Motiverande intervju inom hälso- och sjukvården

En motiverande intervju (MI) inom sjukvården rekommenderas ofta som ett evidensbaserat förhållningssätt till beteendeförändring. Fortsätt läsa för att få veta mer om det.
Motiverande intervju inom hälso- och sjukvården

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2022

Att känna till vikten av en motiverande intervju (MI) inom hälso- och sjukvården, liksom hur man tillämpar detta och vilka potentiella fördelar det finns med det, är viktigt för att främja hälsosamma vanor. Det är också användbart för att göra sig av med metoder som kan vara skadliga för hälsan.

I detta sammanhang nämner denna artikel publicerad i RET hur en motiverande intervju kan vara viktig för att få fram en beteendeförändring. Detta underlättar nämligen mellanmänskliga relationer och hjälper oss med att hantera ambivalenta känslor och tvivel.

Hur går en motiverande intervju inom hälso- och sjukvården till?

Detta är en strategi eller ett verktyg för att uppmuntra och främja förändringar i vissa beteenden som kan vara skadliga.

Det är särskilt relevant under tonåren, eftersom många hälsoproblem bland tonåringar ofta har ett samband med hur de beter sig.

I detta avseende, och i motsats till vad vi kanske tror, ​​visar vissa studier, som den här publicerad i Journal of Consulting and Clinical Psychology 2017, att metoden är mer effektiv hos dem som inte är benägna eller motiverade att förändra sig än hos de som redan har bestämt sig för att göra det.

Det har skrivits mycket om hälsofrämjande strategier för att uppnå beteendeförändring. Observera att användningen av incitament är en av dessa strategier.

läkare och ung patient

Är det en strategi eller en kommunikationsstil?

En motiverande intervju (MI) inom hälso- och sjukvården rekommenderar man ofta som ett evidensbaserat förhållningssätt till beteendeförändring. Enligt en rapport publicerad i Gaceta Medica uppnådde “utövare som valde motiverande intervjuer (MI) en större hälsofördel för patienter än de som fortsatte med regelbunden rådgivning”. Definitionerna varierar dock mycket, och det finns tyvärr ett flertal föråldrade och felaktiga tolkningar som cirkulerar.

Du kanske vill läsa den här artikeln: Tips för att motverka sömnstörningar hos tonåringar

Vad är då en motiverande intervju?

Enligt forskning utförd av Miller och Rollnick som man kan läsa om i boken Motivational Interviewing: Helping People Change:

“MI är en kollaborativ, riktad kommunikationsstil med fokus på förändringens språk. Syftet är att stärka personlig motivation och engagemang för ett specifikt mål genom att framkalla och utforska personens egna skäl till förändring i en miljö av acceptans och medkänsla.”

På basis av detta, enligt samma författare, inkluderar MI:s egenskaper följande:

  • En vägledande kommunikationsstil som fokuserar på vikten av att lyssna väl och att ge god information och rekommendationer med omsorg
  • Den ska ge människor möjlighet att modifiera vissa beteenden och bli mer motståndskraftiga, och den bygger också på ett respektfullt sätt som underlättar de naturliga förändringsprocesserna och utvecklingen av autonomi.
  • Dessutom återspeglar metoden förekomsten av en viss ambivalens mot möjligheten att göra en förändring som, även om den är fördelaktig på medellång sikt, kanske inte alltid upplevs som möjlig.
motiverande intervju i sjukhusmiljö

Några funderingar om tekniken för motiverande intervjuer

Det är viktigt för den yrkesutövande som implementerar metoden att använda sig av öppna frågor. Den typen som man också skulle kunna fråga under en anställningsintervju, till exempel. Detta möjliggör i sin tur ett utforskande av människors erfarenheter, perspektiv och idéer.

Parallellt är grunden för reflektioner att lyssna noga och försöka förstå vad en person säger. Du kan uppnå detta genom att upprepa, omformulera eller erbjuda en djupare insikt om de som försöker kommunicera. Det senare är en grundläggande färdighet för en motiverande intervju. Speciellt för hur vi uttrycker empati, något som är en högst relevant ingrediens.

Du kanske är intresserad av den här artikeln: Föräldrars frustration över tonåringar som vägrar prata

När det gäller motiverande intervjuer inom hälsosektorn…

Det är viktigt att känna till innebörden, omfattningen, logiken och metoden för motiverande intervjuer (MI). Om detta är det enda eller bästa alternativet är något varje professionell som interagerar med unga människor måste identifiera.

Slutligen är det också viktigt att de som använder metoden eller vill implementera den baserar sina handlingar på bästa tillgängliga bevis i ämnet, som exempelvis de som vi beskriver ovan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.