Läkemedlet fulvestrant: Behandling vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer

Hormonbehandling är ett bra alternativ för många problem. Fulvestrant är ett läkemedel som blockerar östrogenreceptorer. Läs mer om det i den här artikeln.
Läkemedlet fulvestrant: Behandling vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Nuvarande endokrina eller hormonella behandlingsalternativ inkluderar selektiva östrogenreceptormodulatorer (tamoxifen), aromatashämmare och negativa regulatorer av östrogenreceptoruttryck, som läkemedlet fulvestrant. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur det senare fungerar.

Hormonbehandling är ett bra alternativ för många problem. Läkemedlet fulvestrant är ett läkemedel som blockerar östrogenreceptorer, ett av de kvinnliga könshormonerna. Läkare använder det för att behandla vissa typer av bröstcancer som använder östrogen för att växa och föröka sig i kroppen. Vi vet att de flesta bröstneoplasmer är beroende av östrogena stimuli, därför består den huvudsakliga terapeutiska strategin för närvarande av att man försöker blockera dessa hormoner.

På senare tid har användningen av riktade terapier tillsammans med hormonbehandling förbättrat resultaten med varaktig sjukdomsfri överlevnad, med färre biverkningar än de som orsakas av konventionell kemoterapi.

Hormonberoende eller bröstcancer av HR+-typen

bröstsmärtor

Bröstcancer är den vanligast diagnostiserade typen av cancer och den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Flera studier har visat att de flesta av dessa tumörer är östrogen- och/eller progesteronreceptorpositiva.

Hormonreceptorpositiv sjukdom kallas även RH+-bröstcancer. Denna typ av cancerceller uppför sig annorlunda än hormonreceptornegativa eller HR-neoplasmer. Den främsta skillnaden är när det gäller sjukdomsförloppet samt i tidpunkten och typen av återfall.

Patienter med HR+-tumörer lever med en konstant risk för sent återfall under resten av livet såväl som en ökad risk för cancerrelaterad död.

Hur behandling av bröstcancer i hormonberoende tumörer ser ut idag

För närvarande är hormonbehandling det föredragna alternativet för behandling av hormonreceptorpositiv bröstcancer, även om metastaser förekommer. Patientens menopausala status är en bland flera faktorer som avgör hormonbehandlingen:

  • Postmenopausala kvinnor: Kan använda de flesta tillgängliga behandlingar.
  • Premenopausala kvinnor: Endast tamoxifen är tillgängligt. Om dessa patienter behöver använda andra behandlingar som fulvestrant- eller aromatashämmare, är ovariefunktionshämning nödvändig.

Nuvarande endokrina eller hormonella behandlingsalternativ inkluderar selektiva östrogenreceptormodulatorer (tamoxifen), aromatashämmare och negativa regulatorer av östrogenreceptoruttryck som fulvestrant.

Förutom menopausal status beror valet av behandlingstyp också på användningen av och svar på tidigare terapier, sjukdomsfri tid, förväntad toxicitet och tumöruppbyggnad.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Cancer påverkar den emotionella hälsan, inte bara den fysiska

Hur läkemedlet fulvestrant verkar

Bröstcancerdiagram behandlat med hormonbehandling

Effekten av fulvestrant visades första gången i en FIRST-studie där man visade att en endokrin terapi kunde vara mer effektiv än en aromatashämmare i den första behandlingsplanen av bröstcancer.

En annan studie, känd som FALCON 3, jämförde också en aromatashämmare och fulvestrant hos bröstcancerpatienter med icke-visceral metastaserande typer av sjukdomen. Fulvestrant visade en betydande fördel i progressionsfri överlevnad, vilket förstärkte dess effektivitet.

Specialister har genomfört andra studier som stödjer administreringen av fulvestrant med CDK 4/6-hämmare, som palbociclib. PALOMA 3-studien visade att palbociclib är associerat med betydande fördelar hos patienter som tidigare behandlats med HR+-bröstcancer.

Verkningsmekanism av fulvestrant i kroppen

Som vi har förklarat är fulvestrant ett effektivt läkemedel för behandling av brösttumörer som har östrogenreceptorer. När tumörtillväxt stimuleras av effekten av östrogenbindning till cancerreceptorerna, kan onkologen rekommendera denna terapi.

Fulvestrant är ett så kallat östrogenreceptorantagonistläkemedel. Det betyder att det interagerar med receptorn på samma plats där östrogenmolekylerna gör det. Därför har det sin effektivitet att tacka för sin förmåga att binda, blockera och bryta ned östrogenreceptorer.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Symptom för sköldkörtelcancer och hur man behandlar det

Slutsatser om läkemedlet fulvestrant

Även om vi har gjort stora framsteg i kampen mot cancer, finns det fortfarande många luckor i vår kunskap och mycket forskning återstår att göra.

Utvecklingen och framtagningen av fulvestrant var utan tvekan ett stort framsteg i behandlingen av denna sjukdom. Forskare fortsätter att undersöka dess potential i kombination med palbociclib.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Johnston, S. R. D., Kilburn, L. S., Ellis, P., Dodwell, D., Cameron, D., Hayward, L., … Bliss, J. M. (2013). Fulvestrant plus anastrozole or placebo versus exemestane alone after progression on non-steroidal aromatase inhibitors in postmenopausal patients with hormone-receptor-positive locally advanced or metastatic breast cancer (SoFEA): A composite, multicentre, phase 3 randomised trial. The Lancet Oncology. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70322-X
  • Robertson, J. F. R., Bondarenko, I. M., Trishkina, E., Dvorkin, M., Panasci, L., Manikhas, A., … Ellis, M. J. (2016). Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON): an international, randomised, double-blind, phase 3 trial. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32389-3
  • Howell, A., Robertson, J. F. R., Albano, J. Q., Aschermannova, A., Mauriac, L., Kleeberg, U. R., … Morris, C. (2002). Fulvestrant, formerly ICI 182,780, is as effective as anastrozole in postmenopausal women with advanced breast cancer progressing after prior endocrine treatment. Journal of Clinical Oncology. https://doi.org/10.1200/JCO.2002.10.057

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.