Sömnapné hos spädbarn: symtom och behandling

Sömnapné hos spädbarn är ett medicinskt problem som kräver uppmärksamhet. Denna typ av oregelbundna snarkningar kan vara en allvarlig andningsstörning.
Sömnapné hos spädbarn: symtom och behandling

Senaste uppdateringen: 02 mars, 2021

Sömnapné hos spädbarn kan vara en stor oro för vissa föräldrar. Först och främst så är det viktigt att veta att detta problem handlar om mer än snarkning, och det börjar ofta direkt efter födseln. Andningsstörningen vi ska diskutera i dagens artikel uppträder främst under viloperioder.

Obstruktiv sömnapné hos spädbarn uppträder när andningen stannar till för ett ögonblick. Detta andningsavbrott kan vara partiellt, med en del återstående luft som passerar; eller totalt, helt utan syreutbyte medan det varar. Det är där allvaret med detta tillstånd ligger. Således kräver det omedelbar uppmärksamhet och behandling. Detta beror på att många kroppsfunktioner, inklusive hjärnans, blir störda när de gaser som krävs för att ämnesomsättningen ska fungera inte finns i omloppet.

Fortsätt läsa i dagens artikel för att ta reda på mer om detta tillstånd och vilka behandlingar som finns tillgängliga.

Orsakerna till obstruktiv sömnapné hos spädbarn

Ursprunget till detta problem hos små barn grundar sig i anatomin av deras övre luftvägar. Ett barns luftvägar är smalare än en vuxens och dess redan begränsade diameter kan kollapsa på grund av luftrörets flexibilitet. Vissa barn har smalare övre luftvägar än andra, antingen på grund av sin egen anatomi eller på grund av återkommande infektioner. En smal luftstrupe med begränsat brosk är inte samma tillstånd som en med en förstorad halsmandel.

En av de vanligaste orsakerna till detta tillstånd är tonsillhypertrofi. Denna lymfoida försvarsvävnad kan öka i storlek och då också förhindra korrekt lufttransport genom kroppen, särskilt när man ligger ner. Formen på underkäken är också en riskfaktor. Formen på luftrören hos barn som har mindre ansiktsben är annorlunda och det är svårare för luften att ta sig igenom.

Överviktiga barn har en dubbel komplicerande faktor. Å ena sidan trycker fettet som ackumuleras i nacken på luftröret. Å andra sidan ökar tungan i storlek och faller ofta bakåt när barnet sover. Dessutom är barn med cerebral pares speciella fall. Detta beror på att en av egenskaperna hos denna patologi är en lösare muskeltonus som underlättar blockering av luftvägarna.

Bebis sover gott i säng.
Det finns flera riskfaktorer associerade med sömnapné hos spädbarn. Att vara överviktig är en av dem.

Märkbara symtom på störningen

Tecken och symtom på obstruktiv sömnapné hos spädbarn visar sig i andningsorganen. Snarkning är det vanligaste. Dessa spädbarn lider av överdriven snarkning, och låter ofta lika mycket som en snarkande vuxen. Snarkningen följs i sin tur vanligtvis åt av både andningsstopp och avbruten andningsrytm. Apné inträffar när luft varken kommer in eller ut och lungmekaniken är tillfälligt avbruten.

Föräldrar eller vårdgivare upptäcker ofta detta fenomen, men ibland kan det passera obemärkt. Det betyder inte att du konstant måste hålla koll på ditt barns andnning när han eller hon sover. Men det betyder att du bör vara uppmärksam lite då 0ch då, särskilt på ljuden du hör.

Spädbarn med obstruktiv sömnapné andas genom munnen snarare än genom näsan, eftersom denna mekanism underlättar inträde av en större volym luft. Det torkar också ut slemhinnorna i munnen och näsan, vilket ökar både törst och antalet gånger ditt barn vaknar under natten.

Långsiktiga effekter av obstruktiv sömnapné hos spädbarn

Vilka är då konsekvenserna av dålig vila och dåligt syreintag under sömnen? Tja, barn med denna sjukdom tenderar att vara hyperaktiva under dagen, vilket skapar en högre kaloriförbrukning. I sin tur kan det fördröja en normal viktutveckling om barnet inte får ett komplement och uppnår ett tillräckligt intag av kalorier.

