Lynlee – flickan som föddes 2 gånger och berörde världen

Läkare var tvungna att ta bort en tumör från lilla Lynlee 16 veckor in i graviditeten. Efteråt var de tvungna att lägga tillbaka henne i sin mammas livmoder. Lär dig om denna fantastiska berättelse i den här artikeln!
Lynlee – flickan som föddes 2 gånger och berörde världen

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2019

Lynlee Hope är en liten flicka från Lewisville, Texas, vars fantastiska berättelse är känd världen runt. Hennes födelsedatum, som är registrerat som hennes födelsedag, är egentligen inte dagen hon tog steget in i världen.

När hennes mamma bara var gravid i 16:e veckan visade ett sonogram att Lynlee hade en infantil tumör på sitt korsben. Denna tumör är känd som Teratoma sacrococcygeal. På grund av flickans position och storleken på tumören var hennes liv i fara. Tumören tog blod från bebisen och kunde ha orsakat hjärtsvikt. Ett dubbelt ingrepp krävdes för att man skulle kunna rädda livet på den lilla flickan.

Man var först tvungen att ta ut bebisen ur mammans livmoder, och för att göra det var man tvungna att genomföra ett kejsarsnitt. De opererade för att ta bort tumören, och när det var klart krävdes en andra operation för att föra tillbaka flickan in i livmodern så att graviditeten kunde slutföras. Barnet hade bara 50% chans att överleva, men de beslutade sig för att tillståndets allvar krävde ett ingripande. Lynlee var kopplad till moderkakan via navelsträngen under operationen och fick syre.

Det var en fantastisk procedur och verkligen en fantastisk prestation av hela teamet som deltog.

Lynlees fantastiska operation

Läkarna utförde operationen under den 23:e graviditetsveckan. Samtidigt tryckte tumören mot bebisens hjärta. Konstigt nog var tumören nästan lika stor som Lynlee när de opererade bort den. På grund av operationens komplexitet slutade faktiskt hennes hjärta slå medan tumören höll på att tas bort.

Trots detta var hon stark och återvände till sin mammas livmoder efter operationen. Hennes mamma vilade under de resterande tolv veckorna av graviditeten. Lynlee föddes “en andra gång” den 6:e juni 2016, och några dagar senare kunde läkare operera bort resten av tumören.

För tillfället är Lynlee hemma och återhämtar sig inför livet.

Är det inte fantastiskt?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.