Naturlig förlossning efter kejsarsnitt: är det en bra idé?

Det finns tillräckligt med bevis för att säga att det är möjligt att ha en naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt. Men på grund av de risker som det kan innebära rekommenderar läkare det inte för alla kvinnor.
Naturlig förlossning efter kejsarsnitt: är det en bra idé?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Många tror att det är omöjligt att ha en naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt. Detta är inte sant. Faktum är att de flesta kvinnor går igenom det, och det är inte bara möjligt, utan ibland också en bra idé.

Specialister uppskattar att upp till 75 % av alla kvinnor kan gå igenom en naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt, eller vaginal förlossning efter kejsarsnitt (VBAC) som det kallas inom det medicinska området. I varje individuellt fall måste kvinnan, tillsammans med sin läkare, avgöra om detta är det bästa alternativet.

Det finns vissa viktiga fördelar med vaginal förlossning eftersom det innebär färre hälsorisker för både mamman och barnet. Men i vissa fall finns det olika anledningar till varför det inte är en bra idé. Därför är det bäst att utvärdera varje fall på en individuell basis.

Anledningar till att gå igenom en naturlig förlossning efter kejsarsnitt

Kvinna är på väg att föda barn på sjukhus.
Man kan gå igenom en vaginal förlossning efter ett kejsarsnitt. Du bör dock diskutera detta med din läkare.

Det finns flera skäl till varför det skulle vara positivt att försöka gå igenom en naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt. De mest relevanta är följande:

 • Kirurgiska komplikationer. Ett kejsarsnitt innebär större risk för kraftig blödning och djup ventrombos, det vill säga bildning av blodproppar i de djupa venerna.
 • Lägre risk för infektion. Ett kejsarsnitt medför en högre risk för infektion.
 • Lägre risk för skador. Ett kejsarsnitt kan ibland resultera i skador på bukorganen, såsom urinblåsan eller tarmen.
 • Minskad risk för hysterektomi. Naturlig förlossning minskar risken för komplikationer som leder till borttagning av livmodern, eller hysterektomi.
 • Skydd för efterföljande graviditeter. Att gå igenom flera kejsarsnitt kan generera problem som placenta previa (avlossning) eller placenta accreta (vidhäftning till livmoderväggarna) som i sin tur komplicerar efterföljande förlossningar.
 • Snabbare återhämtning. Ett kejsarsnitt kräver en längre sjukhusvistelse och mer vård och det tar därför längre att återgå till normala aktiviteter.
 • Personliga preferenser. Vissa kvinnor vill uppleva den vaginala typen av förlossning och kan eventuellt göra det, även om de har gått igenom ett kejsarsnitt tidigare.

En stor studie genomförd av Leeds University Hospitals visar att kejsarsnitt är associerat med högre dödlighet både bland mödrar och spädbarn, såväl som fler efterföljande komplikationer i moderns reproduktiva hälsa.

Vem kan gå igenom en VBAC?

Det är inte möjligt för alla kvinnor att gå igenom en naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt. Det finns vissa uteslutningskriterier som tillämpas för att undvika risker. En av de viktigaste är tillståndet på livmodern.

Det typ av snitt som gjordes vid föregående kejsarsnitt spelar till exempel en roll. De som fått ett vertikalt snitt i den övre delen av livmodern är inte kandidater för en vaginal förlossning. Inte heller de som har genomgått livmoderoperationer eller har en historia av livmoderruptur.

Andra uteslutningskriterier är följande:

 • Har genomgått kejsarsnitt mindre än 18 månader tidigare
 • Aldrig tidigare gått igenom en naturlig förlossning
 • Problem med moderkakan
 • En onormalt placerad bebis
 • En flerbördsgraviditet
 • Förekomst av en disproportion mellan storleken på barnet och moderns bäcken
 • Planer på att föda på en annan plats än ett sjukhus
 • När mamman behöver inducerad förlossning
 • Äldre mammor
 • Övervikt eller fetma hos mamman
 • Preeklampsi

Vissa experter inkluderar en kvinna med två eller flera tidigare kejsarsnitt bland de som inte bör gå igenom en naturlig förlossning. En studie från University of Washington School of Medicine visar dock att tidigare kejsarsnitt inte behöver innebär några allvarliga risker. Frågan är dock fortfarande kontroversiell.

Risker vid naturlig förlossning efter kejsarsnitt

Kvinna går igenom naturlig förlossning.
Det finns vissa risker förknippade med naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt. Fråga din läkare om dessa risker.

Naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt medför flera risker. Den allvarligaste av dessa är att livmodern kan brista. Detta inträffar i endast 1% av fallen, men det är mycket farligt, eftersom det hotar både mammans och barnets överlevnad.

Du kanske också är intresserad av: Ett år för att återhämta sig efter förlossningen

Livmodern kan brista när ärret från föregående kejsarsnitt går sönder. Det kan hända under naturlig förlossning och gör så att livmodern öppnar sig. Om detta händer måste läkare utföra ett akut kejsarsnitt för att rädda livet på både mor och barn. I vissa fall inkluderar detta att man tar bort livmodern, vilket gör det omöjligt att få barn igen.

Risken för bristning i livmodern vid naturlig förlossning efter kejsarsnitt är mycket lägre hos kvinnor som har fått ett tvärsnitt vid föregående kejsarsnitt. Det är därför det är så viktigt att utesluta gruppen kvinnor som har ett vertikalt snitt i livmodern.

Är det möjligt att gå igenom en naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt?

Om en kvinna planerar att ha en naturlig förlossning efter ett kejsarsnitt, bör hon informera sin läkare i god tid. Det är också mycket viktigt att hon kommunicerar all sin medicinska historia i detalj.

Med korrekta data kan läkaren göra en realistisk uppskattning av sannolikheten för framgång och möjliga risker. Mamman bör vara välinformerad om fördelarna och möjliga faror med att välja detta alternativ.

Fördelarna med naturlig förlossning är många, men det är viktigt för mamman att vara öppen för olika alternativ. Om det i hennes fall inte är tillrådligt bör hon följa läkarnas råd. Det viktigaste är att både modern och barnet överlever.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Tahseen, S. (2010, enero). Vaginal birth after two caesarean sections (VBAC-2)-a systematic review with meta-analysis of success rate and adverse outcomes of VBAC-2 versus VBAC-1 and repeat (third) caesarean sections. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19781046/.
 • Cahill, A. G. (2010, marzo). Vaginal birth after caesarean for women with three or more prior caesareans: assessing safety and success. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20374579/.
 • Vargas Juscamaita, A. T., Lévano Castro, J. A., & Lazo Porras, M. D. L. Á. (2013). Parto vaginal después de una cesárea: aplicando un puntaje al momento del ingreso en un hospital. Revista peruana de ginecología y obstetricia, 59(4), 261-266.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.