Lipidernas funktion och egenskaper

Lipidernas funktion spelar en viktig roll för vår kropp. De är inte bara en energireserv, utan är också inblandade i transporten av vissa näringsämnen. Så, hur klassificerar vi dessa lipider?
Lipidernas funktion och egenskaper

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2021

Att förstå lipidernas funktion i kroppen är viktigt eftersom de påverkar vår allmänna hälsa. De är inte bara viktiga som en energireserv för kroppen, de är också involverade i andra livsviktiga processer som transport av näringsämnen och reglering av kroppstemperatur.

Dessa ämnen är olika och kommer från olika källor. De spelar faktiskt en vital roll för levande organismer. De är nämligen väsentliga för att assimilera vitaminer och för optimal metabolism.

Så, vad är då dessa ämnen? Vilken är lipidernas funktion? Du kanske har hört talas om dem i samband med hälsa och näring och kanske vill förstå dem bättre. Vi berättar mer om dem nedan.

Vad är lipidernas funktion?

Lipider är en grupp organiska molekyler som är involverade i flera viktiga processer i kroppen. För att vara mer specifik är de en del av cellmembranen och grunden för produktionen av hormoner. Dessutom har de den viktiga funktionen att lagra energi.

De består till största del av kol och väte och innehåller även svavel, kväve och fosfor i mindre utsträckning. Hur som helst är deras viktigaste egenskap att de är ej är lösliga i vatten och representerar en av kroppens energireserver.

Uttrycket “lipid” används ofta för att hänvisa till “fett”, men inte alla lipider är fetter. Å andra sidan är alla fetter lipider. Således finns det flera typer av lipider, och dessa klassificeras enligt deras fysiska egenskaper och funktioner.

fettceller
Lipidernas huvudfunktion är som en energireserv för kroppen. Bland annat är de inblandade i produktionen av hormoner och syntesen av vitaminer.

De olika typerna av lipider

Som beskrivs i en artikel publicerad i den vetenskapliga journalen Biochimica et Biophysica Acta , inbegriper termen “lipider” olika föreningar som har relevanta biologiska funktioner. Därför är det viktigt att förstå klassificeringen när man talar om dessa ämnen. Vilka typer av lipider finns det?

Fosfolipider

Dessa består av kedjor av fettsyror, fosfat och glycerol. De bildar hydrofoba strukturer, vilket innebär att de avvisar vatten. Deras huvudsakliga funktion är bildandet av cellmembran.

Därtill utför de också andra funktioner, som matsmältning av andra typer av fett i tunntarmen. Kroppen kan generera alla fosfolipider den behöver på egen hand.

Kolesterol

Detta är en viktig molekyl i kroppen. I motsats till vad många tror, ​​är den inte alltid dålig för oss och den utgör en viktig komponent av cellmembranen. Dessutom är det föregångaren till olika ämnen, såsom vissa vitaminer och hormoner som steroider.

På grund av detta är en viss mängd kolesterol viktigt att ha för att kroppen ska fungera ordentligt. Men för mycket av det kan leda till blodproppar. Detta kan vara ett problem eftersom det leder till en större risk för hjärtinfarkt eller ischemiska problem när kärlen är igentäppta.

Glykolipider

Dessa fetter innehåller också sockermolekyler i strukturen. Deras huvudfunktion är att vara verksamma i immunsystemet. De sitter på utsidan av cellmembranet och fungerar som en signal för immunceller.

Lipidernas funktion: Triglycerider

Dessa består av fett och alkohol. Mer specifikt är det här molekylerna som överskott av energi eller socker i kroppen omvandlas till. Det är så det producerar sina energireserver.

Precis som med kolesterol tenderar ett överskott av triglycerider också att ansamlas i blodkärlen och i resten av kroppen. Det är därför höga nivåer kan leda till hälsoproblem.

funktion av lipider i fet person
Triglycerider spelar en viktig roll i kroppens energireserv. I överskott är de dock farliga för hälsan.

