Medicinalväxten läkesilverax: egenskaper, användning och risker

Läkesilverax kan lindra klimakteriebesvär, öka fertiliteten och bota olika gynekologiska problem. Lär dig mer om växtens fördelar och eventuella skadliga effekter i artikeln nedan!
Medicinalväxten läkesilverax: egenskaper, användning och risker

Skriven av Daniela Andarcia

Senaste uppdateringen: 11 augusti, 2022

Medicinalväxten läkesilverax, eller Actaea racemosa, härstammar från Nordamerika. Den utmärks av stora blad och långa vita blomax. Den amerikanska ursprungsbefolkningen använde både blommorna och rötterna vid behandlingen av gynekologiska, njurrelaterade och även psykiska problem.

Idag används Actaea racemosa som aktiv ingrediens i kosttillskott avsedda att främja kvinnors hälsa. Framför allt förekommer den i produkter som syftar till att lindra menopausala symtom, förhöja fertiliteten och reglera den hormonella balansen.

Lär dig allt du behöver veta om denna växt i den här artikeln!

Medicinalväxten läkesilverax: användning och möjliga hälsofördelar

Som vi redan nämnt handlar växtens fördelar och bruk främst om kvinnohälsa. Låt oss titta närmare på hur den kan vara till nytta och andra positiva effekter man tillskriver den.

1. Lindring av menopausala problem

De flesta människor använder läkesilverax för att motverka klimakteriebesvär (trötthet, värmevallningar, svettningar, sömnlöshet, humorsvängningar osv).

En studie som omfattade 80 kvinnor i övergångsåldern vilka led av värmevallningar visade att de som konsumerade 20 milligram av läkesilverax per dag under 8 veckors tid upplevde färre och mildare värmevallningar.

Men även om andra studier stödjer dessa resultat behöver vi mer forskning för att kunna bekräfta att läkesilverax kan lindra symtom förknippade med övergångsåldern.

Medicinalväxten läkesilverax kan bland annat hjälpa mot värmevallningar
Värmevallningar är ett besvärande symtom för kvinnor i övergångsåldern och något som många försöker bli av med för att förbättra sin livskvalitet.

2. Medicinalväxten läkesilverax kan öka fertiliteten

Många som säljer preparat med läkesilverax hävdar att dessa kan förhöja fertiliteten. Dock finns det ringa vetenskapliga belägg för detta.

Enligt forskning som publicerats i Reproductive BioMedicine Online and Gynecological Endocrinology, ökar läkesilverax effektiviteten av klomifen. Detta är ett läkemedel som används för att förhöja fertiliteten hos kvinnor som har ägglossningsstörningar och som därför ökar deras chanser att bli gravida.

Det finns också studier som har avslöjat att infertila kvinnor som tog tillskott av läkesilverax och klomifen uppvisade mer frekventa ägglossningar och högre graviditetstal. Men även här krävs det mer forskning för att styrka effekterna.

3. Behandling av olika gynekologiska problem

Denna läkeväxt är även känd för att kunna bota andra åkommor som drabbar kvinnor. Dessa inkluderar följande:

4. Minskar risken för bröstcancer

Eftersom läkesilverax agerar som hormonet östrogen finns det experter som menar att det kan förvärra eller öka risken för bröstcancer.

Men en studie publicerad i Integrative Cancer Therapies fann att det inte ökade sannolikheten att utveckla cancer. Tvärtom var det förenat med en minskad risk.

Provrörsstudier har visat att läkesilveraxextrakt kan fungera som ett antiöstrogen och bromsa spridningen av cancerceller. Emellertid behöver vi mer forskning i ämnet.

5. Kan förbättra psykisk hälsa

Experter tror även att läkesilverax kan förbättra den psykiska hälsan, särskilt hos kvinnor i övergångsåldern. Enligt forskning som beskrivs i Post Reproductive Health har tillskotten ingen verkan på ångest. Däremot kan de förbättra vissa psykologiska symtom.

