Naegleria fowleri: den hjärnätande amöban

Amöbor är mikrober varav vissa orsakar infektionssjukdomar hos människor. Naegleria fowleri orsakar en infektion i det centrala nervsystemet som oftast får dödlig utgång.
Naegleria fowleri: den hjärnätande amöban
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Mikroorganismer är den främsta orsaken till sjukdomar i världen. En bland en ofantlig mängd patogener som finns och som kan påverka människor är Naegleria fowleri.

Termen infektion är vanligen förknippad med bakterier och virus, vilka är de vanligaste orsakerna till våra sjukdomar. Men visste du att det finns amöbor som orsakar infektioner i hjärnan? I den här artikeln ska vi titta närmare på de märkliga omständigheterna kring Naegleria fowleri, en amöba mer känd som den hjärnätande amöban.

Vad är amöbor?

Amöbor är protozoer, frilevande eukaryota mikroorganismer som orsakar allvarliga infektioner hos människor. Sjukdomarna de orsakar kännetecknas av en hög dödlighet, vilket utgör en utmaning för deras diagnos och behandling.

Av alla amöbasläkten som finns i naturen är det bara fyra som orsakar infektioner hos människor och djur, bland vilka vi hittar följande arter:

 • Balamuthia mandrillaris (släktet Balamuthia)
 • Naegleria fowleri (släktet Naegleria)
 • Sapinia pedata (släktet Sapinia)
 • Olika arter inom släktet Acanthamoeba

Dessa amöbor lever i olika miljöer, i vatten, i marken och i luften. Framför allt trivs amöbor dock på platser med stagnerande vatten, särskilt i avloppsvatten, i simbassänger, i akvarier och även i linsvätskan för kontaktlinser.

De är protozoer som behöver slutföra sin livscykel inuti en annan organism som fungerar som en värd, vilket är anledningen till att de anses vara parasiter. Amöbainfektioner med Naegleria fowleri påverkar det centrala nervsystemet direkt och är i de flesta fall dödliga.

Naegleria fowleri simmar i vatten.
Det vetenskapliga namnet på den hjärnätande amöban är Naegleria fowleri.

Naegleria fowleri

Denna parasit, känd som den hjärnätande amöban, orsakar en primär amöbisk meningoencefalit (PAM), en kronisk infektion som varar i några dagar. I de flesta fall leder infektionen till värdkroppens död. Det drabbar främst unga vuxna och friska barn, det vill säga immunkompetenta patienter.

Människor som blir infekterade av denna amöbahar simmat i, eller varit i kontakt med, förorenat sötvatten, så som:

 • uppvärmda pooler
 • dammar
 • sjöar
 • avloppssystem.

Överföring sker genom inandning av vatten som innehåller av Naegleria fowleri, från det ögonblick den tränger in genom näsborrarna tills den når luktloben, som är i kontakt med hjärnans frontallob.

Symtom på denna sjukdom uppträder mellan dag 5 och 7 efter att infektionen sker och utvecklas då snabbt inom 24 timmar. När mikroorganismen når luktloben induceras ett inflammatoriskt svar och blödande områden i hjärnbarken blir uppenbara.

De symtom som uppträder i de tidigaste stadierna är de som är vanliga vid hjärnhinneinflammation, med huvudvärk, feber över 38 °C, stel nacke, illamående, kräkningar och onormalt beteende.

Därefter accentueras dessa symtom så att patienten kan drabbas av kramper eller till och med gå in i koma. I slutändan inträder nervförlamning orsakad av ödem i hjärnan, och ett ökat intrakraniellt tryck leder till döden.

Diagnos vid infektion av Naegleria fowleri

För att kunna ställa en tidig diagnos utför läkare analys av cerebrospinalvätskan, samt använder neuroavbildningsmetoder och magnetisk resonanstomografi. De utför även mikroskopiska undersökningar, både av hjärnhalvorna, hjärnstammen, lillhjärnan, samt den övre delen av ryggmärgen.

Med hjälp av PCR-analyser på mikrobiologiska kulturer kan man specifikt identifiera om det finns en närvaro av amöbor.

Tidig diagnos är nyckeln till att lyckas stävja infektionen. Faktum är att mindre än 5 % av människorna som drabbas av denna sjukdom överlever om upptäckten inte sker under de tidigaste stadierna. Därför är det viktigt att patienten nämner att de har varit i kontakt med misstänkt färskvatten.

Det är ofta utmanande att diagnostisera amöbisk meningoencefalit på grund av följande aspekter:

 • Brist på nödvändiga verktyg för att upptäcka det
 • Brist på kunskap inom vårdteamet
 • Antibiotikaresistens
 • Riskfaktorer i länder där symtom som liknar andra infektioner, såsom hjärnhinneinflammation, är mer benägna att utvecklas.
En ung kvinna med stel nacke.
Nackstelhet är ett symptom på hjärnhinneinflammation och kan uppstå under sjukdomsförloppet med en hjärnätande amöba.

Behandling vid infektion av Naegleria fowleri

Tyvärr finns det få fall av patienter som har överlevt en primär amöbisk meningoencefalit. Hur som helst så är läkemedlet som används för att behandla denna sjukdom den svampdödande föreningen som kallas amfotericin.

Detta läkemedel är effektivt mot Naegleria fowleri, så länge som användningen sker under de tidigaste stadierna av infektionen. I en studie om ett relaterat fall använde läkare olika antibiotika där amfotericin B visade sig vara det mest effektiva, och patienten återhämtade sig framgångsrikt.

Samtidigt har studier visat att fenotiazinföreningar (klorpromazin och trifluoperazin) kan eliminera amöban. Också antibiotikumet azitromycin har visat positiva effekter. Därtill är ämnet miltefosin också skadligt för frilevande amöbor.

Tidig diagnos är avgörande

Som vi har sett är infektioner orsakade av amöbor relativt sällsynta, men detta kan bero på de svårigheter som finns i att ställa diagnos i dessa fall. Fallen har dock ökat under åren, vilket utgör ett folkhälsoproblem.

Därför finns det ett akut behov av att forskare ägnar sig åt fler studier av dessa sjukdomar för att göra det möjligt att påskynda diagnosen och behandlingen. Misstanke i rätt tid kan rädda liv och minska dödligheten som är resultatet av en infektion av den hjärnätande amöban, Naegleria fowleri.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ong, T.Y.Y., Khan, N.A. and Siddiqui, R. Brain-eating amoebae: predilection sites in the brain and disease outcome. J. Clin. Microbiol. (2017) 55: 1989-1997.
 • Grace, E., Asbill, S. and Virga, A. Naegleria fowleri: pathogenesis, diagnosis and treatment options. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. (2015) 59 (11): 6677-6681.
 • Krol-Turminska, K. and Olender, A. Human infections caused by free-living amoebae. Annals of Agricultural and Enviromental Medicine. (2017) 24 (2): 254-260.
 • Visvesvara, Govinda S., Hercules Moura, and Frederick L. Schuster. “Pathogenic and opportunistic free-living amoebae: Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri, and Sappinia diploidea.” FEMS Immunology & Medical Microbiology 50.1 (2007): 1-26.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.