Lär dig om olika typer av hysterektomi

Det finns olika typer av hysterektomi beroende på behoven och patienten. Kirurgen eller gynekologen bestämmer lämplig praxis för varje kvinna som behöver det.
Lär dig om olika typer av hysterektomi

Senaste uppdateringen: 24 september, 2020

När en kirurg behöver ta bort en kvinnas livmoder har de olika typer av hysterektomi att välja mellan. Valet baseras på patientens medicinska historia och hälsotillstånd.

Det är viktigt att kvinnan deltar i beslutet om vilken typ av hysterektomi hon föredrar. Det är viktigt att förstå de olika konsekvenserna för var och en. Att utföra en hysterektomi är ett svårt beslut. Även om det kan finnas uppenbara fördelar i vissa situationer, och det är oundvikligt vid vissa sjukdomar, är det aldrig ett trevligt val att göra.

En hysterektomi är att en läkare tar bort livmodern från kvinnans kropp. När läkaren har genomfört operationen, oavsett vilken typ det är, förlorar kvinnan sin förmåga att reproducera. Hon kommer alltså inte att kunna bli gravid i framtiden.

Därför har de flesta länder en specifik lagstiftning som kräver att kvinnan måste ge fullständigt och informerat samtycke. Ingen läkare kan utföra en hysterektomi utan att patienten undertecknar en överenskommelse.

Varför man kan behöva göra en hysterektomi

Som vi nämnde tidigare är en hysterektomi oundviklig i vissa fall. Innan vi går in på de olika typerna av hysterektomi ska vi först diskutera de vanligaste orsakerna till varför man kan behöva göra detta ingrepp.

Livmodercancer

Denna sjukdom är den vanligaste anledningen till att kvinnor behöver hysterektomi. Kemoterapi och strålbehandling är alternativa behandlingar. Hysterektomi kan vara ett alternativ om livmodercancern upptäcks i ett sent stadium.

Livmoderframfall

Livmoderframfall är när livmodern faller från sin normala position vilket genererar symptom och obehag hos kvinnan. Om det påverkar livskvaliteten är en hysterektomi ett alternativ.

En operation.
Hysterektomi är oundvikligt i vissa fall.

Leiomyom

Leiomyom är en tumör som utvecklas i livmoderväggen. Hysterektomi är inte den bästa behandlingen för detta, men kan vara nödvändigt.

Endometrios

Detta är när endometriell vävnad växer utanför livmodern. Det är vanligt att hitta dessa celler där. Symptomen och möjliga behandlingar är mycket varierande.

Konsekvenserna med olika typer av hysterektomi

Efter en hysterektomi kan kvinnan inte menstruera. Det betyder att kvinnan inte får sin mens vilket leder till klimakteriet om kvinnan fortfarande är i fertil ålder. Utan menstruation kan kvinnan inte bli gravid, vilket är varför klimakteriet kan uppstå i förtid. En kvinna i klimakteriet kan också genomföra en hysterektomi. En hysterektomi där äggstockarna bevaras bibehåller hormonproduktionen.

Kvinnor som har haft en partiell hysterektomi bör fortsätta att delta i regelbundna livmoderhalsundersökningar.

En läkare berättar om olika yper av hysterektomi
Kvinnor behöver fortfarande genomgå i livmoderhalsundersökningar efter en partiell hysterektomi.

Olika typer av hysterektomi

Nu ska vi berätta om vilka typer av hysterektomi som finns tillgängliga. Åtkomst sker via buken eller slidan, genom en öppning eller genom att man utför en laparoskopi. Därefter kan kvinnan välja mellan olika slutliga tillvägagångssätt:

  • Total: en total hysterektomi, även känd som en enkel hysterektomi. Kirurgen tar bort hela livmodern från kvinnans kropp och lämnar kvar äggstockarna och äggledarna.
  • Partiell: denna typ av hysterektomi lämnar kvar livmoderhalsen och tar bara bort den övre delen av livmodern. Den lämnar också kvar äggstockarna och äggledarna.
  • Radikal: Detta är den mest aggressiva typen av hysterektomi – här tar man bort hela livmodern, äggstockarna och äggledarna.

Sammanfattning om olika typer av hysterektomi

Det finns olika typer av hysterektomi. Läkaren ger råd om det bästa tillvägagångssättet för varje fall, men kvinnan måste alltid ge sitt fullständiga och informerade samtycke.

Efter operationen kommer kvinnan att sluta menstruera och klimakteriet börjar. Tyvärr finns det ibland inga andra behandlingar och i sådana fall behöver läkaren utföra borttagningen av livräddande orsaker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sikora Szczesniak DL., Szcesniak G., Szatanek M., Sikora W., Clinical analysis of 52 obstetric hysterectomies. Ginekol Pol, 2016. 87 (6): 460-6.
  • Brandsborg B., Nikolajsen L., Chronic pain after hysterectomy. Curr Opin Anaesthesiol, 2018. 31 (3): 268-273.
  • Palmero FJ., Expósito ME., Pérez OF., Pérez AM., et al., Rev Cubana Cir, 2011.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.