Olika typer av beroendebeteende - vanligare än du tror

Det finns många typer av beroende som inte innebär substansmissbruk. Låt oss titta på de olika typer och behandlingar som finns för beroendebeteende.
Olika typer av beroendebeteende - vanligare än du tror

Senaste uppdateringen: 13 november, 2021

Inte alla beroenden är relaterade till droger och alkohol. Det finns faktiskt andra typer av beteenden som är desto vanligare och som vi kanske ägnar oss åt varje dag. Vi kan till och med ha normaliserat dessa beteenden utan att veta att det finns en tydlig psykologisk bakomliggande problematik. I dagens artikel tittar vi närmare på några beteenden och behandling för olika typer av beroendebeteende.

Att använda mobilen till den grad att man inte klarar av att lägga den ifrån sig är ett beroendebeteende.

En annan typ av beroendebeteende är att koppla bort sina känslor genom att hetsäta. Det finns många former och varianter av hetsätande, som är ett medicinska tillstånd. Faktum är att nyligen gjorda framsteg inom psykologi och psykiatri resulterade i att Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) till slut inkluderade denna fackterm.

Man skilde inte på substansmissbruk och beroendebeteende förrän 2013. Även om detta kan verka irrelevant, är det faktiskt avgörande för den terapeutiska behandlingen.

Låt oss undersöka ämnet på djupet.

Vad är ett beroendebeteende?

Fram till för några decennier sedan antog man att alla missbruk inkluderade konsumtion av någon typ av skadlig substans. Innan beteendeberoende fick ett namn ansåg man att ett skadligt beteende som en person inte kunde sluta upprepa hade att göra med brist på impulskontroll.

Men idag vet vi att dessa typer av beroenden, som bruk av mobiltelefoner eller pornografi, inte orsakas av att det faktum att “jag har inte kontroll över mig själv”. Hjärnans beroendemekanism kräver inte externa substanser, som cannabis, amfetamin, kokain, koffein, nikotin eller alkohol.

Det visar sig tydligt att till och med ofarliga och obetydliga beteenden kan framkalla beroende. Detta orsakas av förändringen som sker i våra hjärnor.

Dessa handlingar förser oss för en kort stund med dopamin och belöningstillskott som gör att hjärnan tror att den behöver den handlingen för att må bra.

par i ess och spelchips

Att vara beroende utan droger

Beroendebeteenden är flera skadliga beteenden som en person inte klarar av att kontrollera. I likhet med substansmissbruk så delar de samma kännetecken. Men till skillnad från substansmissbruk så intar personen inga externa produkter.

Om man frågar sig hur dessa beteenden uppstår så ligger svaret i känslorna och attityderna de kan framkalla: positivitet, tröst, välbehag och ett ständigt beroende. Den berörda personen är inte alltid medveten om sitt beroende eftersom det oftast rör sig om i grunden ofarliga beteenden (såsom att spela tv-spel).

Dessa beroendeframkallande beteenden aktiveras av en mekanism som utsöndrar ett positivt belöningstillskott, såsom att uppleva lycka och eufori. Men allteftersom beteendet blir ett tvång kan personen börja känna obehag.

Dessutom kan man känna symptom på abstinens då man inte utför beteendet i fråga.

Olika typer av beroendebeteende

Det finns många olika typer av beroendebeteenden. Det har faktiskt även tillkommit nya typer av beroenden till följd av ny teknik. Därför måste sjukvården utveckla olika processer för att kunna upptäcka och behandla dessa olika typer av beroendebeteende.

Många beroendebeteenden yttrar sig i allt yngre personer.

Följande är några vanliga typer av beroendebeteende:

 • Spelmissbruk eller spelproblem: Att spela är väldigt vanligt i vårt samhälle. Med kasinon och brist på regler för att skydda minderåriga ökar dess popularitet.
 • Dataspelsberoende: Vetenskapliga studier, såsom de som utförts på Nottingham Trent University, visar att denna typ av beroende är väldigt vanlig bland ungdomar.
 • Internetberoende: Det finns tusentals personer som inte kan slita sig från allt som händer på sociala medier. Detta faktum gör det till ett beroende.
 • Pornografiberoende: Frekvent användning av audiovisuellt material med sexuellt innehåll är en av de vanligaste beroendebeteendena.
 • Mobilberoende: Det här är ett annat återkommande problem som många inte är medvetna om. Den enkla handlingen att vara borta från eller förlora sin telefon skapar mycket ångest hos många människor.
 • Sexmissbruk: Behovet av att tillfredsställa sin sexlust kan bli ett skadligt tvång.
 • Ätstörningar: Detta innefattar exempelvis hetsätande eller att vara besatt av hälsosam mat.
 • Tvångsmässigt shoppingbeteende.
 • Affektiva beroendestörningar eller kärleksberoende: I dessa fall ser vi också beteendemässiga beroenden som kommer från relationer. Med detta beroende är det omöjligt för personen att lämna sin partner, även om förhållandet är giftigt.

Symptom vid beroendebeteende

Alla beroendebeteenden kan visa sig på många olika sätt. Experter på beroendebeteende, såsom Enrique Echebarrúa förklarar i sin avhandling att de kan visa sig på följande sätt:

 • Ett intensivt begär och längtan efter beteendet.
 • Ökad kontrollförlust över aktiviteten, utan att man klarar av att sluta utföra den.
 • Att strunta i dagliga aktiviteter som jobb, skola eller sina relationer.
 • När människor runtom personen lägger märke till vad som händer och varnar personen och personen då går in i försvarsläge och förnekar det.
 • Ökad belastning på ens relationer.
 • När personen inte kan ägna sig åt beteendet upplever denna abstinenssyndrom: ångest, irritation, obehag, ilska, vrede.
ungdomar spelar videospel

Behandling vid beroendebeteende

Behandling vid beroendebeteende baseras på följande fakta: beroendebeteenden följs ofta av depression, oro eller personlighetsförändringar. Det är ytterst viktigt att hitta den underliggande orsaken, ge korrekt diagnos samt lägga upp en individuell behandlingsplan för varje person.

Generellt sett använder läkare en flerdimensionell metod som kombinerar läkemedelsbehandling med psykoterapi. Inom den senare metoden har kognitiv beteendeterapi och motivationsterapi liksom grupp- och familjeterapi visat sig vara effektiva.

När det gäller psykoterapi bör patienten jobba med självkänsla, tankerationalisering, impulskontroll, känslohantering och hanteringsstrategier, och även strategier som syftar till att förhindra återfall. Patienten bör även sätta upp nya mål och framtidsprojekt.

Beroendebeteenden är mycket vanligt bland tonåringar och ungdomar. Därför behövs det ett samarbete mellan familjer och utbildningsväsen för att bygga upp en förståelse för att hitta och förhindra beroendebeteenderelaterad problematik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Echeburúa E, Corral P. Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Adicciones. 2010; 22, 91-96.
 • Echeburúa E. ¿Adicciones sin drogas? Las nuevas adicciones. Bilbao: Desclee de Brouwer; 1999.
 • Griffiths M. Does Internet and computer “addiction” exist? Some case study evidence. Ciberpsychology & Behavior.
  2000;3: 211-218.
 • López, A. Luengo. “Adicción a Internet: conceptualización y propuesta de intervención.” Revista Profesional Española de terapia cognitivo-conductual 2.1 (2004): 22-52.
 • Echeburúa, Enrique, Paz Corral, and Pedro J. Amor. “El reto de las nuevas adicciones: objetivos terapéuticos y vías de intervención.” Psicología conductual 13.5 (2005): 511-525.
 • Gossop M. Relapse and addictive behaviour. London: Routledge; 1989. 8. Marks I. Behavioural (non-chemical) addictions. British Jour- nal of Addictions. 1990; 85: 1389-1394.
 • Potenza M. Should addictive disorders include nonsubstance related conditions? Addiction. 2006; 10 (S1): 142-151
  Fairburn C. La superación de los atracones de comida. Barcelona: Paidos; 1998.
 • Labrador FJ, Villadangos S. Adicciones a nuevas tecnologías en jóvenes y adolescentes. En: Echeburúa E, Labrador FJ, Becoña E. (Eds.). Adicción a las nuevas tecnologías en adolescentes y Jóvenes. Madrid: Pirámide; 2009.p.205-220.
 • Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior. 2001; 17: 187-195.
  22.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.