Mandibulär prognati: Vad är det och hur korrigeras det?

Mandibulär prognati är ett tillstånd som påverkar munnens funktioner och ansiktets utseende. Vi berättar vad det är och hur man kan åtgärda det.
Mandibulär prognati: Vad är det och hur korrigeras det?

Senaste uppdateringen: 09 juli, 2022

Det finns flera situationer och störningar som kan påverka människors bett och harmonin i deras leende och ansikte. Mandibulär prognati är en av dessa. Vad är det? Vilka är de främsta orsakerna till det?

Det är ett tillstånd som kännetecknas av att personen har en underkäke som är för stor eller för långt fram i förhållande till överkäken. Käken sticker ut och påverkar ocklusionen och ansiktsestetiken. Vi ska berätta mer om det.

Vad är mandibulär prognati?

Ordet “prognati” kommer från grekiskan “pro“, som betyder “framåt”, och “gnathos“, som betyder “käke”. Detta tillstånd är också känt som “skelettklass III malocklusion”.

Som vi berättat ovan är det en förlängning eller framskjutning av underkäken i riktning framåt. Denna framskjutning gör att hakan sticker ut för mycket och märkbart ut ur ansiktet. Ofta beror detta på överdriven tillväxt av underkäken.

Det kan dock också komma sig av bristande utveckling av benet i överkäken, som då sitter för långt bak. Således kan de övre och nedre tänderna inte utföra sina funktioner ordentligt.

mandibulär prognati

Orsaker till mandibulär prognati

Den vanligaste orsaken till mandibulär prognati är genetisk och ärftlig. Det är vanligt att personer födda med större underkäke har släktingar med samma problem.

Därför, om det förekommer en familjehistoria, är det viktigt att ta barn till både tandläkare och en expert på ortodonti i tidig ålder. På så sätt kommer det att vara möjligt att upptäcka problemet för att lösa det tidigt.

Det finns även yttre situationer som kan gynna uppkomsten av detta tillstånd. För tidig förlust av mjölktänder är ett exempel. Tonsill- eller adenoidhypertrofi och munandning är andra faktorer som ökar sannolikheten för att utveckla prognati.

Ibland kan det också vara ett symptom på andra systemiska sjukdomar. Akromegali, till exempel, är en störning där det sker överdriven produktion av tillväxthormon vilket leder till att käken oftast blir större.

Patienter med Downs syndrom och andra mindre vanliga störningar, som Crouzons syndrom, Nevus syndrom och tillstånd som akrodysostos, har också prognati som symptom.

Symptom

Den mest karaktäristiska egenskapen hos mandibulär prognati är en utskjutande haka, men detta tillstånd kan även orsaka flera andra symptom, bland annat följande:

 • Malocklusion: Käkarnas felaktiga förhållande till varandra påverkar bettet och tändernas läge i munnen. Nedre käkens tänder är i stängt läge utanför och framför de övre tänderna. Ibland kan ett öppet bett uppstå när patienten inte kan stänga bettet ordentligt.
 • Modifiering av munnens funktioner: Patienter med denna typ av prognati har problem med att bita, tugga, äta och prata. Problem med talet, i form av att till exempel läspa, tenderar att vara frekventa.
 • Problem i käkleden.
 • Frekvent huvudvärk.
 • Estetiska problem: En uttalad haka kan vara en estetisk nackdel för vissa personer som inte känner sig bekväma med sitt utseende. Detta kan leda till känslor av osäkerhet, låg självkänsla och svårigheter att skapa relationer med andra.

Hur diagnostiserar man mandibulär prognati?

Diagnosen mandibulär prognati misstänks vanligtvis av tandläkaren och bekräftas av en expert på tandreglering. När tandläkaren upptäcker tecken på detta tillstånd kan denna skicka patienten vidare till en specialist som kan utvärdera och behandla tillståndet.

Den fysiska undersökningen och den kliniska historien – som familjehistoria och vissa vanor när det gäller munområdet – viktiga för att ställa diagnosen. Även andra resurser kan komma att behövas för att hjälpa tandläkaren att bekräfta diagnosen.

Dentala och kraniala röntgenbilder, som ortopantomografi och cefalometri, hjälper till att studera problemet. Intra- och extraorala fotografier ger också värdefull information.

Bitavtryck slutför diagnostikprocessen. Utifrån detta kan tandläkaren ta fram den mest lämpliga behandlingen för varje enskild patient.

