Vad är ektoparasiter? Allt om kvalster och loppor

De flesta ektoparasiter - som kvalster och loppor - orsakar klåda och rodnad i huden. Vissa av dem fungerar även som vektorer för allvarliga sjukdomar, såsom tyfus.
Vad är ektoparasiter? Allt om kvalster och loppor

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

Vi har alla hört talas om parasiter. De är organismer som lever i eller på ytan av en annan levande organism, där de får vissa fördelar och samtidigt orsakar vissa problem för sina värdar. Ektoparasiter – som kvalster och loppor – är parasiter som lever på den yttre ytan av andra levande varelser.

Denna typ av varelse ger ofta upphov till sjukdomar som man med ett samlingsnamn kallar parasitos. De är vanliga hos både djur och människor. När det gäller människor tenderar dessa sjukdomar att dyka upp på sommaren och orsaka hudskador.

Vissa ektoparasiter kan vara smittbärare av allvarliga systemiska infektioner med katastrofala konsekvenser. Dessutom är de inte lätta att bli av med. Med detta i åtanke vill vi ta upp några viktiga fakta om ektoparasiter, särskilt kvalster och loppor.

Kvalster och loppor: Vilka är de vanligaste ektoparasiterna?

Ektoparasiter är små organismer som äter andra levande varelser. När det gäller sådana som kan drabba  människor innehåller denna grupp ett brett utbud av leddjur som skiljer sig mycket från varandra.

I allmänhet fäster denna typ av varelse sig på hudytan och stannar där så länge som parasiten vill. Men dessa djur kan även tränga in i huden och leva i hudens inre lager. När de är inuti våra kroppar kan vi uppleva symptom som klåda och allergiska reaktioner.

Även om ektoparasiter är blodsugande leddjur finns en tydlig åtskillnad mellan dessa två distinkta grupper. När vi nämner blodsugande insekter tänker vi på insekter, som myggor, som suger i sig mänskligt blod. Beteendet hos dessa är dock annorlunda och de sjukdomar de kan sprida skiljer sig också från de som ektoparasiter kan ge upphov till.

Det största problemet med alla ektoparasiter, särskilt blodsugande sådana, är att de kan fungera som vektorer. Med andra ord kan de vara bärare av sjukdomar som malaria och tyfus.

mygga
Myggor är blodsugande insekter, men vi inkluderar dem inte i kategorin ektoparasiter på grund av deras distinkta beteende.

Skabb

Skabb är en av de vanligaste och mest välkända parasiterna, och det är en typ av kvalster som heter Sarcoptes scabiei som ger upphov till det. Infektioner tenderar att förekomma i form av epidemier eftersom denna lilla insekt lätt sprider sig från en värd till en annan.

Dessutom kan den finnas kvar på kläder och lakan, vilket gör det ännu svårare att bli av med. Denna ektoparasit gräver små tunnlar i huden och ger upphov till lesioner som får huden att klia. Denna sjukdom är särskilt aktiv på natten.

Det är inte särskilt svårt att diagnostisera skabb, men att upptäcka parasiten kan kräva mikroskopiska tekniker. Oavsett, läkare tenderar att känna igen lesionerna vid första anblicken.

Kvalster

Kvalster är en bred kategori av ektoparasiter. Vi nämnde just en specifik typ av kvalster som ger upphov till skabb. Men när de flesta pratar om kvalster till vardags hänvisar de till de som orsakar allergier.

I det här fallet är det familjen Dermatophagoides pteronyssinus bland parasiter vi pratar om. Detta är en art som lever i dammet på våra möbler eller någon annanstans i vårt hem. Det är ett mycket litet leddjur som faktiskt är ofarligt för människor.

Den enda negativa effekten de orsakar är allergier, som är den vanligaste orsaken till allergiska reaktioner, näst efter pollen. Ursprunget till detta ligger i det faktum att döda kvalster och deras avföring bildar ett mycket fint damm som är lätt för oss att andas in.

Loppor

kvalster och loppor
Ektoparasiter som loppor finns särskilt hos djur.

Liksom kvalster är loppor också små ektoparasiter. Som vuxna dricker de blod och de lever ofta hos hundar och katter, särskilt de som bor på gatan eller på landet.

Loppor kan fungera som vektorer för många sjukdomar, varav de vanligaste är tyfus och böldpest. Men de som hittar sin föda på hundar och katter tenderar att occkså överföra andra saker, som exempelvis bandmaskar. Dessutom kan bett orsaka klåda och rodnad i huden.

Se upp för ektoparasiter som kvalster och loppor

Vad vi behöver komma ihåg är att gruppen ektoparasiter innehåller ett stort antal parasiter. Det är viktigt att komma ihåg att om du har husdjur måste du vidta åtgärder för att bekämpa dem genom att följa din veterinärs instruktioner. På det sättet kan du ta hand om ditt husdjur såväl som din familj.

Om du har klåda, hudallergier eller tecken på små lesioner på huden, bör du rådfråga en läkare. Många ektoparasiter är enkla att diagnostisera vid första anblicken och innebär att du kan påbörja behandlingen direkt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.