En bebis med obstruktiv sömnapné riskerar också tidiga förändringar i sina begynnande tänder. Enligt en artikel i Revista de la Asociacion Mexicana är bruxism, även kallat att gnissla tänderna, vanligare bland barn med sömnproblem. Det finns också långsiktiga konsekvenser som håller i sig hela vägen genom tonåren och vuxenlivet hos personer som lidit av apné som spädbarn. De är mer benägna att utveckla högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är dock vanligast hos överviktiga barn.

Gäspande bebis
Barn med sömnapné är mer hyperaktiva under dagen. Följaktligen är deras kaloriutgift högre.

Tillgängliga behandlingar

Alternativen för att behandla obstruktiv sömnapné hos barn är många och varierade, och det är inte alla medicinska team som är överens om vilka behandlingar som man bör använda. Bland de tillgängliga strategierna finns:

 • Nasala kortikosteroider eller mediciner för lokal användning för en täppt nässlemhinna. De fungerar vid alla fall av rinit, och bör alltid bli ordinerade av en läkare.
 • Adenoidkirurgi eller en adenoidektomi är valet för barn som har fall av tonsillär hypertrofi.
 • Hygieniska åtgärder och koståtgärder kan förbättra milda fall, så anpassning av vanor rekommenderas starkt. Justera till exempel bebisens sömnposition, sömnschemat, fördelningen av måltiderna och tiden från sista måltiden till sovdags.
 • CPAP-utrustning reserveras för allvarliga fall som inte förbättras med något tidigare alternativ. Den består av en injektion av positivt lufttryck genom andningsvägen för att tvinga syre att nå lungorna i lämplig mängd. Detta är vanligtvis den sista resursen.

Är obstruktiv sömnapné hos spädbarn en anledning till oro?

Du bör inte få panik om ditt barn får denna diagnos, men det är bra att börja behandlingen omedelbart. Spädbarns utvecklingsperiod är viktig eftersom den lägger grunden för resten av livet. Om eventuella störningar blir korrigerade omgående så kommer allvarliga problem i framtiden att kunna undvikas. Din barnläkare bör kunna ge råd om de bästa behandlingsalternativen och vad du dagligen kan göra för att förbättra situationen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Katz ES, Mitchell RB, D’Ambrosio CM. Obstructive sleep apnea in infants. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(8):805-816. doi:10.1164/rccm.201108-1455CI
 • Jofré, David, and Karen García. “Hipertrofia de amígdala lingual y apnea obstructiva del sueño en población pediátrica: Una asociación a considerar.” Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 77.3 (2017): 326-334.
 • Pérez, César Enrique Arreaga, et al. “Síndrome de apnea del sueño en pediatría.” RECIMUNDO 3.3 (2019): 201-223.
 • Carrillo-Alduenda, José Luis, et al. “Diferencias clínicas entre preescolares y escolares con apnea obstructiva del sueño.” Acta Pediátrica de México 40.6 (2020): 318-327.
 • Álvarez, ML Alonso, and R. Mínguez Verdejo. “Trastornos respiratorios del sueño. Síndrome de apnea-hipoapnea del sueño en la infancia.” PediatríaIntegral (2018): 422.
 • Dios Teigell, Sara de. Relación entre la obstrucción de la vía aérea, apnea del sueño, déficit de atención e hiperactividad y la oclusión dentaria en la población escolar. Diss. Universidad Complutense de Madrid, 2020.
 • Kondamudi NP, Khetarpal S. Apnea In Children. [Updated 2020 Apr 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441894/
 • Gutiérrez Del Río, Santiago, Víctor Antonio García García, and José L. Castellanos. “Sleep apnea/hypopnea and night bruxism.” Revista de la Asociación Dental Mexicana 75.4 (2018): 196-201.
 • Urquhart D. Investigation and management of childhood sleep apnoea. Hippokratia. 2013;17(3):196-202.
 • Ahn YM. Treatment of obstructive sleep apnea in children. Korean J Pediatr. 2010;53(10):872-879. doi:10.3345/kjp.2010.53.10.872
 • Pinto VL, Sharma S. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) [Updated 2020 Jun 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482178/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.