Nio faktorer som kan minska sexlusten

Att ha ett hälsosamt sexliv är synonymt med välmående. I den här artikeln listar vi nio faktorer som kan göra att sexlusten minskar.
Nio faktorer som kan minska sexlusten

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

De flesta förknippar sexuallust med en spontan känsla. Den kommer plötsligt och hjälper par att hålla passionen kvar i ett förhållande. Men faktum är att det även finns mer ihållande faktorer som kan minska sexlusten.

På grund av denna störning i förhållandet finns det par som över tid får problem och känner osäkerhet för sitt sexliv. Av den anledningen är det viktigt att lära sig skilja på bristande sexlust och faktiska orsaker som påverkar sexlusten. I den här artikeln tar vi upp nio faktorer som kan minska sexlusten.

1. Stress kan minska sexlusten

Att ha ett hälsosamt och tillfredsställande sexliv är synonymt med välmående. Men det finns många som har svårigheter att lyckas uppnå det. Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas många faktorer som påverkar saker som man kanske inte har tänkt på.

Så är fallet vid stress. Även om det är ett av problemen som har störst påverkan på sexlusten är det många som inte är tillräckligt uppmärksamma på det. Höga stressnivåer kan öka produktionen av kortisol och minska testosteronproduktionen.

Följaktligen kan sexlusten minska. Dagliga rutiner såsom att gå till jobbet, gå på möten, trafiken, hushållsarbete, ta hand om barnen, eller andra saker kan orsaka höga stressnivåer. Det här gör att man kan känne sig trött och sömnig, vilket ofta påverkar ens sexuella förhållande.

2. Att ta mediciner

När man genomgår intensiva behandlingar, såsom kemoterapi vid cancer, är det vanligt med biverkningar. De vanligaste är trötthet, illamående och även utmattning vilket kan leda till minskad sexlust.

Man bör vara medveten om att behandlingarna kan orsaka problem kopplade till självkänslan på grund av fysiska förändringar och hormonell obalans.

Att ta preventivmedel, speciellt i början, kan också ge minskad sexlust. Men den här biverkningen försvinner normalt vid fortsatt användning.

Detsamma gäller för vissa antihistaminer eller tricykliska antidepressiva läkemedel. Det bästa är att prata med din läkare för att identifiera läkemedel som kan orsaka minskad sexlust.

tjej med p-piller

3. Trauma från svåra händelser

Att gå igenom svåra händelser är en vanlig bidragande orsak till låg sexlust. Det händer oftast när man inte är helt bekväm med sin partner eller om partnern gjort något som man inte gillat. Det kan också hända om man haft intima upplevelser som varit negativa.

Den bästa lösningen är därför, om man är med en partner man litar på, att kommunicera med varandra för att upprätthålla en stabil relation. Kom ihåg att en dålig erfarenhet inte får skapa ofrånkomliga problem.

4. Självkänsla och osäkerhet kan minska sexlusten

Den mentala hälsan är en fundamental del hos människan. Det är för att den påverkar hur vi förhåller oss till oss själva och andra. Om man har problem med självkänsla och osäkerhet kan man även känna en minskad sexlust.

Detta beror på att personer som inte känner sig bekväma med sina kroppar och har låg självkänsla kan ha en total avsaknad av sexlust. Om någon därför har låga tankar om sig själv kommer man känna att man inte kan tillfredsställa sin partner eller inte ens kan njuta av upplevelsen fullt ut.

5. Överdriven alkohol- och drogkonsumtion

Att leva ett liv fullt av alkohol och droger kan också påverka sexlusten. Det är viktigt att veta att även om de till en början kan öka sexlusten, kan en ökad konsumtion leda till trötthet, utmattning och till och med erektil dysfunktion.

Santiago Frago, medicinskt ansvarig på Amaltea Instituto de Sexología y Psicoterapia menar att påståendet om att alkohol skulle vara ett potensläkemedel är en myt. I verkligheten är inte sexuell njutning lika med orgasm, något som försvåras av alkohol. Hur mycket man dricker påverkar också. Att ta en drink då och då är långtifrån samma sak som ett överdrivet drickande.

