Svullna fötter och vrister - Orsaker och behandling

Svullna fötter och vrister - Orsaker och behandling

Skriven av Ekhiñe Graell

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Svullna fötter och vrister är vanligt och det finns oftast ingen anledning till oro. Du kanske helt enkelt har stått eller gått mycket. Om dina fötter och vrister däremot förblir svullna under en längre tid, eller åtföljs av andra symptom, kan det vara ett tecken på ett allvarligt hälsoproblem. Här är några av anledningarna till att du drabbas av svullnad på fötter och vrister.

Svullna fötter och vrister? Här är några vanliga orsaker

Komplikationer vid graviditet

Lite svullnad på vrister och fötter är normalt under graviditeten. Dock kan en plötslig eller omfattande svullnad vara ett tecken på preeklampsi – ett allvarligt tillstånd som leder till högt blodtryck och protein i urinen efter den 20:e graviditetsveckan. Om du får svår svullnad eller svullnad tillsammans med andra symptom såsom magsmärtor, huvudvärk, minskad urinmängd, illamående, kräkningar eller synförändringar, ring din läkare omedelbart.

Fot- eller vristskador

Skadade fötter
En fot- eller vristskada kan leda till svullnad. Stukning är den vanligaste typen av skada. Ett feltramp får ligamenten som bygger upp vristen att sträcka sig utanför sina normala intervall. För att minska svullnad orsakad av en fot- eller vristskada, måste du vila och undvika att gå och stödja dig på den skadade vristen eller foten. Kyl med ispåsar, linda in foten eller vristen med ett tryckförband och ha den i högt läge. Om svullnaden och smärtan är omfattande, eller om förbättring inte sker med behandling i hemmet, kontakta din läkare.

Lymfödem

Detta beror på en ansamling av lymfa i vävnaderna, vilket kan utvecklas på grund av problem med lymfsystemet eller som ett resultat av bortopererade lymfkörtlar. Lymfa är en vätska rik på proteiner som normalt transporteras genom ett omfattande nät av kärl och kapillärer. Den filtreras genom lymfkörtlarna som fångar in och förstör oönskade ämnen, såsom bakterier.

När det uppstår ett problem med kärlen eller lymfkörtlarna kan transporten av vätska blockeras. Om detta inte behandlas kan ansamling av lymfa försvåra läkning av sår, samt orsaka infektioner och missbildningar. Lymfödem är vanligt efter strålbehandling eller efter avlägsnande av lymfkörtlar hos cancerpatienter. Om du har genomgått cancerbehandling och upplever svullnad, kontakta din läkare omedelbart.

Venös insufficiens

Svullna fötter och vrister
Svullna fötter och vrister är ofta ett tidigt symptom vid venös insufficiens. Detta är ett tillstånd där blodet inte rör sig uppåt tillräckligt snabbt från venerna i benen och fötterna till hjärtat. Normalt transporteras blodet uppåt genom venerna med hjälp av envägsventiler som håller blodet inom kärlen.

När dessa ventiler skadas eller försvagas, avtar venernas förmåga att transportera blod. Detta leder till att en del av blodet blir kvar i den mjuka vävnaden i de nedre extremiteterna. Kronisk venös insufficiens kan leda till hudförändringar, hudsår och infektioner. Om du upplever tecken på venös insufficiens bör du kontakta din läkare.

Infektion

Svullnad på fötter och vrister kan också vara ett tecken på infektion. Personer med diabetesneuropati eller andra problem med nerverna i fötterna, löper hög risk att drabbas av fotinfektioner. Om du har diabetes är det viktigt att du inspekterar dina fötter dagligen för att upptäcka eventuella blåsor eller sår. En nervskada kan nämligen avtrubba känslan av smärta och då kan problem med fötterna utvecklas snabbt. Om du märker en svullnad på foten eller en blåsa som ser infekterad ut, tala med din läkare omedelbart.

Blodpropp

Blodproppar som bildas i venerna kan stoppa återflödet av blod från benen till hjärtat och leda till svullna fötter och vrister. Blodproppar kan vara ytliga (producerade i vener strax under huden), eller djupa (ett tillstånd som kallas djup ventrombos).

Djupa blodproppar kan blockera en eller flera av de primära venerna i benen. Dessa blodproppar kan potentiellt vara dödliga om de bryter sig loss och transporteras till hjärtat och lungorna. Om du har svullnad på benet, tillsammans med smärta, låg feber, och möjligen en förändring i färgen på det drabbade benet, ring din läkare omedelbart. Du kan behöva behandling med antikoagulantia.

Hjärt-, lever-, eller njursjukdomar

Ibland kan svullnad vara ett tecken på problem med hjärtat, levern eller njurarna. Vrister som sväller på natten kan vara ett tecken på salt- och vattenretention orsakad av högersidig hjärtsvikt. Njursjukdomar kan också orsaka svullna fötter och vrister. När njurarna inte fungerar på rätt sätt kan vätska ansamlas i kroppen. Leversjukdomar kan påverka produktionen av ett protein som kallas albumin, vilket förhindrar blod från att forslas ut från blodkärlen till den omgivande vävnaden.

Otillräcklig produktion av albumin kan leda till vätskeförlust. Detta leder till att mer vätska ansamlas i fötter och vrister, men vätskan kan också ackumuleras i buken och bröstet. Om din svullnad åtföljs av andra symptom såsom trötthet, aptitlöshet eller viktuppgång, kontakta din läkare omedelbart. Om det är svårt eller smärtsamt att andas, eller om du känner av tryck eller tyngd på bröstet, ring 112.

Biverkningar av läkemedel

Många läkemedel kan orsaka svullna fötter och vrister som en bieffekt. Om du misstänker att inflammationen kan vara relaterad till en medicin du tar, kontakta din läkare. Dock kan ibland en medicins fördelar göra det värt att stå ut med lite svullnad. Om du har mer allvarlig inflammation kan du behöva ändra medicinering eller dosering.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gasparis AP, Kim PS, Dean SM, Khilnani NM, Labropoulos N. Diagnostic approach to lower limb edema. Phlebology. 2020 Oct;35(9):650-655.
  • Hansrani V, Khanbhai M, McCollum C. The Diagnosis and Management of Early Deep Vein Thrombosis. Adv Exp Med Biol. 2017;906:23-31.
  • Suehiro K, Morikage N, Yamashita O, Harada T, Ueda K, Samura M, Tanaka Y, Takeuchi Y, Nakamura K, Hamano K. Distribution of Extracellular Fluid in Legs with Venous Edema and Lymphedema. Lymphat Res Biol. 2016 Sep;14(3):156-61.
  • Urbanek T, Juśko M, Kuczmik WB. Compression therapy for leg oedema in patients with heart failure. ESC Heart Fail. 2020 Oct;7(5):2012-2020.
  • Smyth RM, Aflaifel N, Bamigboye AA. Interventions for varicose veins and leg oedema in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 19;2015(10):CD001066.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.