Läkemedlet metylfenidat: Vad är det och när används det?

Metylfenidat är ett receptbelagt läkemedel som huvudsakligen används för att behandla personer med ADHD. Men det används också för att behandla en rad andra tillstånd.
Läkemedlet metylfenidat: Vad är det och när används det?
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Läkemedlet metylfenidat är ett centralstimulerande medel som man använder för att behandla ADHD (från engelskans attention deficit hyperactivity disorder). I vissa länder använder man det också för att behandla posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS) och narkolepsi. Läkare kan emellertid också ordinera det för att behandla fall av trötthet och depression där standardbehandlingar inte ger någon förbättring.

Användning av metylfenidat genom tiderna

Användningen av centralstimulerande medel för den symptomatiska behandlingen av narkolepsi går tillbaka till 30-talet då läkarna började skriva ut efedrin och amfetamin. Senare, tack vare klinisk forskning, såg man betydande framsteg hos hyperaktiva barn som hade tagit amfetaminer, särskilt benzedrine.

1944, under andra världskriget, framställde kemister läkemedlet metylfenidat för första gången. Under kriget experimenterade många med kemiska varianter av amfetamin i jakten på molekyler med liknande egenskaper men med färre eller mildare biverkningar. 1954 tog ett läkemedelsföretag ut patent på läkemedlet metylfenidat. Detta läkemedels verkan på människokroppen hade, i jämförelse med många andra läkemedel i samma klass, färre neurovegetativa biverkningar.

Användning av läkemedlet metylfenidat

Detta läkemedel tillhör en klass av kemiska föreningar med en piperidinstruktur. Det ökar nivåerna av dopamin och noradrenalin i hjärnan på grund av dess förmåga att hämma återupptagningen genom transportörerna av respektive signalsubstans.

Metylfenidat har en liknande struktur som amfetamin. Det är dock inte neurotoxiskt. Men det har det inte riktigt samma effekter. Nedan talar vi mer om de tillstånd som man använder detta läkemedel för.

ADHD (från engelskans attention deficit hyperactivity disorder)

Läkemedlet metylfenidat: barn i soffa med piller
ADHD är en neurobiologisk sjukdom som manifesterar sig i barndomen. Än så länge är den exakta orsaken bakom detta tillstånd okänd.

ADHD är en neurobiologisk störning som har sitt ursprung i barndomen. Det drabbar mer än 5% av barn runt om i världen. För närvarande känner experter inte till de exakta orsakerna till utvecklingen av detta tillstånd. En av de aktuella hypoteserna som man forskar mest på just nu, är möjligheten att det är en kombination av olika faktorer som agerar tillsammans.

Även om de exakta orsakerna inte är kända, har experter kunnat dra slutsatsen att genetiska och miljömässiga faktorer har ett stort inflytande på utveckling av tillståndet. Till exempel har ADHD en 76% risk att gå i arv.

Å andra sidan, när det gäller de karakteristiska symptomen på detta tillstånd, kan vi nämna tre huvudsymptom:

  1. Uppmärksamhetsbrist
  2. Hyperaktivitet
  3. Impulsivitet

För att dessa symtom ska vara associerade till ADHD måste de uppfylla vissa villkor:

  • De måste manifestera sig senast vid sju års ålder.
  • Symptomen måste pågå under en längre tid, i minst sex månader.
  • De bör påverka två eller flera aspekter av barnets liv.
  • Symptomen måste ha en betydande inverkan, på ett sätt som försämrar barnets prestanda avsevärt.

Du kanske också är intresserad av: Vad ska man göra åt olydiga barn?

Läkemedlet metylfenidat för behandling av posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS)

Detta syndrom kännetecknas av yrsel eller svimningsanfall. Det har sitt ursprung i att det autonoma nervsystemet inte fungerar korrekt.

Posturalt ortostatiskt takykardiasyndrom gör att blodkärlen inte drar sig samman tillräckligt för att säkerställa adekvat blodtillförsel till hjärnan. För att försöka upprätthålla en tillräcklig blodförsörjning för korrekt hjärnfunktion måste det autonoma nervsystemet hjärtat att slå snabbare och orsakar därmed takykardi, eller hjärtrusning.

Denna sjukdom, som kan behandlas med läkemedlet metylfenidat, kan manifestera sig efter en virusinfektion eller en skada. Det är dock mycket svårt att veta om en av dessa omständigheter är den underliggande orsaken till detta tillstånd. För närvarande pågår intensiv forskning för att bättre förstå orsaken till posturalt ortostatiskt takykardiasyndrom.

Läkemedlet metylfenidat för behandling av narkolepsi

Läkemedlet metylfenidat: kvinna sover mot laptop
Läkare föreskriver läkemedlet metylfenidat till patienter med narkolepsi. Denna störning orsakar extrem trötthet på dagen och ofrivilliga sömnepisoder.

Personer med narkolepsi har ofta svårt att hålla sig vakna under långa perioder, oavsett omständigheterna.

Precis som de andra två tillstånden som vi skriver om ovan, känner forskarna fortfarande inte till den specifika orsaken till narkolepsi. Patienter med denna störning tenderar emellertid att ha låga nivåer av orexin, eller hypokretin. Detta är ett ämne i hjärnan som hjälper till att reglera sömncykler och vakenperioder.

Slutsatser om läkemedlet metylfenidat

Metylfenidat är ett receptbelagt läkemedel som huvudsakligen används för att behandla ADHD. Emellertid föreskriver läkare också det för att behandla en del andra sjukdomar.

Du måste följa din läkares och farmaceuts rekommendationer, eftersom det är ett narkotikaklassat läkemedel som har allvarlig biverkningar. Missbruk av läkemedlet kan också få allvarliga konsekvenser för hälsan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vademecum. (2015). Metilfenidato. https://doi.org/Medicamentos Genericos Intercambiables
  • Brant, L. C., & Carvalho, T. R. F. (2012). Metilfenidato: Medicamento gadget da contemporaneidade. Interface: Communication, Health, Education. https://doi.org/10.1590/S1414-32832012000300004
  • Saúde, B. B. de A. de T. em. (2014). Metilfenidato no tratamento de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. In Portal anvisa.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.