Läkemedlet remimazolam: användning och dosering

Läkemedlet remimazolam ganska nytt inom anestesivärlden. Det kan eventuellt vara ett bra alternativ för vissa patienter som inte kan ta andra bedövningsmedel.
Läkemedlet remimazolam: användning och dosering
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Läkemedlet remimazolam är ett nytt anestesiläkemedel som kommit ut på världsmarknaden. Det är narkotikaklassat i Sverige. Detta läkemedel kombinerar egenskaperna hos två läkemedel som redan används – midazolam och remifentanil.

Även om anestesiologi som specialitet har utvecklats mycket under åren, fortsätter ändå sökandet efter ett idealiskt bedövningsmedel. Målet är att ta fram ett läkemedel som har minsta möjliga biverkningar. På grund av detta studerar forskare fortfarande anestesiläkemedel.

Vad är läkemedlet remimazolam och hur fungerar det?

Detta läkemedel fungerar på samma sätt som midazolam och har samma metabolism som remifentanil. Det kan också användas som ett lugnande medel på intensivvårdsavdelningen, och som ett läkemedel för sedering i vissa procedurer.

Det skiljer sig från andra tillgängliga snabbverkande intravenösa lugnande medel eftersom remimazolam tenderar att inte orsaka apné. Med andra ord, remimazolam är ett derivat av midazolam och har remifentanils egenskaper.

Användning och dosering av läkemedlet remimazolam

Inom anestesiområdet är remimazolam ett läkemedel som läkare kan använda inom fyra områden:

  • Engångsdos för premedicinering
  • Bolus följt av tilläggsdoser för procedurell sedering
  • Intravenös anestesi, tillsammans med en opioid, som en del av total intravenös anestesi
  • Sedation på intensivvårdsavdelningen (IVA)

Engångsdos för premedicinering

Den här medicinen används som premedicinering eller som induktionsdos av lugnande medel, remimazolam är inte direkt bättre än midazolam. Dess effekter varar dock längre, vilket kan vara bra om patienten är orolig i väntan på induktion. Dessutom bör specialisten ge patienten behandling för ångest precis innan det är dags att gå in i operationssalen.

Dessutom har remimazolam fördelen att man även kan ge det till patienter som behöver kortvarig sedering. Det är också användbart i fall där användning av långvariga lugnande medel kan vara potentiellt farligt.

Remimazolam infusion för procedurell sedering

Många procedurer, som till exempel gastrointestinal endoskopi, kan använda ett kortverkande bensodiazepin tillsammans med en kortverkande opioid, som till exempel fentanyl.

Effekten av remimazolam uppträder efter 1 till 3 minuter. Även om det kan verka som en kort tid, är detta faktiskt ganska långsamt. Detta kan vara en nackdel när hastigheten med vilka effekterna uppträder är viktig för processen, eftersom de flesta gastroduodenoskopier bara tar cirka 2-3 minuter att utföra.

Även om man kan påskynda uppkomsten av effekterna genom att använda högre doser, eller kombinera det med fentanyl, är det inte en bra idé att göra detta. Dessutom kan denna kombination leda till andningsproblem.

Bedövningsmedel via dropp tillsammans med en opioid

Många anestesispecialister använder och lär sina elever att använda en kombination som involverar ett bensodiazepin, en opioid genom inhalation och ett muskelavslappnande medel.

Remimazolam ger dosberoende hypnos. Det är känt att läkemedlet inte byggs upp efter att ha injicerats under en lång tidsperiod. Man kan också, om det behövs, reversera det med flumazenil.

Doktor utför endoskopi på patient.

Infusion för IVA-sedation med remimazolam

Förutom förändrade normala kroppsfunktioner så upplever kritiskt sjuka patienter också ofta lever- eller njurorgansvikt. För närvarande kräver de flesta lugnande medel både levermetabolism och renalt clearance. Hela denna process är ett problem, även om sederingen upphör. Dessutom har de flesta läkemedel en signifikant lång halveringstid.

Det idealiska förstahandsläkemedlet för dessa fall skulle vara ett som har en kort verkan och en metabolism som inte passerar genom varken levern eller njurarna. Remimazolam uppfyller dessa krav, vilket gör det till ett passande läkemedel för dessa kritiskt sjuka patienter.

Du kanske också är intresserad av: Så här fungerar dina njurar: kroppens reningsverk

Framtiden för läkemedlet remimazolam

Remimazolam kan komma att bli framtidens lugnande medel. Det finns höga förväntningar på resultaten av de försök som genomförs runt om i världen. Dessutom skulle det kunna vara idealiskt för patienter med lever- eller njursjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wesolowski, A. M., Zaccagnino, M. P., Malapero, R. J., Kaye, A. D., & Urman, R. D. (2016). Remimazolam: Pharmacologic Considerations and Clinical Role in Anesthesiology. Pharmacotherapy. https://doi.org/10.1002/phar.1806

  • Ilic, R. G. (2015). Fospropofol and remimazolam. International Anesthesiology Clinics. https://doi.org/10.1097/AIA.0000000000000053

  • Rogers, W. K., & McDowell, T. S. (2010). Remimazolam, a short-acting GABAA receptor agonist for intravenous sedation and/or anesthesia in day-case surgical and non-surgical procedures. IDrugs.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.