Om tillståndet orsakas av ett underliggande medicinskt problem, kan tandläkaren föreslå snabb behandling för det tillståndet med lämplig specialist.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Fluor för tänderna: Hur hjälper det till att förhindra karies?

Hur behandlar man detta tillstånd?

De terapeutiska alternativen för att behandla ett tillstånd av klass III-skelettocklusion beror på patientens ålder. Det är inte samma sak att behandla tillståndet hos ett barn eller en tonåring – vars ben ännu inte har växt färdigt – som hos en vuxen som redan har slutfört denna formativa process.

Det är mindre invasivt och mer konservativt när behandlingen går att genomföra i barndomen. Dessutom förhindrar det att symptomen på detta tillstånd och att dess funktionella, estetiska och psykologiska effekter förvärras med tiden.

Av denna anledning rekommenderar man att låta barn gå till tandläkaren från första levnadsåret och få en konsultation med en expert på tandreglering mellan 6 och 7 års ålder, eller tidigare om tandläkaren föreslår det, för en utvärdering av bettet.

Att börja behandling i barndomen, så snart de första tecknen ger sig tillkänna, är mycket mer fördelaktigt. Dock bör du känna till att det också finns terapeutiska alternativ för vuxna. Här berättar vi hur du löser problemet i båda åldersgrupperna.

Behandling av mandibulär prognati hos barn

I barndomen och tonåren är det möjligt att korrigera en ökade tillväxt av käkarna. I detta skede är det möjligt att dra fördel av att benbildningen fortfarande är aktiv. Under denna fas går det att styra tillväxten så att överkäken blir mer framträdande eller så att tillväxten av underkäken går långsammare, på så sätt att de får ett mer harmoniskt förhållande som resultat.

Tillväxtbegränsande ortodonti, en procedur som påverkar tillväxten av benbasen i mycket tidig ålder, går med fördel att använda för detta ändamål. Vid mandibulär prognati kan man även använda expanderanordningar för att stimulera utvecklingen av överkäken.

Det finns även hakband och ortodontiska masker som bromsar käkens tillväxt. När dessa procedurer väl har utförts kan det vara nödvändigt att komplettera med korrigerande ortodontisk behandling för att förbättra tändernas inriktning. När benen är i rätt läge kan man korrigera sneda tänder för att uppnå ett bra bett.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Skötsel efter att dina visdomständer har dragits ut

Behandling av mandibulär prognati hos vuxna patienter

Hos vuxna patienter, där bentillväxten redan har upphört och mandibulär prognati redan har etablerats, är behandlingen mer komplex. Om detta stämmer in på dig bör du inte tappa modet, för det är fortfarande möjligt att uppnå bra resultat.

I lindriga fall kan man välja tandreglering för att rätta till snedställningen av tänderna. Detta kan förbättra bettet, leendets utseende och förhållandet mellan de övre och nedre tandraderna. Det ändrar dock inte ansiktets utseende och är inte indikerat i alla patientfall.

I svårare situationer, när funktionella och estetiska problem är mycket uppenbara, är det nödvändigt att kombinera ortodontisk behandling med ortognatisk kirurgi.

Den senare är en typ av käkoperation med vilken man kan återställa en symmetri och harmoni i ansiktet genom att sätta käkbenen på plats.

Ortognatisk kirurgi för att korrigera mandibulär prognati

Innan patienten genomgår den här typen av operation är olika morfologiska och estetiska studier med röntgen och fotografier nödvändiga. Detta hjälper till att planera, bedöma de aspekter som ska korrigeras och ta fram de mest lämpliga teknikerna.

Det underlättar också för kirurgen att visa patienten det möjliga resultatet. Detta kan göra det lättare för honom eller henne att acceptera förändringen och bemöta de associerade tvivel och rädslor som kan uppstå innan proceduren. I de allra flesta fall är det nödvändigt att använda tandreglering under en tid, innan en operation går att genomföra.

Detta gör den orala situationen mer gynnsam för operationen. Särskilt viktigt är det att tänderna blir placerade i de mest lämpliga områdena i munnen.

Operationen utförs i en operationssal och under narkos. På grund av detta kräver den en kort sjukhusvistelse. Den utförs av ett tvärvetenskapligt team, där en ortodontisk specialist spelar en nyckelroll. Proceduren brukar vanligen ta cirka 2 timmar, dock beror detta på fallets komplexitet.

