Ny kapsel kan behandla flera sjukdomar med bara en dos

En ny kapsel har designats som kan hjälpa till att behandla flera sjukdomar i flera veckor. Eftersom den är större än öppningen från magen till tarmarna passerar kapseln inte igenom tillsammans med avfallet, utan stannar i magen och släpper ut läkemedel gradvis. Lär dig mer!
Ny kapsel kan behandla flera sjukdomar med bara en dos
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

Föreställ dig för en minut att du med bara en kapsel kunde behandla ditt kolesterol, hypertoni, anemi och avdomnad i 15 dagar i sträck. Det verkar fantastiskt, och än mer så när vi tänker på att denna lilla, komplexa bit medicin kan behandla folk med kroniska sjukdomar som annars är tvungna att ta flera piller om dagen under en väldigt lång tid.

Tänk dig att bara en dos kan behandla flertalet problem under en viss tidsperiod… Det har faktiskt redan blivit verklighet! Två prestigefyllda medicinska center har upptäckt en lösning: Brigham and Women’s Hospital i Boston och MIT i Cambridge.

Men forskarna hade ett annat mål i sikte: att hitta en ny behandling för malaria. De sökte efter ett sätt att administrera läkemedlet i bara en dos. Nu har de inte bara uppnått det, utan även öppnat en dörr för nya möjligheter i medicin och behandlingen av sjukdomar.

En kapsel för flera ändamål

Alla som har kroniska sjukdomar såsom artrit vet att de måste ta sitt dagliga piller för att det ska fungera. Om man glömmer det en dag försvinner effekten; man förlorar fördelarna med att kontinuerligt följa sin behandling. Det är ett vanligt problem bland till exempel äldre vuxna. Om de inte har någon som organiserar deras mediciner och ger varje dos till dem kan de glömma.

Så hur kan vetenskapen hjälpa?

Ett piller som vecklar ut sig

bodprover

Studien publicerades i MIT:s tidskrift. Inledningsvis sökte de som ansvarade för forskningen, ledda av Dr Giovanni Traverso, efter ett nytt sätt att behandla malariaDenna ständigt närvarande sjukdom i tredje världen kräver flera doser medicinering för att bli behandlad. Det innebär ekonomiska utgifter och problem med hanteringen.

Forskarna designade en kapsel som vecklar ut sig i magen, nästan som en liten robot. Den växer i storlek och kan på så sätt inte lämna magen och gå vidare till tunntarmen. Där skulle den kunna störa näringsabsorptionen eller elimineringen av avfall.

Denna kapsel expanderar till en bredd på fyra centimeter när den kommer till magen, och tar formen av en stjärna. Därefter stannar den där så länge som möjligt. Senare bryts den ner och försvinner. Kapseln innehåller ivermektin, en typ av antiparasit som verkar med andra polymer för att göra något fantastiskt: gradvis släppa ut läkemedel.

En ljus framtid

doktor med stetoskop

I dagsläget kommer denna kapsel att behandla malaria såväl som andra tropiska sjukdomar, inklusive sådana som överförs av myggor. I skrivande stund antyder de som har hand om studien att man kommer att kunna behandla folk som sväljer kapseln i 15 dagar. Målet är att förlänga det till tre månader.

Efter så pass positiva resultat kommer man att börja fokusera på läkemedel som används för att behandla de vanligaste kroniska tillstånden, som högt kolesterol, hypertoni och kronisk smärta

En framtid där man bara behöver ett piller för att behandla sina tillstånd i minst tre månader kommer säkerligen att förändra vissa saker:

  • Medicineringstiden kommer att sjunka (låt oss hoppas att det inte skapar problem för industrin).
  • Patienter kommer också att få mer effektiv behandling utan att behöva vara lika försiktiga med sina doser.
  • Vi kommer därför att få ett nytt sätt att behandla infektioner och till och med psykologiska problem.

Låt oss hoppas att dessa framsteg visar sig snart. Håll utkik!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.