Två minuters meditation för bättre hälsa

mars 8, 2019
Ta tid varje dag för att meditera. Det kan faktiskt förbättra din hälsa. Läs vidare!

De flesta har kanske aldrig hört talas om att många sjukdomar skapas i sinnet: att en negativ person som är full av ohälsosamma känslor löper större risk att bli sjuk än de som lever med en positiv och hoppfull attityd. Trots att vi inte kan neka betydelsen av genetiska och miljömässiga faktorerkan vi värdera den inverkan som ett hälsosamt liv har på vår kropp och själ. Meditation kan verka under för att förbättra din hälsa.

Två minuters meditation om dagen…

Därför är det så viktigt att du varje dag tar två minuter för djup meditation, då du glömmer bort dina dagliga problem och sammankopplar med ditt inre för att rensa bort negativa attityder eller känslor som du upplever under dagen. Detta kan verka otroligt men det är imponerande hur en enkel attitydförändring kan förändra ditt liv. En stressad kropp är känsligare för sjukdomar eftersom immunsystemet är försvagat. Kort sagt så blir ditt försvar utmattat.

Om du skulle börja se på meditation för bättre hälsa som ett verktyg för att hitta balans i kropp och sinne så skulle du ta ett mycket viktigt steg.

Andas djupt…

Lycka

Att ackompanjera din meditation med långsamma djupa andetag är ännu mer fördelaktigt. Många gånger så blir vår andning, utan att vi märker det, ytlig under vårt dagliga liv. Det för att cellernas nödvändiga syre inte anländer korrekt till lungorna och då försvagas sakta hela processen. Syre är ett livsviktigt element för god kroppshälsa. Meditation hjälper dig att sänka hjärtfrekvensen, vilket också gör att hjärtat arbetar mer harmoniskt. Du kommer att märka hur hastigheten på din hjärtslag sjunker, liksom dina konstanta spänningar.

Personlig förståelse…

Det kan verka något ologiskt att säga att man genom meditation kan lära känna sig själv lite bättre dag för dag. Dock är det sant att säga att man många gånger kommer på sig själv med att vara ledsen eller missnöjd utan att veta den verkliga anledningen. Det som händer är att du i och med alla dessa orosmoment och förpliktelser glömmer bort ditt inre jag, vilket resulterar i att du blir en maskin som lämnar sina djupaste behov bakom sig. Allt detta är den huvudsakliga orsaken till olycka.

Vi lever enligt samhällets krav: vad du ska göra med en definierad agenda. Har du någonsin stannat upp och tänkt på om situationen du lever i verkligen är som du vill att den ska vara? Lever du för att göra andra personer nöjda?

Hjälp dig själv med daglig meditation. Kom ihåg att det aldrig är för sent att påbörja din väg mot verklig lycka. Var inte rädd för att söka efter ditt sanna jag.

Älska dig själv och tro på dig själv…

Lär känna ditt inre och, ännu viktigare, lär dig att älska dig själv. Detta är det enda sättet att projicera den underbara mänskliga varelse som du är. För att andra ska kunna älska dig så måste du först älska dig själv. Om andra ska kunna respektera dig så måste du först göra det själv, och samma sak gäller för att de ska kunna tro på dig. För att du ska kunna visa din sanna potential och för att du ska kunna leva ett fullt liv fritt från rädsla och där du antar utmaningar och låter dina förmågor blomstra.

Du kan använda denna fantastiska meditation för att uppnå detta. Eliminera barriärerna i kropp och sinne och få dem att arbeta i fullständig harmoni. Eliminera negativa tankar och ersätt dem med positiva. Du och de du älskar kommer tacka dig och återbetala dig för denna förändring. Bli inspirerad och upptäckt från dag till dag de fantastiska positiva effekter som meditation har på ditt liv. Du kommer kunna uppnå den länge efterlängtade inre friden.

Notering: din meditation bör genomföras så som DU föredrar. Vi rekommenderar att du använder lugn musik och en arom som du föredrar utan att glömma en fridfull miljö med mjuk belysning.

Department of Health. (2004). Standards for better health. International journal of health sciences.

Krisanaprakornkit, T., Sriraj, W., Piyavhatkul, N., & Laopaiboon, M. (2006). Meditation therapy for anxiety disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.cd004998.pub2

Moore, A., & Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and Cognition. https://doi.org/10.1016/j.concog.2008.12.008

Ospina, M. B.; Bond, T. K.; Karkhaneh, M.; Tjosvold, L.; Vandermeer, B.; Liang, Y.; Bialy, L.; Hooton, N.; Buscemi, N.; Dryden, D. M.; Klassen, T. P. (2007). Meditation practices for health: state of the research. Evidence report/technology assessment. https://doi.org/17764203