Dock behöver mer undersökningar genomföras även här för att bekräfta att läkesilverax har dessa positiva effekter.

6. Förbättrar sömnkvalitén

En liten nstudie som inkluderade 42 kvinnor i övergångsåldern pekade på att läkesilveraxtillskott kan förbättra sömnens varaktighet och kvalitet.

Likaledes framgick av forskning som rapporterades i Minerva Obstetrics and Gynecology att en kombination av läkesilverax och andra ämnen (munkpeppar, zink, ingefära och hyaluronsyra) kan förbättra värmevallningar som orsakar ångest och sömnlöshet. Det är emellertid svårt att avgöra om det var läkesilverax som låg bakom dessa effekter.

7. Främjar viktnedgång

Kvinnor går ofta upp i vikt under klimakteriet på grund av en naturlig minskning av deras östrogennivåer. Men eftersom det finns vetenskapliga belägg på läkesilveraxets inverkan på östrogen menar experterna att det kan bidra till viktkontroll under denna period.

Biverkningar av medicinalväxten läkesilverax

Även om läkesilverax kan medföra biverkningar är dessa i regel milda. Exempel på sådana är orolig mage, hudutslag, muskelvärk, bröstförstoring och mellanblödningar.

I allvarligare fall kan förvärrade leverskador uppstå. Därför bör människor som har sådana hälsoproblem eller som genomgår behandling för dessa undvika att använda denna medicinalväxt. Dessutom fann man i en djurstudie att höga doser var förknippade med skador på de röda blodkropparna, vilket leder till anemi. Emellertid är det nödvändigt med mer forskning för att studera effekterna hos människor.

Samtidigt bör du tänka på att forskningen kring läkesilverax är begränsad, vilket innebär att det kan finnas andra biverkningar som vi ännu inte känner till.

Hudutslag är en av biverkningarna av medicinalväxten läkesilverax
Bland medicinalväxtens olika biverkningar kan vi nämna nässelutslag och andra hudreaktioner.

Dosering och former av läkesilverax

Läkesilverax förekommer i flera olika former, såsom kapslar, flytande extrakt och te. Doseringen kan variera beroende på märke. Normalt ligger emellertid doseringen mellan 20 och 120 milligram extrakt eller pulver per dag.

Experter menar att kvinnor vid behandlingen av menopausala symtom bör ta minst 20 milligram per dag. Dock finns det experter som anser att man inte ska använda preparatet under mer än 6 månader, med tanke på att det kan orsaka leverskador.

Läkesilveraxtillskott kommer ofta i former som inkluderar andra komponenter. Några exempel är rödklöver, sojaisoflavoner, munkpeppar, johannesört, kinakvanne och vitamin C.

Genom att kombinera läkesilverax med dessa ämnen kan det få större effekt som lindrande medel vid menopausala besvär. Emellertid krävs det mer studier för att stödja denna sorts hypoteser.

Medicinalväxten läkesilverax: hjälper till mot menopausala besvär

Läkesilverax är en nordamerikansk medicinalväxt. De amerikanska urinvånarna använde den till att behandla olika åkommor som berör kvinnor, liksom andra krämpor varibland halsont, njurproblem och även depression.

Idag har dess användning inte ändrat sig mycket. Vi använder den framför allt till att lindra menopausala symtom, öka fertiliteten och behandla olika gynekologiska problem, såsom myom, polycystiskt ovariesyndrom och premenstruella besvär.