6. Sömnbrist kan minska sexlusten

Konsekvenserna av en dålig nattsömn är skadligt för kroppen. Det är därför viktigt att hålla sig till sin dagliga sömncykel. När man inte får tillräckligt med sömn upplever man ofta symptom som trötthet, utmattning, ångest och stress. Samtliga dessa faktorer kan leda till parkonflikter. De kan sedan komma att påverka det gemensamma sexlivet vilket i sin tur kan minska sexlusten. Även dålig nattsömn kan göra att man blir mindre mottaglig för stimulans såsom beröring. Detta kan också minska sexlusten.

7. Dålig kosthållning kan minska sexlusten

Den här punkten kanske inte är lika självklar som de andra, men kosthållning spelar faktiskt en roll när det kommer till att ha ett aktivt sexliv med sin partner. Om man inte äter balanserade måltider eller äter för lite protein kan det leda till sjunkande testosteronnivåer.

Äter man en kost med för lite vitaminer och mineraler kan det skapa trötthet och utmattning. Därför är det mycket viktigt att äta en hälsosam och balanserad kost i vardagen.

8. Tristess kan minska sexlusten

I början av ett förhållande är allting nytt och det finns massor av passion och spänning. Detta påverkar också kärlekslivet. Men detta stadium av eufori dämpas allteftersom vilket gör att förhållandet blir mer av en rutin.

I dessa fall är det bäst att hitta variation och testa sig fram och upptäcka vad man gillar i sitt intima liv. På så sätt finns det alltid något nytt att lära sig för att kunna njuta av varandra. Tillbringa tid med din partner och kommunicera aktivt så blir er tillvaro aldrig trist och långtråkig.

par diskuterar vid bord

9. Kommunikationsproblem med din partner

Som vi nämner ovan så är tristess en av huvudfaktorerna som kan göra att sexlusten minskar med tiden. Därför är det viktigt att ha en effektiv kommunikation med din partner. Genom att göra det kan ni hitta en mittpunkt som fungerar för er båda.

Här är det viktigt att nämna att om man inte tar tag i relationsproblem i tid kan det leda till minskad sexlust. Detta beror på att det kan orsaka sprickor på båda sidor. En studie publicerad i Journal of Sexual Medicine under ledning av Dr. Ana Alexandra Carvalheira, i samarbete med universiteten i Oslo och Zagreb, visar att trötthet, äktenskapliga konflikter och arbetsstress är centrala orsaker till minskad sexlust hos män.

Det är viktigt att ni alltid har en aktiv kommunikation, speciellt om man besväras av något. På så sätt kommer ert sexuella välmående påverkas positivt.

Sexlust: Tips och hjälp

Det är mycket viktigt att hålla sexlusten vid liv. Men ibland kan det vara svårt på grund av faktorer såsom livsstil, brist på kreativitet och personliga problem.

Om man vill undvika allt detta eller minska riskerna för att få problem kopplade till sexlust finns det massor av användbara tips som kommer hjälpa passionen att bestå.

Generellt sett är allt beroende av att man fokuserar på de små detaljerna bakom själva sexakten. Därför bör man vara uppmärksam på andra aspekter av förhållandet, inte bara det intima. Ett exempel är olika sätt att visa kärlek och tillgivenhet på oväntade sätt.

Diana Lozano, psykolog och sexolog på TAP Center, menar att det inte handlar så mycket om själva sexakten utan snarare om erotiken, vilken inte är kroppslig.

Avslutningsvis, om man vill ha ett hälsosamt sexliv med sin partner är det viktigt att fokusera på olika sätt att visa tillgivenhet samt fysisk beröring, vilket är saker som ofta glöms bort. Att komma ihåg dessa metoder kan ge överraskande reaktioner och hålla sexlusten vid liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carvalheira A, Pereira N. Portuguese version of Cues for Sexual Desire Scale: The influence of relationship duration. Journal of Sexual Medicine (2011).
  • Neyra, Lidia Cruz. “Alimentos funcionales.” Biotempo 7 (2007): 46-54.
  • Pfaus J, Scepkowski L. The biologic basis for libido. Current Sexual Health Reports (2005).
  • Gutiérrez B. La respuesta sexual humana. Actualización en Medicina de Familia (2010).
  • Burrows L, Basha M, Goldstein A. The effects of Hormonal Contraceptives on Female Sexuality: A Review. Journal of Sexual Medicine (2012).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.