Läkemedlet hydromorfon - användning och bieffekter

Hydromorfon är ett morfinderivat som har en smärtstillande effekt och liknande bieffekter som morfin. I denna artikel berättar vi mera om detta läkemedel.
Läkemedlet hydromorfon - användning och bieffekter

Senaste uppdateringen: 18 december, 2020

Läkemedlet Hydromorfon är ett semi-syntetiskt smärtstillande morfinderivat som används i USA, som är fem gånger mera kraftfullt än opioider men med kortare verkan och ungefär samma bieffekter.

Detta preparat får sin smärtstillande effekt tack vare interaktionen med μ-opioidpeptidreceptorerna, som finns både i det centrala nervsystemet och i kroppens glatta muskulatur.

Man kan administrera preparatet både enteriskt och parenteralt. Bindningen till μ-receptorerna är orsaken både till den smärtstillande effekten och till bieffekterna.

Smärtstillande medel med opioider  är en av hörnstenarna i det farmakologiska utbudet för att behandla medelsvår till svår smärta. Speciellt när det handlar om akut smärta och smärta som beror på onkologiska sjukdomar (tumörsjukdomar).

Kliniska försök har visat att vid behandling av akut smärta har denna medicin en liknande smärtstillande effekt som andra opiater. 

Man har gjort utvärderingar med avseende på behandling av cancersmärta samt med andra opioider med en annorlunda formel. Forskarna har upptäckt att det är ett preparat som liknar morfin både med avseende på den smärtstillande effekten samt bieffekterna.

Slutligen finns det fortfarande inga kontrollerade kliniska försök som kan ge vetenskapliga bevis på hur effektiv användningen av hydromorfon är hos patienter som behandlas för kronisk smärta som inte är orsakad av cancer.

Hydromorfon är ett narkotikaklassat och beroendeframkallande läkemedel enligt svenska Läkemedelsverket.

Läkemedlet hydromorfon – lite historia

Sjukvårdare som förbereder spruta med hydromorfon.

Läkemedlet hydromorfon ett semi-syntetiskt morfinderivat. Det syntetiserades av forskare i Tyskland år 1921. De första resultaten angående dess kliniska effektivitet gavs ut år 1926. Men det var inte förrän år 1981 som man gjorde flera farmakokinetiska och farmakodynamiska studier angående denna molekyls egenskaper.

Läkemedelsbolag marknadsför denna medicin under olika märken och namn samt doser. Preparaten för omedelbar frisättning är inte tillgängliga i alla länder.

Hur funkar läkemedlet hydromorfon i kroppen?

Hydromorfon är en kraftfull agonist till μ-opioidpeptidreceptorerna. Och på samma sätt som andra typer av opioidreceptorer parar dessa ihop sig med G-proteiner och fungerar som modulatorer – både positiva och negativa. Dessa är främst för neurotransmission som fungerar genom proteinet.

Hydromorfon ändrar varken på nervändarnas smärttröskel eller påverkar överföringen av impulser längs de perifera nerverna.

Den smärtstillande effekten uppnås tack vare förändringarna i uppfattningen av smärtan vid ryggraden när den når de tidigare nämnda receptorerna. Denna medicin har likt andra opioider en mycket god smärtlindrande förmåga.

Du kanske också är intresserad av: Hur hjälper akupunktur till att behandla ledvärk?

Bieffekter av hydromorfon

Många olika smärtstillande tabletter i en hög.

Hydromorfon är, likt alla mediciner som finns på marknaden, inte något undantag när det kommer till alla möjliga sorters bieffekter.

Bland de vanligaste bieffekter som man har observerat bland patienter som behandlas med denna medicin kan vi nämna följande:

  • Illamående
  • Kräkningar
  • Förstoppning
  • Dåsighet
  • Eufori
  • Torr mun
  • Yrsel

Och de allvarligaste bieffekterna associerade med detta preparat inkluderar andningssvikt och apné, samt cirkulatorisk kollaps, chock och andnings- och hjärtstillestånd.

Sammanfattning

Även om hydromorfon har smärtstillande och farmakologiska egenskaper och bieffekter liknande de hos morfin,  finns det fortfarande kontroverser gällande doseringen av dessa två läkemedel samt mellan enteriska och parenterala doser.

För närvarande finns det inte speciellt mycket publicerade uppgifter som rör hydromorfonets roll för behandling av kronisk smärta hos patienter med en onkologisk sjukdom. Därför behövs det fortfarande ytterligare forskning i effekterna av hydromorfon hos den här typen av patienter.

Eftersom detta läkemedel är Återigen, detta läkemedel är avregistrerat i Sverige och


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, B., Latorre, S., Torre, F., Gómez, C., Postigo, S., Callejo, A., & Arizaga, A. (2010). Hidromorfona: Una alternativa en el tratamiento del dolor. Revista de La Sociedad Espanola Del Dolor. https://doi.org/10.1016/S1134-8046(10)70025-2
  • Gil, S. J., Ramírez, C. L., & Galindo, V. (2011). Comparación del grado de sedación, profundidad anestésica y efectos colaterales de cinco protocolos anestésicos en perros sanos. Revista de Medicina Veterinaria. https://doi.org/10.19052/mv.566
  • Tolerabilidad y eficacia de la morfina versus hidromorfona en analgesia epidural posquirúrgica con bupivacaína en un hospital universitario: ensayo ciego, con asignación aleatoria. (2008). Iatreia.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.