Lär dig kroppsmedvetenhet för bättre hälsa och livskvalitet

Kroppsmedvetenhet är en bidragande faktor till bättre hälsa och bättre livskvalitet. Det finns många övningar och metoder för kroppsmedvetenhet, och vi ska berätta om några av de vanligaste.
Lär dig kroppsmedvetenhet för bättre hälsa och livskvalitet
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 26 juni, 2023

Det enklaste sättet att definiera kroppsmedvetenhet är att säga att det är förmågan att lyssna på vad din kropp säger. Genom att göra det känner du dig själv bättre och det leder till djupare och högre kvalitet på egenvården. Kort sagt ät kroppsmedvetenhet förmågan att uppfatta kroppens signaler, och förstå hur vi använder dessa för bättre hälsa och livskvalitet.

Det är väldigt vanligt att människor bara tänker på sin kropp när obehag uppstår eller utseendet förändras. Kroppsmedvetenhet är dock mycket mer än så. Det handlar om att vara uppmärksam på vår kropp, dess tillstånd, dess rörelser och dess välbefinnande.

Helst bör vi börja bilda denna kroppsmedvetenhet under barndomen. Tyvärr händer detta nästan aldrig, och därför når vi vuxen ålder utan att riktigt veta “vem” kroppen är, hur den talar och vad den säger.

Vad är kroppsmedvetenhet?

Kroppsmedvetenhet är förmågan att bilda en realistisk mental bild av kroppens delar; var de är, hur de förhåller sig till varandra och hur de rör sig. Kort sagt, det är att ansluta till din egen kropp. Detta är också känt som kinesioterapi.

Sådan medvetenhet involverar de proprioceptiva och vestibulära systemen. Det förra berättar var dina muskler är och hur de rör sig. Det senare låter dig orientera dig i olika utrymmen och bibehålla balans, hållning och huvudstabilitet.

Kroppsmedvetenhet involverar också förmågan att fånga upp signaler från din kropp: hunger, törst, trötthet etc. Det är också förknippat med mer komplexa situationer, såsom sexuell lust och behov av sällskap.

Fördelarna med kroppsmedvetenhet för bättre hälsa och livskvalitet

Kroppsmedvetenhet är viktigt för bättre fysisk och emotionell hälsa. Det är också viktigt för att hantera våra rörelser, lära oss nya uppgifter och skapa bättre motorik. Några av de specifika fördelarna är följande.

Consciencia humana.
Det är förknippat med sinnet, men relaterat till den fysiska kroppen.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: 7 typer av meditation och deras fördelar

Bättre kontroll över rörelser

Att ha kroppsmedvetenhet innebär att veta var din kropp befinner sig i olika utrymmen. Det möjliggör en bättre koppling mellan sinnet och det fysiska och leder till större kontroll över rörelser, samt mer balans och stabilitet.

Viktkontroll

En studie från 2018 visar att personer med mindre kroppsmedvetenhet är mer benägna att äta mer än vad som är lämpligt, även om de inte är hungriga. Därför, ju bättre medvetenhet, desto lägre är risken att drabbas av problem som övervikt och fetma.

Smärthantering

Forskning publicerad i Plos One  noterar att människor som inte är väl kopplade till sina kroppar också visar låg självkänsla, mer depressiva symtom och mindre fysisk kontakt med andra. Samtidigt har persner med mer kroppsmedvetenhet mer självacceptans, större vitalitet och mindre fysisk smärta.

Identifiera och tillgodose behov

Att identifiera din kropps genuina behov hjälper dig att få en högre livskvalitet. När du till exempel känner dig trött kan du uppleva det som ett sug efter choklad eller något liknande. Om du identifierar behovet korrekt kan du ta en tupplur istället för att äta något du inte behöver.

Mentalt och känslomässigt välbefinnande

Brist på kroppsmedvetenhet kan också leda till stress, ångest, depression och även yrsel. Om du inte har en bra koppling till kroppen kan du känna dig osäker på din egen plats eller rörelse. Tvärtom, så att vara medveten om din kropp ger dig trygghet och sinnesro.

Hur utvecklar vi kroppsmedvetenhet för bättre hälsa och livskvalitet?

Det finns flera metoder för att utveckla kroppsmedvetenhet. Helst bör du utföra dessa övningar regelbundet för att gradvis öka kopplingen mellan kropp och själ.