Steroider

Dessa är molekyler som består av kolesterol och hormoner. Några exempel är testosteron och östrogen. Dessutom behöver de kolesterol för att bli syntetiserade i kroppen. Mer specifikt utför de reglerande och aktiverande funktioner.

Den här artikeln kan intressera dig: Hormonet östrogen: Ett viktigt hormon för kvinnor

Vilken funktion har lipider i kroppen?

Beroende på typ utför lipider många viktiga kroppsfunktioner. Enligt en publikation i Molecular Biology of the Cell, är dessa strukturella funktioner eller signalfunktioner. Vi beskriver några av de viktigaste nedan.

Energireserven är den viktigaste av lipidernas funktion

Huvudfunktionen för dessa ämnen är som en av kroppens energireserver. Ett gram fett kan ge kroppen 9 kilokalorier. När en person har ett överskott av socker lagrar kroppen detta i form av fettdepositioner. Kroppen kan sedan använda dessa när andra energikällor, som kolhydrater, saknas.

Strukturbildning är ytterligare en funktion av lipider

Vissa lipider bildar viktiga strukturer i kroppen. Cellmembran är det viktigaste exemplet. De består av en viss typ av lipid. I sin tur är de väsentliga för att forma och skydda cellen.

Cellulär kommunikation är en funktion av lipider

Celler kommunicerar med varandra genom olika ämnen som fungerar som signaler, som vitaminer, hormoner och glykolipider. Deras funktion är att reglera olika utsöndringar och kroppssvar.

blod
Cellulär kommunikation skulle inte vara möjlig utan vissa typer av lipider.

Lipidernas funktion som transportörer i kroppen

Det finns lipider som fungerar som transportörer för andra ämnen i hela kroppen, som till exempel näringsämnen. I allmänhet utförs denna funktion tillsammans med gallsyror och lipoproteiner.

Termisk reglering

Fettdepåer som finns under huden och runt organen fungerar som skydd mot kyla. Fett fångar upp värmen och håller därmed kroppen varm.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Ultrabearbetade livsmedel ökar cellulärt åldrande

Några sista kommentarer om lipidernas funktion

De olika typerna av lipider och deras olika funktioner är varierande och komplexa, och dessa organiska föreningar är i allmänhet är livsviktiga. Till viss del är de också väsentliga för att kroppen ska fungera ordentligt. Men vissa av dem är skadliga när de förekommer i överskott.

Som du kan se måste du försöka lägga dig till med och upprätthålla hälsosamma livsstilsvanor, särskilt när det gäller din kost. Det är också fördelaktigt att gå på regelbundna medicinska kontroller. Du måste följa medicinsk behandling om din läkare anser att du behöver det.

Vi hoppas att du gillade den här artikeln!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ahmed S, Shah P, Ahmed O. Biochemistry, Lipids. [Updated 2020 May 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525952/
  • National Research Council (US) Committee on Diet and Health. Diet and Health: Implications for Reducing Chronic Disease Risk. Washington (DC): National Academies Press (US); 1989. 7, Fats and Other Lipids. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218759/
  • Serrano Maddelainne H, Calle R, Valeria V. LIPIDOS: CARACTERISTICAS PRINCIPALES Y SU METABOLISMO.
  • Basdevant A. Steroids and lipid metabolism: mechanism of action. Int J Fertil. 1992;37 Suppl 2:93-97.
  • Küllenberg D, Taylor LA, Schneider M, Massing U. Health effects of dietary phospholipids. Lipids Health Dis. 2012;11:3. Published 2012 Jan 5. doi:10.1186/1476-511X-11-3
  • Muro E, Atilla-Gokcumen GE, Eggert US. Lipids in cell biology: how can we understand them better?. Mol Biol Cell. 2014;25(12):1819-1823. doi:10.1091/mbc.E13-09-0516
  • Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry. 5th edition. New York: W H Freeman; 2002. Chapter 12, Lipids and Cell Membranes. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21199/
  • Sunshine H, Iruela-Arispe ML. Membrane lipids and cell signaling. Curr Opin Lipidol. 2017;28(5):408-413. doi:10.1097/MOL.0000000000000443

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.