När dina drömmar reflekterar din hälsa

Trots att det finns många mysterier kring varför vi drömmer så föreslår vissa teorier att dina drömmar ibland kan reflektera din emotionella värld, där rädsla, oro och stress blir till drömlika bilder som vi alla har upplevt. Har du till exempel någonsin drömt om att du faller i ett tomrum? Vi ska förklara varför.

Att sova har en läkande effekt på personer. Du behöver det inte bara fysiskt, utan även din hjärna är otroligt aktiv när du vilar eftersom den organiserar minnen och tankar. Om du lider av sömnlöshet så kan du till exempel få problem med koncentrationen eller minnet. Men faktumen blir än mer intressanta än så: dina drömmar kan reflektera din emotionella hälsa, vilket är anledningen till att det är så intressant att tolka dem.

Vad är emotionella drömmar?

Vara-förföljd

Har detta någonsin drabbat dig? Detta är en av de vanligaste drömmarna. Du går runt utomhus eller genom ett område du är familjär med, och du känner att någon är bakom dig. Det behöver inte vara en person – ibland kan det vara ett djur eller till och med något som inte kan identifieras. Detta kan förklaras som din rädsla att konfrontera något i ditt liv. Det kan även betyda att du gömmer dig för något och att du inte vågar nämna det. Det kan handla om att du vill kräva något från din chef eller att det finns något du vill säga till din partner men som du inte är modig nog att yttra för honom eller henne.

2. Att drömma att du faller

Fångad

Utan att veta hur så finner du dig fångad i ett litet utrymme där du kvävs. Du kan inte komma ut och ej heller andas, ditt hjärta klappar och du är utmattad och rädd. Om detta någonsin har hänt dig så ska du stanna upp och fråga dig själv om det finns ett problem som gör dig mycket orolig. Denna typ av oro kan fånga dig med ”kvävande” tryck.

4. Att drömma att du lämnar huset naken eller att dina tänder faller ut

Dessa typer av drömmar associeras med dålig självkänsla eller brist på självförtroende i vissa situationer. I dessa drömmar – som uppenbarar sig plötsligt och utan tydlig anledning – så lämnar du huset naken och de är relaterade till denna typ av verklighet. Samma sak gäller när du drömmer att tänderna faller ut. När du talar med någon och dina tänder faller ut så kan det röra sig om att du känner dig sårbar för något som pågår i ditt liv.

5. Att drömma om naturkatastrofer

Orkan

Stormar, bränder, starka vindar som kan riva ner hus och träd… varför händer detta? Detta är ett exempel för oro. Detta kan möjligtvis röra sig om ett förhöjt orosstadie där du känner dig väldigt sårbar för saker runtomkring dig. Dessa naturliga element representerar din verklighet och allt som gör dig illa: arbete, personliga problem, etc. Detta kan vara den mest oroande drömmen eftersom den representerar dig när du är som mest sårbar och ömtålig.