Operationen görs genom munhålan, så det blir inga synliga ärr i ansiktet. Beroende på typen av prognati hos patienten är det överkäken, underkäken eller båda käkbenen som är föremål för operationen.

Kirurgen utför en osteotomi av överkäken, som består i att frakturera den och flytta den bakåt. Kirurgen tar bort överflödigt ben vid behov. För att hålla ihop de två benfragmenten fäster kirurgen ihop dem med titanplattor och stift.

Denna typ av operation går endast att utföra när patientens tillväxt är klar. När det gäller flickor sker detta oftast runt 16 års ålder, hos pojkar, mellan 17 och 18 års ålder. Oavsett vilket beror detta på varje enskild person.

Ortognatisk kirurgi för att korrigera mandibulär prognati

Vad händer efter en korrigerande operation av käken?

Efter operationen är det nödvändigt att följa vissa instruktioner för att främja läkning och för att undvika komplikationer. Det kommer till exempel att vara nödvändigt att äta en flytande kost och sedan en mjuk kost för att undvika att röra käken medan den läker och benen växer ihop.

Kirurgen kommer att ordinera medicin mot smärta och för att undvika infektioner. Han kommer också att föreslå att vila i 1 till 3 veckor. Det är inte tillrådligt att träna eller röka.

När återhämtningstiden har passerat kan det bli nödvändigt att återgå till tandställning under en period. Med tandställningen kan tänderna justeras så att de hamnar på rätt plats för att uppnå ett bra bett och ett vackert leende.

Går det att förebygga prognati?

När mandibulär prognati beror på ärftliga eller genetiska problem, eller är en del av ett syndrom, går det som regel inte att förhindra det. Samtidigt är det möjligt att förebygga att yttre faktorer som gynnar att detta tillstånd får full verkan.

Föräldrar spelar till exempel en grundläggande roll när det gäller att ta hand om sina barns munnar och på så sätt undvika att mjölktänder trillar ut i förtid. Att upptäcka och kontrollera skadliga vanor (som andning genom munnen) och söka en lösning i tid är också en del av förebyggandet.

Täta besök hos tandläkaren från en ung ålder gör det också möjligt att upptäcka eventuella problem i munnen i ett tidigt skede, även när allt ser ut att gå bra. Att besöka tandläkaren är en enkel men grundläggande åtgärd för att undvika stora problem i framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Sauhing Muñoz, I. J. (2012). Diagnóstico y tratamiento de pacientes clase III por prognatismo mandibular (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Cartuche, L. P. G., Cruz, V. S., Bravo, M. E., & Manuel, E. C. (2019). MALOCLUSION DE CLASE III, TRATAMIENTO ORTODONCICO. REVISIÓN DE LA LITERATURA. Evidencias en Odontología Clínica4(2).
 • Alina, R. A., & Yosvany, H. S. (2021, June). CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL SÍNDROME CLASE III. In cibamanz2021.
 • Carrasco-Sierra, M., Mendoza-Castro, A. M., & Andrade-Vera, F. M. (2018). Implementación de la ortodoncia interceptiva. Dominio de las Ciencias4(1), 332-340.
 • Caro, M., & Awuapara, S. (2021). Revisión de los principales manejos ortodónticos interceptivos y correctivos no quirúrgicos de la maloclusión clase III. Revista de la Asociación Odontológica Argentina109(3), 207-212.
 • Torres Rodríguez, M. S. (2022). Cambios cefalométricos en pacientes con prognatismo y pseudo prognatismo mandibular pre y postquirúrgicos.
 • Aquino Hilares, G. (2019). Ortodoncia y cirugía ortognática.
 • Disla Abreu, R., & Cabral Monte de Oca, C. (2021). Cirugía ortognática primero en el tratamiento combinado de ortodoncia-cirugía ortognática en maloclusiones esqueletales de Clase III (Doctoral dissertation, Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña).
 • Amit, K., Premkumar, S., & Palone, M. R. T. La maloclusión clase III esquelética grave mediante abordaje primario de cirugía ortognática: informe de caso Severe skeletal class III malocclusion by surgery-first orthognathic approach: a case report.
 • Parejas Sánchez, K. X. (2022). Protocolos y plan de tratamiento ortodóntico preventivo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.