Ökad hjärtfrekvens vid fysisk aktivitet

Ökad hjärtfrekvens vid fysisk aktivitet är normalt. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på vissa varningstecken.
Ökad hjärtfrekvens vid fysisk aktivitet
Maria Marin Garcia

Skriven och verifierad av sjuksköterska Maria Marin Garcia.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ökad hjärtfrekvens vid fysisk aktivitet är normalt. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på vissa varningstecken.

Hjärtfrekvensen, eller pulsen, är antalet hjärtslag per minut. Det är normalt att man får en ökad hjärtfrekvens vid fysisk aktivitet. Det normala medelvärdet i vila är 60-100 slag/min, dock kan det variera beroende på varje kropps förutsättningar.

Det finns flera konditionsfaktorer som påverkar en persons vilopuls, som genetik, kön, ålder, psykologiskt tillstånd, fysisk kondition, hållning, längd, temperatur och rökning. Detta hjälper oss att snabbt och enkelt ta reda på hur hjärtat fungerar. Det gör också att vi kan uppskatta intensiteten på den fysiska aktivitet vi utför.

Daglig fysisk aktivitet sänker vilopulsen och förbättrar livskvaliteten genom att få oss i bättre form. Det hjälper hjärtat att anstränga sig mindre varje dag då det är “bättre tränat”. Så hur påverkar fysisk aktivitet din puls? Låt oss analysera det.

Hjärtslag

Varför upplever vi en ökad hjärtfrekvens vid fysisk aktivitet?

De viktigaste organen som påverkar fysisk aktivitet är hjärtat och lungorna. De senare är ansvariga för utbytet av syre (O2) och koldioxid (CO2). Det får O2 att öka muskelfunktionen och eliminerar CO2 som organiskt avfall från organismen.

Hjärtat är ansvarigt för att pumpa syrefyllt blod till musklerna för att ge dem den energi de behöver. Sedan transporteras det CO2-fyllda blodet till lungorna och släpper ut denna gas i omgivningen.

Musklerna måste jobba hårdare när vi tränar. Kroppen måste alltså konsumera O2 och utsöndra CO2 i större mängder. Det beror på att efterfrågan på energi ökar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Lågintensiv kardiovaskulär träning: Övningar och rekommendationer

Vad händer när vi tränar?

Kvinna som håller plasthjärta framför sitt eget hjärta
En sund livsstil med en balanserad kost och träning hjälper till att ta hand om hjärtat på bästa sätt.

På grund av ovanstående är det att vi upplever en ökad hjärtfrekvens nödvändig för att musklerna ska kunna utföra sin aktivitet normalt. På samma gång som vår puls ökar i hastighet kommer även antalet andetag att öka för att matcha detta. Det hjälper hjärtat vid fysisk aktivitet.

En vilopuls är vanligtvis 60-100 slag per minut. Det normala antalet hjärtslag kan dock variera mellan 120 och 160 slag per minut under träning.

Den maximala hastighet som hjärtat kan nå vid maximal träning beror på ålder, och man kan uppskatta den med denna formel: 220 – ålder = en persons maxpuls.

Normala tecken på ökad hjärtfrekvens och andning under träning

Enligt processen som förklaras ovan kan man sammanfatta att fysisk aktivitet ger upphov till ett flertal olika symptom i våra kroppar.

  • En person påbörjar en fysisk aktivitet utan att märka ökningen av sin hjärtfrekvens eller andningsmönster.
  • Efter några minuter kan det pirra i musklerna och benen kan kännas tunga.
  • Andningen ökar gradvis och då uppstår andnöd, trötthet, hosta eller väsande andning.
  • Pulsen blir snabbare och starkare än normalt. Vi brukar kalla det “förhöjd puls”.
  • Det kan förekomma en lätt smärta, tryck i bröstet och hjärtklappning.
  • Känslan av obehag i början av fysisk aktivitet kan stabiliseras eller till och med försvinna efter en stund, vilket gör att man kan fortsätta med träningen med en konstant intensitet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikelnHur träning kan påverka hjärnan och förbättra livet

När ska man vara orolig?

En extrem ökning av hjärtfrekvensen under träning kan vara ett tecken på hjärtproblem. Dessutom kan en utdragen och ovanligt lång återhämtning till normal hjärtfrekvens efteråt också vara ett tecken på sådana tillstånd.

En fortsatt ökning av hjärtfrekvensen i kombination med andnöd kan vara ett tecken på en störning i andningsorganen. Av denna anledning kan det vara en god idé att använda en pulsmätare för att övervaka din puls per minut. Det är också bra att hålla ett öga på andningen under och efter fysisk träning.

Viktigt att tänka på när det gäller ökad hjärtfrekvens vid fysisk aktivitet

Ökad hjärtfrekvens vid fysisk aktivitet är normalt. Det är dock viktigt att se upp för varningstecken som kan tyda på hjärt- eller andningsproblem. Kontakta läkare om så är fallet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.