1. Gör en kroppsskanning

Det går ut på att ligga på golvet och blunda. Börja sedan gå igenom varje del av kroppen med tanken, stanna en stund på var och en av dem. Tänk och känn hur varje del är och rör på den för att fokusera mer av din uppmärksamhet. När du känner att det är dags, gå vidare till en annan kroppsdel och så vidare.

2. Aktiviteter med musik

Ett bra sätt att utveckla kroppsmedvetenhet är att fixera blicken och hålla blickens fokus. En bra teknik är att följa rytmen i en sång med nackens rörelser och utföra följande sekvens:

  • Från höger till vänster.
  • Uppifrån och ner.
  • Diagonaler till vänster och sedan till höger.
  • Rör nacken i en cirkel åt ena hållet och sedan åt andra hållet.

3. Balansövningar

Alla balansövningar är mycket lämpliga för att öka kroppsmedvetenheten. Du kan börja med något väldigt enkelt, som att gå i en rak linje utan att vackla. Försök också att stå på ett ben och hålla det i 1 minut.

4. Gå baklänges

Att gå baklänges är ett utmärkt sätt att uppmärksamma din kropp. Det tvingar dig att göra en ovanlig rörelse. Därför kräver det mer uppmärksamhet och samordning. Se bara till att ta bort alla hinder i vägen.

5. Yoga hjälper dig förbättra din kroppsmedvetenhet för bättre hälsa och livskvalitet

Yoga är ett utmärkt sätt att lära dig kroppsmedvetenhet. I denna praktik tränar du kopplingen mellan andning och rörelse. Det ger dig flera fördelar för din fysiska och mentala hälsa.

6. Tai chi

Taichi är en uråldrig orientalisk träningsmetod, som härrör från kampsport. Den går ut på långsamma, medvetet riktade rörelser kopplade till andningen.

Det är säkert och effektivt för att öka kroppsmedvetenheten. Det lindrar också stress och förbättrar humör och vila. Detta är också känt som rörlig meditation.

Maestro taichí.
Tai chi är en disciplin som bygger många av sina principer på kroppsmedvetenhet.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Världsdagen för mödrars psykiska hälsa: Vi kan alla bidra

7. Lär dig kroppsmedvetenhet för bättre hälsa och livskvalitet med meditationsövningar

Det finns flera meditationsövningar som ökar kroppsmedvetenheten:

  • Kroppsskanningsmeditation: detta utför du på samma sätt som kroppsskanning. I det här fallet fokuserar du dock uppmärksamheten på känslor av spänning, smärta och domningar. Det hjälper till att minska stress och smärta.
  • Yoga nidra: guidad meditation introducerar ett mellantillstånd mellan vakenhet och sömn. Det är som en medveten tupplur där kroppen sover, medan sinnet är vaket.
  • Aktiv meditation är nästan motsatsen till yoga nidra. Det tystar sinnet, medan kroppen är i rörelse.

8. Kroppsmedvetenhetsterapier

I vissa fall, och för vissa människor i synnerhet, kan det vara mer fördelaktigt att träffa en terapeut för att få hjälp med processen att öka kroppsmedvetenheten. Detta kan vara inom exempelvis sjukgymnastik, arbetsterapi eller somatisk terapi.

Kroppsmedvetenhet är för alla

Alla kan gynnas av att öka sin kroppsmedvetenhet. Det är inte nödvändigt att hänge sig åt någon komplex praktik. Som vi har sett finns det väldigt enkla övningar som man kan göra dagligen.

Övningar för att förbättra sin kroppsmedvetenhet är mycket användbara för personer som återhämtar sig från en skada, har opererats eller har ett neurologiskt tillstånd. Men även andra kan förbättra sin fysiska och mentala hälsa när de lär sig denna förmåga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Proffitt, R., & Hill, S. (2018). Unpredictability, body awareness, and eating in the absence of hunger: A cognitive schemas approach. APA PsycNet. https://psycnet.apa.org/record/2018-28422-003.
  • Cramer, H. (2018, 28 febrero). Being aware of the painful body: Validation of the German Body Awareness Questionnaire and Body Responsiveness Questionnaire in patients with chronic pain. Plos One. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0193000.
  • Rodríguez Jiménez, R. M., Caja López, M. D. M., Gracia Parra, P., Velasco Quintana, P. J., & Terrón López, M. J. (2013). Inteligencia emocional y comunicación: la conciencia corporal como recurso. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 11(1), 213-241.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.