Lär dig mer om olika grader och typer av stukningar

Det finns i princip tre grader och typer av stukningar, men de har alla något gemensamt: de involverar en led.
Lär dig mer om olika grader och typer av stukningar

Senaste uppdateringen: 11 februari, 2022

Det finns i princip tre grader och typer av stukningar. Det finns dock en sak de har gemensamt: de involverar en led. En stukning är en ligamentskada, eftersom den huvudsakliga strukturen som påverkas är ett eller flera ligament.

Våra ligament i kroppen tillhör vissa leder. Denna typ av skada kan till exempel innebära stukning av en fotled, en handled, ett knä eller en axel. Den vanligaste typen av stukning är dock den som drabbar fotleden.

Ligament består av fibrer som har en viss elasticitet. Rent fysiologiskt innebär denna flexibla förmåga att de kan sträckas lite, att lederna kan ha ett bra rörelseomfång. Problemet är att denna elasticitet inte är oändlig. När rörelsen överstiger ligamentets kapacitet uppstår en skada.

Vi kan säga att en stukning är att sträcka ett ligament över dess kapacitet, vilket innefattar en risk för fraktur av ligamentet. På sätt och vis är det också en luxation, eftersom leden förlorar stabiliteten och den normala formen av kontakt mellan benen som bildar den.

De två grupper som är mest utsatta för stukningar är idrottare och äldre personer. Den förra på grund av frekvent exponering för träningsrelaterade skador, och den senare på grund av bristande flexibilitet och styrka i samband med ålder.

Riskfaktorer för olika typer av stukningar

Innan vi beskriver vilka grader och typer av stukningar som finns är det viktigt att känna till de riskfaktorer som predisponerar människor för skadan. Alla kan vi få en stukning, men vissa människor är mer sårbara på grund av sitt fysiska tillstånd eller de aktiviteter de utför.

De vanligaste riskfaktorerna är följande:

  • Sport och fysisk aktivitet: Lederna är utsatta för hårda påfrestningar och belastningar i vissa sporter. Träning överbelastar ligamenten och på sikt kan det uppstå olika typer av stukningar på grund av slitage. Det kan också uppstå på ett olyckligt sätt från en skada under träning eller en felaktig rörelse.
  • Ålder: Ju äldre du blir desto mindre flexibel blir du. Ledbanden stelnar gradvis och lederna blir styvare. Denna faktor påverkas förstås också av graden av fysisk aktivitet som du utför och har utfört under ditt liv.
  • Övervikt: Eftersom en överviktig person har mer vikt i kroppen måste lederna bära en tyngre vikt. Även om man som överviktig inte idrottar kan en överviktig kropp lättare få olika typer av stukningar när man går på plan mark. Lederna i de nedre extremiteterna är mest drabbade.
  • Stillasittande livsstil: Brist på fysisk aktivitet försätter lederna i en större risk för skada. Detta kan leda till skador när vi försöker utföra en övning vi inte är vana vid, eller när vi plötsligt börjar utöva en sport.
typer av stukningar på fot
Stukningar kan drabba alla leder. Det uppstår dock oftast i fotleden.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Hur återhämtade sig Radamel Falcao från sin ledbandsskada?

Symptom på olika typer av stukningar

Det primära symptomet på en stukning är smärta, som är lokaliserad i  den drabbade leden och vävnaderna runt den. Smärtan i sig kan fungera som en begränsande faktor för funktionaliteten. Den skadade personen lider ofta av oförmåga att röra sig.

Tillsammans med smärta förekommer svullnad i alla grader och typer av stukningar. Den skadade leden ökar i storlek och svullnad är en annan komponent som begränsar funktionaliteten.

En förändring i färg är ett annat tecken. Sträckningen av ett ligament åtföljs inte sällan av bristning av små vener och artärer som omger den. Detta kan ge upphov till ett hematom eller blåmärke på huden i leden. Hematom ändrar färg allteftersom dagarna går, beroende på utvecklingen av hemoglobin.

Slutligen, det sker även en temperaturhöjning på grund av inflammationen. Den mjuka vävnaden känns varm runt leden på grund av rörelsen av inflammatoriska celler som vandrar mot regionen.

läkare lägger om en fot
Förutom att orsaka smärta åtföljs stukningar av svullnad, blåmärken och en ökning av temperaturen i det drabbade området.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vrickning i knäet: Orsaker, symptom och rekommendationer

Grader och typer av stukningar

Som vi redan har nämnt finns det tre grader och typer av stukningar. Låt oss titta närmare på egenskaperna för var och en nedan:

Första graden

Ledbandet sträcks utan att gå sönder. Det gör ont, precis som alla stukningar, men smärtan är uthärdlig. Det förekommer också inflammation, men den funktionella påverkan på leden är vanligen inte så extrem. Normala rörelser bör vara möjliga.

De medicinska åtgärderna i dessa fall är inte så utförliga. Patienten behöver vila, men det kan räcka med bara några dagar. Det är även möjligt att läkaren inte ens kommer att ordinera några antiinflammatoriska läkemedel.

Andra graden

I det här fallet sträcks inte bara ledbanden utan det uppstår även små brott i ligamentfibrerna. Smärtan är mer intensiv än vid den första graden, och personens rörelser är tydligt begränsade.

Behandlingen innebär immobilisering av leden under en period med bandage eller skenor. Läkare ordinerar vanligtvis antiinflammatoriska läkemedel, lokal nedkylning och rekommenderar att man håller den drabbade leden upphöjd.

Tredje graden

Detta är den allvarligaste formen av stukning. Ligamentet sträcker sig, går sönder och tappar kontakten med ett av benen där det satt fast. Det kommer att kräva kirurgisk behandling för att reparera den skadade vävnaden. Dessutom kommer återhämtningen att gå långsamt, med mycket rehabilitering och vila.

Sammanfattning om stukningar

Det finns olika grader och typer av stukningar. När vi utövar en sport med en viss intensitet är vi mer benägna att få den här typen av skador. Det är viktigt att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika att skada våra ligament.

Om du får en stukning är det viktigt att du besöker en läkare. Denna kan avgöra omfattningen av skadan och vilken som är den bästa behandlingen. Läkaren kan också behöva göra en kompletterande undersökning för att diagnostisera graden av stukning du drabbats av.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rojas, José Emigdio Alberto Pérez, et al. “Guía clínica para la atención del paciente con esguince de tobillo.” Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 42.5 (2004): 437-444.
  • Peralta, Albert J. Macías, et al. “Consideraciones frente la gravedad de problemas de esguince en el paciente.” Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional 4.5 (2019): 398-410.
  • Novo Fernández, Elia. “Revisión sistemática: Estudio de la eficacia de los tratamientos del esguince de tobillo.” (2013).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.