Missbruk av almagat: lär dig om konsekvenserna

Almagat är ett receptfritt läkemedel i gruppen antacida. Man använder det för att behandla halsbränna och tillhörande obehag. Du bör dock ta det med måtta, och bara under en kortare period. Varför är det dåligt att ta för mycket av det?
Missbruk av almagat: lär dig om konsekvenserna

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2021

Missbruk av almagat har blivit ett vanligt fenomen. Eftersom det är ett receptfritt läkemedel som finns på apotek ser många patienter det som lösningen på episoder av halsbränna eller magont. Det bör dock inte alltid vara ditt första val för behandling.

Vilka är konsekvenserna av att ta för mycket av detta läkemedel? Varför ska du undvika självmedicinering? Även om det sällan orsakar biverkningar, kan för mycket av det orsaka biverkningar. I den här artikeln berättar vi allt om detta.

Vad är almagat och hur kan det leda till missbruk?

Almagat är ett läkemedel i gruppen antacida som neutraliserar magsyror på kort tid. Därför är det avsett att lindra symtomen på halsbränna eller sura uppstötningar. Men som vi redan nämnde, är missbruk av detta läkemedel ett vanligt problem.

Läkemedel i form av piller på ett bord.
Almagat är ett receptfritt läkemedel som hjälper till att neutralisera överskott av magsyra.

Vad består det av och hur tar du det?

Dess formel är baserad på aluminium- och magnesiumsalter, och du tar det oralt. Det är endast indicerat för behandling av vuxna eller personer över 12 år. Medicinen kommer antingen i form av tuggtabletter eller oral suspension, och du bör ta upp till högst 8 gram per dag och i högst 14 dagar i rad.

Du bör ta det separat från andra läkemedel med minst 2 eller 3 timmar mellan, och 1 timme efter måltider. Du behöver inte något recept för att köpa läkemedlet. Därav vikten av att vara tydlig om vem som inte bör ta detta läkemedel, samt de möjliga konsekvenserna av missbruk av almagat.

Överdosering kan vara avsiktlig eller oavsiktlig, och det händer när individer använder mer än den rekommenderade mängden av läkemedlet. Konsekvenserna av för mycket almagat har att göra med intaget av en överdos av aluminium- och magnesiumsalter.

I allmänhet kan man överdosera vid användning av högre doser än de som rekommenderas, eller genom långvarig användning i mer än 14 dagar i rad. Det är ett läkemedel som individer vanligtvis tolererar väl i korrekta doser, och orsakar bara ibland mild diarré, som försvinner efter att individen slutat behandlingen.

Vilka är fördelarna med almagat?

Läkare rekommenderar almagat för patienter med högt blodtryck på grund av dess låga natriuminnehåll. Det innehåller inte heller kalcium, så det orsakar inte förstoppning. Detta är ett mycket vanligt inslag i nästan alla antacida som är baserade på magnesium- och aluminiumsalter.

Vad kan allvarligt missbruk av almagat orsaka?

När vi pratar om missbruk syftar vi på att ta almagat i stora mängder under längre perioder. Hos äldre patienter kan överdriven konsumtion av almagat förvärra vissa befintliga tillstånd i skelettet, som till exempel osteoporos och benvävsuppmjukning, på grund av minskningen av fosfor och kalciumjoner.

Hos patienter med diarré, malabsorption, individer som äter en kost med låg fosforhalt, eller hos mycket svaga patienter kan detta läkemedel likaså orsaka anorexi och muskelsvaghet, benvävsuppmjukning, bland andra störningar.

Vid långvarig användning tenderar aluminiumsalter att bilda olösliga fosfater i tarmen, vilket gör att de absorberas dåligt och sedan utsöndras i avföringen. Man rekommenderar inte almagat för patienter med njursvikt, oavsett om det är milt, måttligt eller svårt. Det är ett läkemedel som du måste ta med försiktighet, trots att det är receptfritt. Vi rekommenderar inte höga doser eftersom de kan orsaka en ansamling av aluminium- och magnesiumjoner.

Man håller sig för en smärtsam mage.
Almagat fungerar bra som syraneutraliserande läkemedel. Du bör dock endast använda det vid specifika tider och under en kort tidsperiod. Om du använder för mycket av det kan det vara skadligt.

Almagat och andra mediciner

Antacida ändrar absorptionen av många läkemedel, så i allmänhet bör du ta dem separat från andra läkemedel. De minskar absorptionen av följande:

Du kanske också är intresserad av: Paracetamol under graviditeten – är det säkert?

Med till exempel cinkonidin minskas utsöndringen på grund av alkalisering av urinen, vilket kan öka dess toxicitet.

Man ska inte ge antacida som innehåller aluminiumsalter till patienter med Alzheimers sjukdom. Flera studier hävdar att aluminium kan bidra till utvecklingen av sjukdomen, eftersom det ackumuleras i hjärnvävnadens neurofibriller. Kort sagt, om du efter 14 dagars behandling märker att dina symtom fortsätter eller förvärras är det viktigt att konsultera din läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • AHFS® Patient Medication Information™. © Copyright, 2020. The American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland.
  • Pfennig CL, Slovis CM. Electrolyte disorders. In: Walls RM, Hockberger RS, Gausche-Hill M, eds. Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018:chap 117.
  • US National Library of Medicine website. Specialized Information Services. Toxicology Data Network. Calcium carbonate. toxnet.nlm.nih.gov. Updated June 30, 2014. Accessed April 30, 2019.
  • Singh P, Salisbury BH, Terrell JM. Antacids. [Updated 2020 Apr 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526049/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.