Toxiskt chocksyndrom och tamponger: Var försiktig!

Toxiskt chocksyndrom produceras av bakterier som vanligtvis växer i fuktiga miljöer. Det kan ha dödliga konsekvenser om det inte upptäcks i tid.
Toxiskt chocksyndrom och tamponger: Var försiktig!

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Toxiskt chocksyndrom är inget nytt, och trots försök att förebygga det så fortsätter tillståndet att skörda liv på många håll i världen.

Det är en allvarlig sjukdom som orsakas av gifter från bakterien Staphylococcus aureus, och spridningen kan kopplas till feminina hygienartiklar, såsom tamponger.

Trots att det inte är speciellt vanligt är många på alerten på grund av antalet fall på senare år, många med fasansfulla konsekvenser.

En av de mest högprofilerade fallen var den amerikanska modellen Lauren Wasser, som förlorade sitt ben efter att ha använt en tampong.

27-åringen startade en juridisk kamp mot Kotex Natural Balance på grund av infektionen som nästan kostade henne livet.

Trots att vissa försäkrar oss om att mindre än hälften av de rapporterade fallen endast har att göra med tampongbruk finns det fortfarande strikta rekommendationer mot det.

Vad är toxiskt chocksyndrom?

Bakterietillväxt

Toxiskt chocksyndrom (TSS) är en allvarlig och ibland dödlig åkomma från bakterier såsom Staphylococcus aureus och Staphylococcus pyogenes, vars abnormala tillväxt producerar ett gift så starkt att det kan orsaka septisk död.

Det kan drabba vem som helst, men de första identifierade fallen var hos kvinnor som använde tamponger under menstruationen.

Det upptäcktes på 80-talet av mikrobiologen Phili Tierno och hans team, som slog fast att omständigheter som tillhandahålls av syntetiska material till bakterier var boven i dramat.

Många av dessa material tillåts inte längre för industriellt bruk, men sjukdomen fortsätter vara ett problem eftersom relaterade fall fortsätter att rapporteras.

Det är värt att notera att majoriteten av alla TSS-fall även kan kopplas till andra omständigheter, såsom kirurgiska ingrepp, och inte bara tamponganvändning under menstruationen.

Varför är tampongbruk associerat med toxiskt chocksyndrom?

Kvinna med tampong

Fram tills nu har det inte funnits någon helt bevisad koppling mellan tamponganvändning och toxiskt chocksyndrom, trots att flera fall under de gångna decennierna är det primära bevismaterialet.

Bakteriologer och experter på smittsamma sjukdomar föreslår att kapaciteten dessa produkter kan absorbera och deras placering i vaginan får stafylokockerna att öka sin produktion av gifter, varpå dessa gifter har perfekta omständigheter för att växa.

Detta för även med sig en högre koncentration av syre till området, vilket ökar risken för infektion.

Det är därför det är rekommenderat att använda produkter med stor försiktighet och alltid välja de med lägst absorption.

Under inga omständigheter bör samma tampong användas i över åtta timmar.

Vilka är symptomen på toxiskt chocksyndrom?

De normala symptom som folk rapporterar är en generell obehagskänsla, med hög feber, förvirring och yrsel.

När det fortsätter minskar blodtrycket, hudförändringar dyker upp och kräkningar såväl som diarré blir frekventa.

Med tanke på dess plötsliga och oväntade start kan det leda till allvarliga konsekvenser, inklusive njur-, lever- och hjärtproblem.

Fall som inte behandlas snabbt leder ofta till döden.

Vad är behandlingen?

Kvinna med toxiskt chocksyndrom

Den generella behandlingen för sjukdomen inkluderar vätskor och antibiotika som kan stoppa produktionen av gifter.

Medicin används också, inklusive läkemedel mot lågt blodtryck, stödterapi och vätskesättning.

Om det finns en abscess så dräneras området för att ta bort var.

Det är viktigt att hålla patienten under medicinsk observation för att bevaka blodtryck, andning och organaktivitet.

Vilka förebyggande åtgärder bör jag ta?

Blomma på mage

Infektioner från tamponger är inte vanliga, men ingen är helt säker från dem. Speciellt om man inte använder dem på rätt sätt.

  • Det är bäst att byta dem efter 4-5 timmar. De bör definitivt inte användas i mer än åtta timmar.
  • Om menstruationen är riklig är det bästa alternativet bindor eller en menskopp.
  • Om möjligt ska tamponger endast användas i speciella situationer. Till exempel på stranden, under fysisk aktivitet eller när man bär vissa kläder.
  • Det bästa valet är låg absorption. Ju mer vätska de absorberar, desto högre är risken för sjukdom.
  • Tamponger bör förvaras på en sval, torr plats för att undvika bakterieväxt.

Toxiskt chocksyndrom är en sjukdom som kräver omedelbar uppmärksamhet. Annars kan konsekvenserna vara dödliga.

Det är rekommenderat att söka medicinsk hjälp omedelbart när man upplever ovan nämnda symptom. Speciellt om riskfaktorer har identifierats.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.