Vård innan och efter ett kejsarsnitt

Det är väldigt viktigt att ta ägna sig åt specifik vård innan och efter ett kejsarsnitt. På så sätt kan man undvika infektioner och komplikationer både för en själv och bebisen.
Vård innan och efter ett kejsarsnitt
Nelton Abdon Ramos Rojas

Granskad och godkänd av läkare Nelton Abdon Ramos Rojas.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Ett kejsarsnitt är en form av kirurgi. Den består av ett snitt i buken och livmodern för att ta ut bebisen. Nuförtiden anser specialister att kejsarsnitt är en av de säkraste procedurerna för att förebygga eller lösa möjliga komplikationer som kan ske vid vaginal födsel. Man måste dock säkerställa ordentlig vård både innan och efter ett kejsarsnitt.

Det är viktigt att inte blanda ihop kejsarsnitt med en episiotomi, eller perineotomi . Det är när man gör ett snitt i mellangården för att göra förlossningen enklare. Kejsarsnitt utförs istället ovanför bäckenet.

Tidigare använde man bara denna operation ifall moderns liv var i fara och bebisen fortfarande var i livet. Läkare började dock använda denna teknik när man ansåg att en vanlig förlossning inte var möjlig eller när den skulle kunna medföra komplikationer.

Nuförtiden är det den vanligaste förlossningsoperationen i utvecklade länder, och under de senaste åren har antalet kejsarsnitt ökat avsevärt. På 60-talet gjordes endast 5% av förlossningarna med kejsarsnitt, men på 90-talet var siffran 25%.

Att överväga ett kejsarsnitt

När behövs det?

Gynekologer rekommenderar kejsarsnitt när vaginal förlossning kan vara riskabel både för den gravida kvinnan och bebisen. Vissa möjliga komplikationer kan inträffa om förlossningen blir komplicerad och utdragen.

Om bebisen är i farozonen kommer läkarna vanligtvis välja att utföra kirurgi och iscensätta kejsarsnittet. Andra anledningar kan vara komplikationer som preeklampsi eller eklampsi. De kan även välja att genomföra denna procedur om det finns flera bebisar eller om bebisen ligger i en onormal position, såsom med huvudet uppåt istället för mot bäckenet.

Andra anledningar till att läkare väljer att utföra kejsarsnitt istället för naturlig födsel kan vara:

  • Makrosomi
  • Sammandraget bäcken
  • Tecken på intrauterin infektion
  • Misslyckande att starta förlossningen

Kom ihåg att olika specialister har olika åsikter angående när man rekommenderar ett kejsarsnitt.

Förberedelser innan ett kejsarsnitt

Gravid med läkare

Det första en mamma måste göra innan hon genomgår ett kejsarsnitt är att förstå varför operationen behövs. Därför måste den ansvarige läkaren förklara det korrekt.

Sedan måste vederbörande ge patienten en summering av proceduren så att mamman kan förbereda sig mentalt. Normalt sett följer de flesta kejsarsnitt samma steg.

Å andra sidan beslutar sig vissa mödrar för att be om ett planerat kejsarsnitt. Det är dock rekommenderat att planera en vaginal födsel såvida kejsarsnittet inte är helt nödvändigt. Det är därför du ska ha riskerna med proceduren i åtanke.

Utöver riskerna måste läkaren förklara fördelarna med denna procedur. Planerade kejsarsnitt har lägre risk för komplikationer, såsom infektioner. Det är även nödvändigt att skapa en plan för operationen med läkaren. Innan operationen startar måste du genomgå vissa medicinska tester.

Dagen innan operationen måste kvinnan försöka sova bra. Hon bör få sina pubeshår rakade eftersom de kan medföra risk för infektion. Om patienten lider av järnbrist kan läkaren rekommendera extra järn, antingen via livsmedel eller tillskott.

Vård efter ett kejsarsnitt

Efter operationen tas mamman till ett återhämtningsrum där hon kommer spendera minst åtta timmar liggandes för att vila. Sedan är det bäst att sitta upp.

Inledningsvis är det vanligt att känna starka smärtor, vilket läkarna behandlar med smärtstillande medel. Sedan kommer kvinna få dropp för att få i sig näringsämnen, eftersom hon inte kommer kunna äta eller dricka direkt efter.

Generellt spenderar kvinnor tre dagar med att återhämta sig på sjukhuset, varpå det är dags att åka hem. Det dröjer dock 4-6 veckor innan hon kan återgå till sina normala aktiviteter.

Efter ett kejsarsnitt bör man undvika att lyfta tunga saker, eftersom det kan orsaka blödningar. Man ska inte använda  tamponger eller vaginala sköljblåsor förrän blödningarna upphört, och man måste vänta med att ha sex. Det är väldigt viktigt att bibehålla vätskebalansen genom att dricka gott om vatten.

Om du drabbas av feber eller buksmärta efter ett kejsarsnitt ska du tala med din läkare, eftersom det kan vara tecken på en infektion.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.