Metastaser i skelettet: symtom och behandlingar

Metastaser i skelettet är en komplikation av avancerad cancer. Det är ett väldigt allvarligt tillstånd. Vi berättar vilka åtgärder som finns tillgängliga för denna situation.
Metastaser i skelettet: symtom och behandlingar

Senaste uppdateringen: 12 januari, 2021

Metastaser i skelettet är utvecklingen av vissa cancerformer vilket kan leda till an allvarlig komplikation som påverkar benen. I praktiken är detta när neoplastiska celler från en tumör överförs från ett organ till ett ben.

Först måste vi betona att metastaser i skelettet inte är förekomsten av primär skelettcancer. Med andra ord har sjukdomen inte börjat i benvävnaden utan i ett annat organ, såsom bröst eller lungor.

Detta innebär att sjukdomen sprider sig till skelettet. Vanligtvis sprider den sig till ryggraden och till längre ben. Detta har att göra med hur blod- och lymfcirkulationen dränerar dina vätskor.

När en neoplastisk cell når ett ben börjar den föröka sig. Metastaser i skelettet leder vanligtvis till bildandet av benvävnadsceller: osteoblaster och osteoklaster. Detta leder i sin tur till att vävnaden blir lidande.

Vävnaden blir svag på grund av osteoklasterna, eller hårdnar på grund av osteoblasterna. I båda fallen är det skadligt.

De flesta cancerformer kan metastasera, men det är vanligare vid bröst- och prostatacancer. När detta sker får patienten symtom både från den primära tumören och de nya som sprids.

Symtom på metastaser i skelettet

Olika typer av metastaser i skelettet delar vanliga symtom, bortom de olika tumörer som orsakar dem. Några av de vanliga tecknen är:

 • Smärta: Detta är huvudsymtomet. Hos vissa är det ihållande smärta, hos andra inte. Hos vissa patienter blir det värre med rörelse, medan andra känner smärta hela tiden, även när de vilar. Detta kan göra behandlingen svår.
 • Frakturer: Som vi redan nämnt kan metastaser försvaga benet. Det är större risk att ett svagt ben bryts med minimal ansträngning. Det är viktigt för cancerpatienter att vara mycket försiktiga för att förebygga att frakturer uppstår.
 • Hyperkalcemi: Tumören kan också orsaka kalcium att frisättas i blodet. När detta förvärras uppträder fler symtom. Patienter kan bland annat uppleva förstoppning, dålig aptit och frekvent urinering. Vid brist på aptit och frekvent urinering kan det leda uttorkning.
 • Kompressioner: Ett av de vanligaste ställena benmetastaser uppstår på är i ryggraden. Skadade ryggkotor kan krympa i storlek, överlappa varandra och ändra position. Detta kan göra så att nerverna eller ryggmärgen blir klämda.
En patient med en bruten handled

Behandlingar för metastaser i skelettet

Det finns två grupper av behandlingar. Du kan få en i huvudsak lokaliserad eller en systemisk. Valet beror på typen av initialcancer, patientens kliniska tillstånd och behandlingens tillgänglighet. Låt oss titta närmare på alternativen.

Systemiska alternativ

 • Kemoterapi: Detta är en behandling med läkemedel som avbryter vissa av tumörcellernas processer. Det är som regel det vanligaste alternativet.
 • Strålbehandling: Strålning från specialutrustning tränger in i kroppen för att förstöra cancercellerna. Antalet sessioner och dosen av strålterapi varierar från patient till patient. Vanligtvis är det mycket effektivt för att bekämpa smärta från benmetastaser.
 • Hormonbehandling: Här använder man läkemedel som blockerar vissa hormoner. Det är en terapi som är vanlig vid bröstcancer och prostatacancer.
 • Immunterapi: Detta involverar också läkemedel, men de efterliknar immunsystemets funktioner.
 • Radiofarmaka: I det här fallet avges strålning inifrån kroppen och inte med utrustning utifrån. Man injicerar radiofarmaka i patientens kropp, vilket tar sig till benmetastaserna och där det attackerar tumörcellerna.
Läkare talar med patienter

Lokaliserade alternativ

 • Bisfosfonater: Bisfosfonater blockerar osteoklasternas verkan för att hindra dem från att förstöra friska ben.
 • Denosumab: På samma sätt som bisfosfonater blockerar denosumab också osteoklaster. Det fungerar lite annorlunda, men det skapar ett liknande slutresultat.
 • Vertebroplastik: När benmetastaserna sitter i ryggraden finns det ett alternativ i form av en direkt injektion av snabbverkande bencement. Detta kallas vertebroplastik. Det kan ofta vara tillräckligt effektivt för att stilla smärtan.
 • Kirurgi: Slutligen är kirurgisk behandling tillgänglig om du uppfyller vissa villkor. Om metastasen är tillgänglig kan en kirurg operera och ta bort så mycket denne kan.

Ta krafttag mot metastaser i skelettet

Förekomsten av benmetastaser är en allvarlig cancerkomplikation. Det är viktigt för patienterna att ha ett team av utbildade proffs som kan ge dem de bästa tillgängliga alternativen. Med de nya tillgängliga terapeutiska alternativen är det möjligt att förbättra livskvaliteten för människor som lider av denna sjukdom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vicent, S., et al. “Las metástasis óseas del cáncer.” Anales del Sistema Sanitario de Navarra. Vol. 29. No. 2. Gobierno de Navarra. Departamento de Salud, 2006.
 • García, F. BAIXAULI, et al. “Estado actual de las metástasis óseas.” Revista española de cirugía osteoarticular 49.257 (2014).
 • Centeno, C., et al. “Metástasis óseas: manifestaciones clínicas y complicaciones. Un tratamiento multidisciplinar.” Med Pal 8 (2001): 100-108.
 • Durand, J-P., et al. “Metástasis óseas: manejo multidisciplinario, conducta diagnóstica y terapéutica.” EMC-Aparato locomotor 46.1 (2013): 1-16.
 • Salazar Pacheco, Rudy, et al. “Metástasis óseas en tumores malignos de la mama. Breve informe epidemiológico.” Acta Ortopédica Mexicana 16.2 (2002): 51-55.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.