Trots att de flesta biverkningarna är milda bör du vara uppmärksam på att läkesilverax kan ha negativ effekt på leverskador och inverka på de röda blodkropparna och därmed ge upphov till anemi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mehrpooya, M., Rabiee, S., Larki-Harchegani, A., Fallahian, A. M., Moradi, A., Ataei, S., & Javad, M. T. (2018). A comparative study on the effect of “black cohosh” and “evening primrose oil” on menopausal hot flashes. Journal of education and health promotion, 7, 36. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_81_17
 • Friederichsen, L., Nebel, S., Zahner, C., Bütikofer, L., & Stute, P. (2020). Effect of CIMicifuga racemosa on metaBOLIC parameters in women with menopausal symptoms: a retrospective observational study (CIMBOLIC). Archives of gynecology and obstetrics, 301(2), 517–523. https://doi.org/10.1007/s00404-019-05366-8
 • Shahin, A. Y., Ismail, A. M., & Shaaban, O. M. (2009). Supplementation of clomiphene citrate cycles with Cimicifuga racemosa or ethinyl oestradiol–a randomized trial. Reproductive biomedicine online, 19(4), 501–507. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2009.06.007
 • Shahin, A. Y., & Mohammed, S. A. (2014). Adding the phytoestrogen Cimicifugae Racemosae to clomiphene induction cycles with timed intercourse in polycystic ovary syndrome improves cycle outcomes and pregnancy rates – a randomized trial. Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 30(7), 505–510. https://doi.org/10.3109/09513590.2014.895983
 • Kamel H. H. (2013). Role of phyto-oestrogens in ovulation induction in women with polycystic ovarian syndrome. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 168(1), 60–63. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.12.025
 • Xi, S., Liske, E., Wang, S., Liu, J., Zhang, Z., Geng, L., Hu, L., Jiao, C., Zheng, S., Zepelin, H. H., & Bai, W. (2014). Effect of Isopropanolic Cimicifuga racemosa Extract on Uterine Fibroids in Comparison with Tibolone among Patients of a Recent Randomized, Double Blind, Parallel-Controlled Study in Chinese Women with Menopausal Symptoms. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2014, 717686. https://doi.org/10.1155/2014/717686
 • Fritz, H., Seely, D., McGowan, J., Skidmore, B., Fernandes, R., Kennedy, D. A., Cooley, K., Wong, R., Sagar, S., Balneaves, L. G., & Fergusson, D. (2014). Black cohosh and breast cancer: a systematic review. Integrative cancer therapies, 13(1), 12–29. https://doi.org/10.1177/1534735413477191
 • Huyen, C., Luyen, B., Khan, G. J., Oanh, H. V., Hung, T. M., Li, H. J., & Li, P. (2018). Chemical Constituents from Cimicifuga dahurica and Their Anti-Proliferative Effects on MCF-7 Breast Cancer Cells. Molecules (Basel, Switzerland), 23(5), 1083. https://doi.org/10.3390/molecules23051083
 • Shahmohammadi, A., Ramezanpour, N., Mahdavi Siuki, M., Dizavandi, F., Ghazanfarpour, M., Rahmani, Y., Tahajjodi, R., & Babakhanian, M. (2019). The efficacy of herbal medicines on anxiety and depression in peri- and postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis. Post reproductive health, 25(3), 131–141. https://doi.org/10.1177/2053369119841166
 • Jiang, K., Jin, Y., Huang, L., Feng, S., Hou, X., Du, B., Zheng, J., & Li, L. (2015). Black cohosh improves objective sleep in postmenopausal women with sleep disturbance. Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 18(4), 559–567. https://doi.org/10.3109/13697137.2015.1042450
 • Cappelli, V., Morgante, G., Di Sabatino, A., Massaro, M. G., & De Leo, V. (2015). Valutazione dell’efficacia di un nuovo preparato nutraceutico nel trattamento dei disturbi delle donne in postmenopausal [Evaluation of the efficacy of a new nutraceutical product in the treatment of postmenopausal symptoms]. Minerva ginecologica, 67(6), 515–521.
 • Martin B. R. (2019). Complementary Medicine Therapies That May Assist With Weight Loss: A Narrative Review. Journal of chiropractic medicine, 18(2), 115–126. https://doi.org/10.1016/j.jcm.2018.10.004

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.