hudutslag.

Vanligtvis drabbar det följande områden:

 • Hårbotten
 • Fötter
 • Ljumskar
 • Skäggområde

Olika typer av dermatofyt orsakar dock olika tillstånd. Således bestämmer skadans placering klassificeringen och typen av svamp som orsakat den.

8. Rosacea

Rosacea är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som oftast drabbar ansiktet, eftersom det är ett av de mest synliga hudområdena. Det orsakar rodnad, finnar, pustler och utvidgade blodkärl.

Denna hudjsukdom drabbar ofta ögonen. Hos vissa människor kan den också orsaka en röd, förstorad näsa, ett tillstånd kallat rhinophyma. Dermatology Reports gav i en översiktsartikel slutsatsen att 15-40% av patienterna har en familjehistoria av tillståndet.

9. Olika typer av hudutslag: Pityriasis rosea

Pityriasis rosea är en akut papuloskvamös sjukdom som faktiskt går om av sig själv. Det orsakar en lätt rodnad följt av fjällande ovala fläckar på bålen och proximala extremiteter med en karakteristisk “julgransutbredning”.

Den exakta orsaken bakom denna hudsjukdom är okänd. De övre luftvägsinfektioner som föregår den antyder dock att Streptococcus spelar en roll. Den drabbar människor av båda könen, med en ungefärlig förekomst av 0,5 till 2%. Hudutslagen varar vanligtvis sex till åtta veckor från den första rodnaden.

10. Skabb

Sist på listan hittar vi skabb som är en hudinfektion orsakad av kvalstret Sarcoptes scabiei. Detta kvalster orsakar hudutslag som är kännetecknade av intensiv, mestadels nattlig, klåda, små hål som parasiten gör samt sekundära hudskador.

Dess överföring sker genom direktkontakt där kvalster förblir livskraftiga mellan två och fem dagar. Tio minuters hudkontakt krävs för att kvalstren ska spridas till en ny värd.

Detta tillstånd förklarades en försummad hudsjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO) år 2009 och är ett stort hälsoproblem i många utvecklingsländer.

Vad bör du göra om du lider av hudutslag

Sammantaget finns det en specifik behandling för var och en av dessa typer av hudutslag. Om du lider av något av dessa symtom är det därför bäst att besöka en hudläkare. Där kommer de att hjälpa dig att hitta behandlingsalternativ för dig enligt din kliniska bild.

I sin tur kommer din hudläkare att berätta vad du behöver göra för att hålla besvären under kontroll. I vissa fall räcker det att använda topiska produkter. Men i andra fall kan man behöva tillgripa läkemedel och andra ingrepp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rendon A, Schäkel K. Patogénesis y tratamiento de la psoriasis. Int J Mol Sci . 2019; 20 (6): 1475. Publicado el 23 de marzo de 2019. doi: 10.3390 / ijms20061475
 • Kolb L, Ferrer-Bruker SJ. Atopic Dermatitis. [Updated 2020 May 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-
 • Al-Shobaili HA, Ahmed AA, Alnomair N, Alobead ZA, Rasheed Z. Molecular Genetic of Atopic dermatitis: An Update. Int J Health Sci (Qassim). 2016;10(1):96-120.
 • Murphy PB, Hooten JN, Atwater AR, et al. Allergic Contact Dermatitis. [Updated 2020 May 13]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan
 • Berk T, Scheinfeld N. Seborrheic dermatitis. P T. 2010;35(6):348-352.
 • Gupta AK, Bluhm R, Summerbell R. Pityriasis versicolor. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002;16(1):19-33. doi:10.1046/j.1468-3083.2002.00378.x.
 • Santana JO, Azevedo FL, Campos Filho PC. Pitiriasis versicolor: caracterización clínico-epidemiológica de pacientes en el área urbana de Buerarema-BA, Brasil. Un Dermatol Bras . 2013; 88 (2): 216-221. doi: 10.1590 / S0365-05962013000200005
 • Nair PA, Patel BC. Herpes Zoster (Shingles) [Updated 2020 Jun 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan
 • Tainwala R, Sharma Y. Pathogenesis of dermatophytoses. Indian J Dermatol. 2011;56(3):259-261. doi:10.4103/0019-5154.82476
 • Mikkelsen CS, Holmgren HR, Kjellman P, et al. Rosacea: a Clinical Review. Dermatol Reports. 2016;8(1):6387. Published 2016 Jun 23. doi:10.4081/dr.2016.6387
 • Litchman G, Nair PA, Le JK. Pityriasis Rosea. [Updated 2020 Jun 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020
 • Gilson RL, Crane JS. Scabies (Sarcoptes Scabiei) [Updated 2020 Jul 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.