Okulärt melanom: Symptom och orsaker

Hur utvecklas okulärt melanom, hur kan läkare upptäcka denna typ av cancer och vilka är de mest karakteristiska symptomen? Läs om det här.
Okulärt melanom: Symptom och orsaker

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2022

Okulärt melanom är en kronisk sjukdom som drabbar ögat. Även om det kan gå obemärkt förbi i de tidiga stadierna, kan det med tiden leda till synproblem och blindhet. Ta reda på mer i den här artikeln.

Melanom är en typ av cancer som härrör från celler, melanocyter, som är ansvariga för att producera pigmentet som ger färg till hud, ögon och hår. Vid okulärt melanom så är det cellerna i ögonen som är påverkade.

Men, hur utvecklas denna typ av cancer, hur kan läkare upptäcka den och vilka är de mest karakteristiska symptomen? Vi kommer att berätta allt detta, såväl som andra intressanta fakta, i den här artikeln!

Vad är okulärt melanom?

Okulärt melanom, som namnet antyder, är en typ av melanom som drabbar ögat.

Ögat har många delar, varför denna form av melanom och dess namn beror på det område av ögat som är drabbat.

När okulärt melanom påverkar uvea, ögonskiktet som ansvarar för att transportera blod i detta organ, är benämningen uvealt melanom. Det står för 85 % av fallen av okulärt melanom i världen, och drabbar cirka 6 personer per miljon invånare per år.

Orsaker till okulärt melanom

I dagsläget är mekanismerna som resulterar i okulärt melanom inte helt klara. Det finns dock vissa riskfaktorer som specialister förknippar med utvecklingen av denna sjukdom. Vi kan belysa följande:

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är en intracerebral blödning och vad gör att uppstår?

Specialister tror också att hög ålder (över 70 år) spelar en viktig roll i förekomsten av denna sjukdom. Å andra sidan verkar det som om vissa sjukdomar har ett samband med detta hälsoproblem:

  • Oculodermal melanocytos
  • Neurofibromatos typ 1
  • Li-Fraumenis syndrom
  • Melanom i andra delar av kroppen (risk för metastaser i ögat)
En man får en synundersökning

I många fall har man okulärt melanom utan att uppvisa några symptom. Av denna anledning upptäcker läkare det ofta i samband med undersökningar på grund av misstanke om något annat ögonproblem.

Symptom och diagnos

Det är svårt att fastställa en standard för de symptom som presenteras i detta hälsoproblem, eftersom dessa symptom varierar beroende på platsen för ögonskadan. Faktum är att det är vanligast att drabbade personer inte har några märkbara tecken alls på att något är fel. Det betyder att vi behöver vara mycket medvetna om vår visuella hälsa.

När symptom uppstår är de oftast relaterade till att det påverkar näthinnan och orsakar synförlust, ljus eller flimrig syn och synfältsdefekter.

Okulärt melanom orsakar inte smärta om det inte sprider sig till strukturerna runt ögat. Detta kan öka trycket inuti ögat eller orsaka inflammation.

Eftersom symtomen är ganska oprecisa sker diagnosen okulärt melanom inte sällan av en slump. Det gör att specialister ofta upptäcker tillståndet vid rutinmässiga ögonundersökningar eller vid besök hos en ögonläkare vid misstanke om annan ögonsjukdom.

När en ögonläkar misstänker okulärt melanom, är diagnosen vanligtvis hjälpt av okulärt ultraljud, vilket bekräftar sjukdomen i 95% av fallen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Så minskar du symptom på torra ögon på grund av skärmanvändning

Behandling

Tidigare behandlade läkare okulärt melanom genom att avlägsna ögat på den drabbade personen. Idag behöver man inte längre använda denna praxis på alla patienter, på grund av framsteg inom onkologiska behandlingar.

Strålbehandling och riktad kemoterapi hjälper till att bevara ögongloben i 90 % av fallen. Höga nivåer av strålning kan dock orsaka skada eller synförlust på grund av inblandning av näthinnan och synnerven.

Fotodynamisk terapi har visat sig vara lovande för att lösa dessa problem, men det är ännu inte allmänt accepterat på grund av bristen på stödjande data.

En läkare som diagnostiserar ett ögonproblem

Inblandning av andra organ och överlevnad

Ett av de största problemen för personer som lider av okulärt melanom efter behandling är sannolikheten för att cancern ska dyka upp någon annanstans i kroppen.

Enligt en studie från 2009 , blev 25-33 % av patienterna som hade detta hälsoproblem diagnostiserade med metastaserande cancer inom 10 år. Levern är det organ som blev drabbat mest av metastaser i dessa fall.

Medan vissa experter förespråkar rutinundersökningar var 4:e till 6:e månad för tidig upptäckt av metastaser, anser andra att denna åtgärd inte har någon effekt. Vissa studier tyder på att tidig upptäckt av metastaserande cancer inte är associerad med förbättrad patientöverlevnad.

Sammanfattningsvis har patienter med okulärt melanom en relativt god överlevnad på 70-80 % 5 år efter diagnos.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.